Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Missnöje med planerna på renoveringen av kommunhuset i Sjundeå: ”Byggnadstillsynen har inte plats för mätinstrument och det finns för få bord”

Från 2021
Uppdaterad 15.09.2021 14:49.
En byggnad i rött och vitt tegel som är Sjundeå kommunhus.
Bildtext Kommunhuset i Sjundeå drabbades av ett vattenläckage sommaren 2020 och måste renoveras.
Bild: Veronica Montén / Yle

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå är inte nöjd med planerna på renoveringen av kommunhuset. Byggnadstillsynen har inte tillräckligt med plats, anser nämnden.

Nämnden har gett sitt svar till tekniska nämndens utlåtande om hur Sjundeå kommunhus kunde renoveras. 

Tekniska nämnden ansåg att ett alternativ med färre arbetsrum och mindre kontorslandskap är det bästa med tanke på renoveringen. Det blir färre arbetsrum eftersom de också blir större i det alternativ som tekniska nämnden förespråkar. Det här beräknas kosta en dryg miljon euro.  

Tekniska nämnden ansåg också i sitt utlåtande att den så kallade bildningsflygeln, där bildningssektorn varit, skulle kunna fungera som en utvidgningsdel för ett daghem eller att den säljs. Det finns inte noggranna planer för den delen av kommunhuset så den kan under flytten utnyttjas som till exempel mötes- eller kontorsrum. 

Kommunhuset måste renoveras eftersom det drabbades av ett vattenläckage sommaren 2020.

"Det finns inte tillräckligt med hyllor"

Miljö- och byggnadsnämnden anser att arbetsrummen måste planeras enligt arbetets karaktär och enligt de olika enheternas verkliga behov av arbetsrum. Det behövs eftersom en del jobbar i kommunhuset och andra på distans. 

Nämnden anser i sitt utlåtande att man i det alternativ som tekniska nämnden förespråkar inte har beaktat byggnadstillsynens behov. 

“Det finns inte plats för till exempel mätinstrumenten, det finns inte tillräckligt med hyllor och ingen plats för general- och detaljplanerna. Det finns inte heller tillräckligt med bord i arbetsrummen”, skriver nämnden. 

Mätinstrumenten med alla tillbehör behöver en egen plats, anser nämnden i sitt utlåtande. 

“General- och detaljplanerna bör vara nära till hands, så att arbetet löper smidigt. Bordsytor behövs i arbetsrummen så att det finns plats att gå igenom papper och ritningar.” 

Personalen kan störa varandra, enligt utlåtandet

Det är inte ändamålsenligt för byggnadstillsynens personal att dela rum eftersom personalen till största delen arbetar på plats i kontoret, kunder besöker kontoret regelbundet och antalet telefonsamtal är stort. Det leder till att man stör varandra om man delar rum, står det i utlåtandet.

Det sägs också att det inte är bra att ta emot ett kundsamtal om det finns en annan kund i rummet. Då lider sekretess- och tystnadsplikten. 

“Det här kan leda till att arbetet lider och blir ineffektivt”. 

Nämnden vill undersöka välbefinnandet

På mötet höll nämnden alltså helt och hållet med det utlåtande som tjänstemännen skrivit, men beslutsfattarna ville lägga till lite i utlåtandet. Nämnden vill att arbetsrummen måste vara utformade med tanke på kunderna. 

“Personalen borde också intervjuas så att man klargör vilka behoven är och vad som behövs för att känna välbefinnande i arbetet”, tillade nämnden också.

Diskussion om artikeln