Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finska it-utvecklare om Vasas nya patientdatasystem: Vi kan sälja samma sak betydligt billigare

Från 2021
Uppdaterad 20.09.2021 11:43.
En sjukhusbyggnad. I förgrunden ses en fontän omgiven av ett grönområde.
Bildtext Vasa sjukvårdsdistrikt beslutar inom kort vilket klient- och patientdatasystem man ska satsa på.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Vasa sjukvårdsdistrikt planerar satsa åtminstone 160 miljoner euro under de närmaste tio åren i ett amerikanskt klient- och patientdatasystem. Svenska Yle har varit i kontakt med etablerade inhemska aktörer som menar att samma resultat kan uppnås med ungefär en tredjedel av pengarna.

Vasa sjukvårdsdistrikts färska förändringsledare Göran Honga hade ett klart budskap till sjukvårdsdistriktets fullmäktigeledamöter tidigare den här veckan:

– Det finns inget enkelt och billigt alternativ.

En skallig man tittar mot kameran
Bildtext Göran Honga, förändringsledare på Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bild: Moa Mattfolk/Yle

Honga talade om det klient- och patientdatasystem som Vasa sjukvårdsdistrikt håller på att skaffa från det amerikanska bolaget Cerner.

– Fullmäktige borde inse att alternativen som man har kastat fram inte är så enkla och billiga som man påstår, tillade Honga.

Det är det nya fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt som fattar det slutliga beslutet huruvida Aster-projektet ska gå vidare; så kallas projektet där fyra sjukvårdsdistrikt - bland dem Vasa - ska köpa amerikanska Cerners datasystem för mångmiljonbelopp. Definitivt beslut ska tas den fjärde oktober.

En tredjedel av priset

Mediconsults vd Tommi Salaspuro håller med Honga om att det inte finns några billiga alternativ när man talar om patientdatasystem.

– Visst, alla de tillbudsstående klient- och patientdatasystemen är dyra; frågan är bara hur dyra, säger Tommi Salaspuro.

Salaspuro har 20 års erfarenhet av it-branschen inom social- och hälsovården. Mediconsult har bland annat sedan 2009 sålt sina tjänster till sjukvårdsdistriktet i Norra Karelen, kallat Siun Sote.

Bolagets datasystem går under namnet Saga och prislappen för ett distrikt av Vasas storlek skulle enligt vd Salaspuro vara ca 50 miljoner euro på 10 år, alltså ca 5 miljoner euro per år

– Det omfattar special- och primärvården och socialvården utgående från den nya lagstiftningen. Om kunderna använder våra servrar stiger priset med ca en miljon per år.

Det handlar enligt Salaspuro om mycket mera än bara själva apparaturen när ett dylikt system implementeras, utan lika mycket om att ta i bruk nya arbetsmetoder som gör det smidigare för personalen. I det ingår bland annat mobila tjänster som en viktig del.

Sjukvårdsdistriktet har likaså under hela processen betonat vikten av att skapa en ny och bättre fungerande helhet.

Olämpligt för finska förhållanden

Så hur mycket är 50–60 miljoner euro under 10 år i de här sammanhangen? Den affär som Vasa sjukvårdsdistrikt nu är i beråd att göra med amerikanska Cerner går lös på 160 miljoner euro på 10 år, alltså tre gånger dyrare. Något som förundrar Mediconsults Salaspuro.

– Vi har sett de här siffrorna i offentligheten och enligt vårt förmenande kan ett sådant här projekt genomföras betydligt billigare, säger Salaspuro.

Vd Tommi Salaspuro, Mediconsult Oy
Bildtext Tommi Salaspuro är vd på Mediconsult.
Bild: Susanna Nordvall Photography

Läkare i flera av sjukvårdsdistrikten som planerar att köpa Cerners patientdatasystem har kommit med starka invändningar. De menar att det amerikanska systemet inte är lämpat för finska förhållanden och att det är dyrt. Läkare i Norra Karelen planerar nu att överklaga det beslut som sjukvårdsdistriktet har fattat och kallar hela processen för odemokratisk.

Bekant system kunde breddas

När 44 läkare i Vasa nyligen i en gemensam insändare motsatte sig sjukvårdsdistriktets planer hänvisade de till att det patientdatasystem som nu finns inom specialsjukvården fungerar bra; det systemet är inhemskt och levereras av Esko Systems i Uleåborg.

När upphandlingen gjordes kunde Esko Systems inte delta eftersom deras verksamhet då i det stora hela inskränkte sig till specialistvården. Men precis som Mediconsult kan man nu erbjuda ett heltäckande system.

Kaisa-Liisa Harjapää är vd för Esko Systems; det är ett så kallat in-house bolag som ägs av kommuner i norr och som drivs utan vinstsyfte.

Vad skulle det i så fall kosta, vd Kaisa-Liisa Harjapää?

– Prislappen för vårt datasystem för Vasa sjukvårdsdistrikt skulle ligga kring fem miljoner euro per år, alltså en tredjedel av Asters pris.

Vd Kaisa-Liisa Harjapää på Esko-Systems Oy på sitt arbetsrum.
Bildtext Kaisa-Liisa Harjapää är vd på Esko Systems i Uleåborg.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Harjapää säger att det priset täcker användarrättigheterna och social- och hälsovården i sin helhet. Tandvården ingår också.

Cerners prislapp svällde

Det talades länge om att kostnaderna för Vasa sjukvårdsdistrikt i Aster-projektet låg på drygt 100 miljoner euro under 10 år. Men den riktiga summan idag är enligt projektets hemsidor betydligt högre, nämligen 160 miljoner. Det förklaras av att driftskostnaderna går lös på 55 miljoner på 10 år. Den summan har synbarligen inte varit inbakad i totalbeloppet tidigare.

Både Mediconsults Salaspuro och Esko Systems Harjapää verkar litet förvånade över de höga driftskostnaderna i Aster-projektet. Enligt de siffror som nu föreligger skulle enbart driftskostnaderna under tio år för Vasa sjukvårdsdistrikt med Cerners patientdatasystem motsvara det totalpris som de inhemska tillverkarna erbjuder.

Ingår driftskostnaderna i ert totalpris Tommi Salaspuro?

– Absolut.

Esko Systems vd Kaisa-Liisa Harjapää bekräftar likaså att deras kalkyler inbegriper driften och underhållet.

Göran Honga vid Vasa sjukvårdsdistrikt varnade senaste vecka för en ny besvärlig upphandlingsrunda om de folkvalda inte nu köper det amerikanska datasystemet.

– Det som jag är mest bekymrad över är att de här alternativen som har framkastats i media på olika håll om man beslutar att inte gå vidare leder till det att man blir tvungen att starta en upphandling på nytt.

Slipper upphandling om man vill

Esko Systems vd Harjapää säger i sin tur att genom att bli delägare i Esko så kan Vasa sjukvårdsdistrikt utnyttja bolagets tjänster och produkter utan krångliga upphandlingsrundor. 

– Som delägare i vårt bolag uppnår man statusen av upphandlingsenhet (på finska: hankintayksikön asema) vilket i praktiken innebär att tjänster och produkter kan inhandlas internt.

Enligt föredragningslistan från sjukvårdsdistriktets senaste möte ska Cerners systemhelhet tas i bruk i november 2025-februari 2026.

Både Mediconsults Salaspuro och Esko Systems Harjapää säger att de kan leverera sina patientdatasystem till och med snabbare än så.

Diskussion om artikeln