Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Pandemin har försämrat särskilt flickors välbefinnande – var fjärde flicka känner sig ensam

Från 2021
Uppdaterad 17.09.2021 14:01.
En ung kvinna sitter vid ett fönster och tittar ut.
Bildtext Ungefär var fjärde flicka som besvarade enkäten kände sig ensam rätt ofta eller hela tiden.
Bild: Elva Etienne / AOP

Ensamhet och ångest har blivit vanligare särskilt bland flickor, visar en ny enkät gjord av Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt enkäten Hälsa i skolan har ensamhet blivit vanligare särskilt bland flickor. Ungefär var fjärde flicka kände sig ensam rätt ofta eller hela tiden i våras. Fler upplever också ångest: 30 procent av flickorna som svarade på enkäten upplevde måttlig eller svår ångest.

Det är mer än tidigare år, 2013–2019 hade 13–20 procent av flickorna upplevt ångest.

Av pojkarna upplevde cirka 10 procent ensamhet i våras. Kring åtta procent uppgav sig ha upplevt ångest.

Åtta procent av elever i årskurs 4 och 5 berättade att de blev mobbade varje vecka. I de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen var den här siffran sex procent, och på andra stadiet upplevde 1–3 procent av studerandena att de blev mobbade varje vecka.

En stor del nöjda med sitt liv

Enligt enkäten var största delen av barnen i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen ändå nöjda med sina liv våren 2021 och tycker om att gå i skola.

Bland äldre barn och unga fanns det en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. De flesta pojkar i årskurs 8 och 9 uppgav att de var nöjda med sitt liv, medan bara lite över hälften av flickor i samma ålder sa att de är nöjda med sitt liv.

Också pojkar i gymnasier och yrkesskolor (79 procent) uppgav sig vara nöjdare med sitt liv än flickorna (60–62 procent).

Nästan 265  000 barn och unga svarade på enkäten, som genomfördes för elever i årskurs 4, 5, 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt för första- och andraårsstuderande i gymnasier och yrkesskolor.

Diskussion om artikeln