Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det gäller att våga tackla svåra frågor i kommunerna – konsult: "Involvera också dem som tycker radikalt annorlunda"

Från 2021
en bild av en vindmölla taget från marken så man ser rotorbladen och den molniga himlen
Bildtext Vindkraften väcker oanade känslor bland kommuninvånarna.
Bild: Miki Wallenius / Yle

Göm inte undan de svåra ämnena, lyft fram dem för diskussion och inkludera. Det rådet ger svenska experter de finländska beslutsfattarna och tjänstepersonerna för hanteringen av svåra samhällsfrågor.

Flyktingmottagning, vindkraft, nedskärningar i servicen, skolfrågor. Vissa saker är mer eldfängda än andra. Beslutsfattare är rädda för att föra dialog, då de löper risk att utsättas för obehagliga situationer, hot och trakasserier.

Vissa mönster upprepar sig. Det börjar med skämt och ironiserande, sen bildas grupper på sociala medier. Traditionella medier uppmärksammar frågan och det ordnas diskussionsmöten, som sällan är givande.

Den digitala huliganismen kommer i gång, hat och hot kan förekomma. I vissa fall går det så långt att förtroendevalda lämnar sina uppdrag och nya koalitioner och partier bildas som protest.

Det är nästan kusligt hur folk känner igen sig i det här, säger konsulten och samtalsledaren Martin Sande från företaget Dialogues, som är en samarbetspartner till Sveriges kommuner och regioner.

Sande gästade den finländska kommunmarknaden på torsdagen.

– Tyvärr ser vi det hända om och om igen. De flesta säger "wow, det är ju precis så vi har det".

"Det kommer inte att gå över, det kommer bara att eskalera"

Men det är inte så det behöver vara. Det gäller att göra en indelning i enkla, komplicerade och komplexa frågor. Komplexa frågor är ständigt närvarande. De går inte att lösa på kort sikt.

– Ett exempel är hur vi ska lära oss att leva i en föränderlig värld. Det kommer inte att gå över, det kommer bara att eskalera.

Martin Sande i närbild.
Bildtext Enligt konsulten och samtalsledaren Martin Sande måste vi våga föra samman människor som tycker olika.
Bild: Martin Sande/Dialogues

Enligt Sande måste man förstå och acceptera komplexiteten i vissa frågor, fokusera på att hantera spänning konstruktivt och idka samarbete olika aktörer emellan.

– Fokusera på den komplexa frågan, involvera aktörer som har med saken att göra, även om de tycker radikalt olika. Det är då vi kan börja betrakta fenomenet från olika perspektiv.

Människor är kloka och har kunskap om sitt eget liv

Enligt Lena Langlet, sektionschef vid avdelningen för demokrati, ekonomi och styrning vid Sveriges kommuner och regioner, måste samhället byggas med medborgarna, inte för medborgarna.

Det innebär oundvikligen en förändring i det traditionella sättet att se samhället och begreppet service.

– Vi måste börja göra saker tillsammans med människor, medborgare som är berörda. De måste vara med om lösningarna och påverka, säger Langlet.

Lena Langlet i närbild.
Bildtext Bygg med medborgarna, inte för medborgarna, säger sektionschef Lena Langlet vid Sveriges kommuner och regioner.
Bild: Sveriges kommuner och regioner

Många är rädda för att föra dialog med människor som har en annan åsikt. Ofta upplevs positionerna vara så låsta att det inte är någon idé att försöka sig på en dialog.

– Vi behöver inte vara oroliga för att medborgarna är tokiga. De är kloka och de har kunskapen om sin egen verklighet.

Samtalsledaren ska vara en neutral person

Langlet nämner att man ofta till exempel i integrationsfrågor uppnår resultat genom att involvera, föra dialog och ta med alla.

På så sätt kan man förbättra samhällsklimatet och få folk att känna sig inkluderade, också om grundåsikterna gällande själva sakfrågan varierar.

Frågan är vem som ska leda dialogen i till exempel en kommun när, helst före, det hettar till i samhällsdebatten.

Tom fullmäktigesal i Kouvola.
Bildtext De formella besluten som fattas i fullmäktigesalen är bara en del av beslutsfattandet. Dialogen med medborgarsamhället är minst lika viktig.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

– Det är inte kommundirektören som ska vara samtalsledare. Här behöver man en person som uppfattas som neutral och som inte redan har bestämt hur det ska vara.

Politikerna ska vara med i processen, men de ska inte vara den drivande kraften och fungera som samtalsledare.

– I riktigt komplexa fall är det bra att ta in någon utifrån, som inte alls är kopplad till själva frågan, säger Langlet.

Utmaningarna är gemensamma, trots att utgångspunkterna är olika

Massmedia rapporterar ofta om hur utmaningarna är olika i stora och små kommuner. På landsbygden finns en slags problematik, i storstäderna en annan.

Kommunfältet är på många sätt segregerat. Men vad gäller utmaningarna i samhällsklimatet finns det mycket gemensamt.

En del mönster och utmaningar finns överallt.

– Vissa saker är så gemensamma att vi häpnar, medan andra är unika. Men det är långt fler saker som är gemensamma vad gäller utmaningen, säger Martin Sande.

Diskussion om artikeln