Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vård och omsorg slukar pengar i Hangö - 300 000 euro behövs för att täcka ökade personalkostnader

Från 2021
Serviceboende Astrea
Bildtext Personalen inom äldreomsorgen har varit belastad under året med sjukfrånvaro som följd, en post det inte budgeterats tillräckligt med pengar för.
Bild: Yle/Minna Almark

Äldreomsorgscentralen i Hangö slukar mer pengar än beräknat. Verksamheten kostar nästan 300 000 mera än vad man först räknat med i prognosen för det här året, 2021.

Den största orsaken till överskridningen är att man utifrån den ursprungliga prognosen inte budgeterat  tillräckligt mycket pengar för vikarier och inhoppare.

Det här framkommer i samband med den halvårsuppföljning som gjorts. 

Även om coronaepidemin kanske inte lett till så stora kast som den kunde ha gjort, har sjukfrånvaron bland den ordinarie personalen ändå varit stor. 

Prognosen för grundtrygghetens årsbidrag är 34 286 891 euro, vilket överstiger det budgeterade årsbidraget 34 003 966 euro med 282 925 euro. 

Stadsstyrelsen beslöt den 20 september att anhålla om 300 000 euro i tilläggsanslag av stadsfullmäktige.  

Diskussion om artikeln