Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå domkapitel får förmodligen behålla sitt hus – en försäljning av huset finns inte längre på agendan

Från 2021
Uppdaterad 16.09.2021 16:48.
Gult hus
Bildtext Biskop Bo-Göran Åstrand säger att domkapitelshuset är en byggnad som har betydelse för kyrkan, Borgå och Finland.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Fastighetsstrategin för kyrkans centralfond har varit en het potatis i Borgå stift. I det första förslaget till ny fastighetsstrategi föreslogs nämligen att domkapitelshuset i Borgå, som ägs av Kyrkostyrelsen, skulle säljas eller överlåtas i statens ägo.

Det skulle ha betytt att Domkapitlet skulle ha tvingats flytta ut senast 2027.

Det här väckte stort motstånd, och Borgå stiftsfullmäktige ansåg att förslaget var bristfälligt uppgjort och borde förkastas. Domkapitlet ansåg dessutom att kostnaderna för huset är lägre än vad konsulten som gjorde den första utredningen räknat med.

När det första förslaget till fastighetsstrategi behandlades i Kyrkostyrelsens plenum i december kom man fram till att det ännu behöver filas på och en arbetsgrupp tillsattes för att göra det.

Nu har arbetsgruppen blivit klar och Kyrkostyrelsens plenum ska igen ta ställning till fastighetsstrategin. Det gör de på sitt nästa möte den 21 september.

Enligt föredragningslistan ser strategin annorlunda ut den här gången. Fastighetschef Juha Kääriäinen som varit med i arbetsgruppen bekräftar att man inte längre funderar på att göra sig av med domkapitelshuset i Borgå.

- Arbetsgruppen har diskuterat med alla domkapitel och alla domkapitel fick ge sina synpunkter om sina fastigheter och verksamhetslokaler. I Borgå tog man klart ställning för att lokalerna är ändamålsenliga, säger Kääriäinen.

Han berättar att man nog gått igenom kostnaderna för huset, men att det finns annat som ansetts viktigare.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Borgå domkapitel ligger vackert i Gamla stan. Kyrkan och biskopshuset ligger helt intill, även om de inte syns på bilden.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Det är frågan om Finlands äldsta ämbetshus som fortfarande används för sitt ursprungliga ändamål. Domkapitelshuset byggdes 1759.

- Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och är skyddad. Att sälja eller göra sig av med en sådan byggnad är ganska besvärligt och med hänvisning till de här värdena ansåg vi att verksamheten ska fortsätta i samma lokaler, säger Kääriäinen.

Just nu värms huset upp med olja, vilket är dyrt och inte särskilt miljövänligt. Värmesystemet ska bytas ut och härnäst ska det utredas vad som skulle fungera bäst.

Andra ändringar utreds

I förslaget till fastighetsstrategi föreslås också att man ännu i år ska utreda om det går att renovera Borgå domkapitels vaktmästares lägenhet.

- Det har varit förbjudet att använda byggnaden i många år på grund av kreosotproblem. Det finns en plan för renoveringen, men man har ansett det vara för dyrt och därför har projektet skjutits upp. Nu är det meningen att vi ska utreda vad som kan lämnas bort för att det skulle vara lite förmånligare att göra renoveringen, säger Kääriäinen.

Det föreslås också att Kyrkans servicecenter ska flytta ut från sina nuvarande lokaler i Borgå bara hyreskontraktet tar slut 2023.

- Just nu arbetar en person i en lokal för 15 personer. Det handlar om att placera om en person, men ännu går det inte att säga vart, säger Kääriäinen.

Modern arbetsplats i historiskt hus

Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor vid Borgå domkapitel stannar gärna kvar i domkapitelshuset.

- Domkapitelshuset har väldigt långa anor. Det som man kan säga om huset i sig är att det är ett modernt ämbetshus inuti. Vi har allt som man behöver på en modern arbetsplats. Huset med sina tjocka stenväggar har stått där sedan 1759 och det är ett bra hus i sig. Jag tycker det är helt följdriktigt att man gör på det här sättet, säger Henricson.

Två män som står upp.
Bildtext Lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson och biskop Bo-Göran Åstrand får förmodligen fortsätta jobba i domkapitelshuset.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Han upplever att arbetsgruppen som beredde fastighetsstrategin nu lyssnade mer på domkapitlet än konsulten som först arbetade med ärendet. Enligt Henricson var konsulten av uppfattningen att öppna kontorslandskap är det enda rätta.

- Vi har så pass krävande jobb att vi behöver egna arbetsrum. Det har man förstått i den här arbetsgruppen som nu har jobbat med saken. Dessutom har man ju tillsatt en utredning angående kulturhistoriska och historiska värden och där toppar vårt domkapitelshus den utredningen, säger Henricson.

Också biskop Bo-Göran Åstrand är nöjd med den nya utredningen.

- Det här är en byggnad som har betydelse för både kyrkan, Borgå och vårt land, säger Åstrand.

Det var just i domkapitelshuset, då Borgå Gymnasium, som Rysslands kejsare Alexander I öppnade lantdagen 1809. I sitt öppningstal konstaterade han att ståndslantdagens sammankallande var början på Finlands politiska existens. Finland hade varit en del av Sverige med blev nu ett autonomt storfurstendöme under Ryssland.

Gult trähus i tre våningar.
Bildtext Domkapitelshuset i Borgå är stadens äldsta stenhus, om man inte räknar med kyrkan.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

När det kommer till kostnaderna för domkapitelshuset så är det på lång sikt bra mycket förmånligare att stanna än att flytta till hyreslokaler.

- På årsnivå kan man räkna löpande kostnader och där kommer vi till en väldigt låg nivå, något i stil med 2,40 euro per kvadratmeter per månad. Skulle man i stället hyra någonting skulle man betala många gånger mer för en kvadratmeter, säger Henricson.

En flytt i sig skulle också medföra ganska mycket extra kostnader.

Gårdsbyggnaden borde rustas upp

Personen som jobbar på Kyrkans servicecentral och som förmodligen måste flytta ut från sitt nuvarande kontor inom några år hör inte till domkapitlets personal utan till en separat enhet. Enligt Henricson finns det inte plats för personen i domkapitelshuset, men han funderar på om personen eventuellt skulle kunna ha sitt arbetsrum i gårdskarlens hus om det rustas upp.

- Vi skulle ändå behöva få gårdsbyggnaden renoverad och den är dessutom en skyddad byggnad så det skulle nog höra till att kyrkan skulle renovera den ganska fort, säger Henricson.

Liksom Kääriäinen säger Henricson att de uppskattade kostnaderna för renoveringen är lite väl höga. Att se över hur renoveringen kunde göras billigare är därför ett bra alternativ.

- Jag tycker man skulle kunna göra det betydligt förmånligare och ändå inte behöva pruta på kvaliteten särskilt mycket, säger Henricson.

Borgå domkapitel får förmodligen behålla sitt hus – en försäljning av huset finns inte längre på agendan

3:52

Diskussion om artikeln