Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Dagens pensionsavgifter räcker inte till för att täcka pensionerna i framtiden

Från 2021
Uppdaterad 17.09.2021 17:47.
Plånbok med FPA-kort och en sedel.
Bildtext Enligt rapporten räcker den nuvarande nivån på pensionsavgifterna i kring 30 år.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst, visar en ny rapport. Vi står ändå inför problem med finansieringen av pensionerna, och måste antingen höja pensionsavgifterna eller stärka anpassningsmekanismerna. 

I det stora hela fungerar pensionssystemet i Finland väl, visar en utredning som professor Torben M. Andersen vid Aarhus universitet har gjort på uppdrag av Pensionsskyddscentralen.

Det finländska systemets styrkor är att det är enkelt och att pensionerna är på en tillräcklig nivå.

“Även om man inte helt har lyckats avvärja pensionärsfattigdomen är det färre bland pensionärerna som hamnar nedanför de allmänna fattigdomsgränserna än bland hela befolkningen", bedömer professor Andersen.

De pensionsavgifter vi har i dag räcker ändå inte till för att betala pensionerna i framtiden. Det beror framför allt på den låga nativiteten.

Enligt rapporten räcker den nuvarande nivån på pensionsavgifterna i kring 30 år – efter det är förhållandet mellan antalet sysselsatta och pensionärer inte i balans.

För att finansiera pensionerna i framtiden måste man antingen höja pensionsavgifterna eller stärka anpassningsmekanismerna.

"Det kommer att uppstå problem"

Vi har redan en del automatiska anpassningsmekanismer, såsom livslängdskoefficienten och den indexjusterade pensionsnivån. Men i sin nuvarande form räcker de här inte till, enligt Andersen.

"Den finansiella hållbarheten möter utmaningar på medellång och lång sikt, eftersom anpassningsmekanismerna inte är tillräckligt starka för att säkra att avgifterna och utgifterna hålls i balans. En analys av prognoserna visar tydligt på att det kommer att uppstå ett problem. Det måste lösas."

För att nå en hållbar nivå måste pensionsavgifterna enligt rapportens prognos höjas så att de senast om drygt 60 år är uppe i 30 procent, från nuvarande 24,4 procent inom den privata sektorn.

Om man i stället höjde avgifterna redan nu till en hållbar nivå skulle avgifterna genast höjas med några procent, och fortsätta i samma stil.

Om man skjuter fram höjningen blir bördan för kommande generationer tyngre, medan en höjning av pensionsavgifterna nu påverkar nuvarande arbetstagare. 

Diskussion om artikeln