Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Glädjestrålande ministrar presenterade familjereform: "Män ska ha rätt att bli hemma och ta hand om sitt barn"

Från 2021
Tonreåbon Atte Tolonen sitter vid matbordet med sina söner och äter bröd.
Bildtext Papporna får rätt att ta ut mera familjeledighet i och med reformen. På bilden Torneåbon Atte Tolonen med sina söner.
Bild: Antti Ullakko / Yle

Regeringen är klar med en länge förberedd familjeledighetsreform med flexiblare och längre pappaledigheter. Målet är att öka barnens och familjernas välbefinnande. Familjernas valmöjligheter utökas, med lika stora kvoter dagpenningsdagar för båda föräldrarna som delvis kan överlåtas. 

Hittills har mammorna fått ersättning för 105 dagar ledighet och papporna för 54 dagar. Dessutom har man kunnat fördela 158 dagar.

Nu övergår man till en graviditetsledighet för mamman på 40 dagar. Efter det kommer en föräldrapenning för 320 dagar som fördelas jämnt mellan föräldrarna, så att vardera har rätt till 160 dagar. 63 av dagarna kan överlåtas på den andra föräldern.

- Det här är en efterlängtad reform som tidigare regeringar inte lyckades ro i hamn, konstaterade social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen från Vänsterförbundet, vid en presskonferens på fredagen.

Sarkkinen sa sig vara glad och stolt över att propositionen nu har getts till riksdagen. Den leder till ett familjevänligt social hållbart samhälle.

Hon talade om en betydande satsning på barnfamiljer. Den är mycket viktig med tanke på regeringens befolkningsmål, det vill säga att öka antalet barn i Finland.

Likabehandlingen och jämställdheten ska öka i arbetslivet och i familjernas vardag. Den nya familjeledighetsmodellen behandlar barn jämlikt oberoende av familjeform.

"Finland ledande jämställdhetsland"

Målet i regeringsprogrammet var att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. Det finns ett särskilt fokus på att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna. En ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd är ett sätt att nå målet.

Familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna. Då stärks jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet och löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, hoppas minister Hanna Sarkkinen.  Hon vill uppmana och uppmuntra familjerna att fördela jämnare.

- Män ska ha rätt att bli hemma och ta hand om sitt barn, det är väldigt värdefulla år. Sarkkinen hoppas att också männen kräver sin rätt - både i samhället och på arbetsplatsen - att ta del av barnets liv i de värdefulla tidiga åren. Det är ett värde för resten av livet.

Slut på talet om besvärliga kvinnor på jobbet?

Syftet med reformen är att främja ansvaret för omvårdnaden inom familjerna. För nu är det kvinnorna som står för största delen av detta. Det försämrar kvinnornas roll på arbetsmarknaden och deras inkomster, sa arbetsminister Tuula Haatainen, SDP.

Genom reformen ökar kvinnors möjlighet att avancera i karriären. Senare kan man minska pensionsglappet mellan kvinnor och män.

Arbetsminister Tuula Haatainen vill uppmuntra både föräldrar och arbetsgivare att tänka om när det gäller att både mamma och pappa kan stanna hemma med barnet. Hon hade en uppmaning till arbetslivet.

- På arbetsplatserna är det viktigt att förhålla sig till pappornas familjeledighet. Det finns lite gammaldags attityder som kan märkas fortfarande. Haatainen hoppas att männen stöds i att ta ut sina pappaledigheter.

De flexibla arrangemangen skapar förutsättningar för att män och kvinnor kan fördela den så kallade bördan jämnare, bördan som hittills legat på kvinnors axlar.

På arbetsmarknaden har det ansetts att kvinnor är besvärliga när de är mer benägna ta ledigt, sa minister Haatainen men trodde att den åsikten kommer att minska.

- Vi har inte råd tänka så att de som föder barn till världen skulle vara "besvärliga". Nu kan papporna också ta sitt ansvar. Helhetsekonomiskt gynnar det alla, sa minister Haatainen.

Försiktig start

Under 2019 fick sammanlagt ungefär 80 000 mammor och 58 400 pappor föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning. Penningmässigt betalas största delen till mammorna.

Av alla föräldradagpenningar betalades cirka 89 procent till mammor och cirka 11 procent till pappor. 

Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av reformen. Regeringen räknar inte med att alla pappor omedelbart börjar använda sin andel fullt ut, men det kan komma långsamt senare, hoppades ministrarna Sarkkinen och Haatainen. 

- Ingen tvingar papporna att ta ut sin ökade andel av ledigheten, men det skulle löna sig bättre än att mamman lyfter det rätt så låga hemvårdsstödet, konstaterade ministrarna Sarkkinen och Haatainen.

Hanna Sarkkinen och Tuula Haatainen vandrar ut på ministeriets presskonferens om familjeledighetsreformen.
Bildtext "Ingen tvingar papporna att ta ut sin ökade andel av ledigheten" konstaterade Hanna Sarkkinen och Tuula Haatainen på pressträffen.
Bild: Lehtikuva

Minister Tuula Haatainen medger att alla i samhället kanske inte är eniga om målsättningen att öka pappornas ansvar i hemmen. Men bedömningen är att intresset finns speciellt bland de yngre papporna. Det ligger i barnens intresse att ha tillgång till båda föräldrarna helt från början. Det bär frukt på längre sikt, sa hon.

Reformen ska genomföras på ett sådant sätt att alla slags familjer behandlas jämlikt. Olika former av företagande och frilansjobb beaktas också. Någon egentlig sysselsättningseffekt väntas reformen inte ha. 

24 lagändringar

Tanken är att reformen träder i kraft i augusti 2022. Riksdagen ska behandla reformpaketet ännu i höst. Det är många lagar som måste ändras. Hela propositionen är på 317 sidor.

I regeringens proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik ändras. Dessutom föreslås ändringar i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt i sammanlagt 24 andra lagar.

Med reformen genomförs också direktivet om balans i arbetslivet. I anslutning till det föreslår regeringen att arbetstagare ska ha rätt till oavlönad ledighet för anhörigvård högst 5 dagar per kalenderår.

Också barnens tillgång till småbarnspedagogik förändras i anslutning till reformen. Rätten till dagsvårdsplats kommer vid nio månaders ålder, och ska finnas kvar utan avgift också om barnet är borta emellanåt då föräldrarna portionerar ut sina ledigheter.

Suck av jämställd lättnad

Fredagens presskonferens lät som en kollektiv suck av lättnad över att äntligen kunna presentera reformen.

Liisa Siika-aho, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet, uttryckte sin glädje över att ha kommit så här långt, med många förhandlingar med arbetsmarknaden, familjeorganisationer, partier.

Hon nämnde speciellt förhandlingarna med arbetsmarknadsparterna som var "svåra men givande".

Målsättningen med reformen är ökad jämställdhet. Men på presskonferensen lyckades könsbalansen inte lika bra. Samtliga på plats var kvinnor, både de två ministrarna, de tre inblandade tjänstemännen och informationschefen.

Man hänvisade dock till att också jämställdhetsminister Thomas Blomkvist (SFP) har varit inblandad i arbetet med reformen.

Diskussion om artikeln