Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Definitionen på närkontakt slopas ur lagen – säkerhetsavstånd ett minne blott, sannolikt nästa vecka

Markus Lohi står i riksdagens korridor och svarar på frågor.
Bildtext Markus Lohi: Det är smitta vid närkontakter som ska kunna undvikas, inte själva närkontakterna.

Social- och hälsovårdsutskottet är för att kravet på säkerhetsavstånd på två meter slopas, men ger inte grönt ljus för att avlägsna hela den omtvistade paragrafen ur lagen. Det blir lättare att ordna evenemang då kravet på två meters säkerhetsavstånd slopas, vilket troligen sker nästa vecka.

Social- och hälsovårdsutskottet har nu jobbat färdigt med regeringens förslag till ändringar i smittskyddslagen.

Utskottet är inte redo att slopa hela paragraf 58d om säkerhetsavstånd utan godkänner regeringens förslag om att slopa regeln om närkontakter ur smittskyddslagen efter vissa justeringar, säger utskottets ordförande Markus Lohi (C).

Grundlagsutskottet hade i sitt utlåtande förordat att social- och hälsovårdsutskottet funderar på paragrafens existens. Oppositionen har krävt att hela 58d slopas.

Lohi säger att man vill ha kvar paragrafen för att hälsomyndigheterna anser den behövas, plus att lagstiftningen annars inte har några medel för att partiellt begränsa verksamheten i lokaliteter.

Lohi förtydligar: Om paragrafen slopas helt har myndigheterna inga möjligheter att använda lindriga begränsningsåtgärder utan man skulle tvingas stänga ner helt vid behov.

Utskottet: Definitionen på närkontakt slopas

De föreslagna förändringarna till regeringens förslag gäller slopandet av definitionen på närkontakt.

Enligt regeringens förslag skulle de regionala eller kommunala myndigheterna besluta om vad som menas med närkontakt.

Lohi säger att det kunde uppstå problem av att de fastslagna säkerhetsavstånden varierar stort mellan olika områden i landet.

Den andra ändringen gäller förutsättningen att kunna undvika närkontakt som är inskriven i paragrafen. Utskottet anser att det i lagen bör definieras hur man kan undvika smitta vid närkontakt snarare än hur man undviker närkontakt.

Utskottet vill också luckra upp restriktioner kring hur många personer som får vistas på en viss plats. Utskottet anser det motiverat att begränsa olika lokaliteters verksamhet endast då smittspridningen utgör ett hot mot sjukvårdens bärkraft.