Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sex nya nationella Unesco-världsminnen valda – de äldsta samlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv bland dem

Från 2021
Människor i Övermark kyrkby, ca 1910.
Bildtext Människor i Övermark kyrkby, cirka 1910.
Bild: SLS / Alfred Franzen

Bland annat de äldsta samlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv och Edvard Westermarcks Arkiv från Åbo Akademis bibliotek har valts som nationella Unesco-världsminnen, uppger riksarkivet.

I registret över Unesco-världsminnen finns nu sammanlagt 20 arkiv- och bibliotekshelheter. Unescos Världsminnesprogram har som uppgift att skydda arkiv- och biblioteksarv, förbättra deras tillgänglighet och öka kunskapen om verken och deras betydelse.

Finlands nationella kommitté ansvarar för programmet i Finland.

De sex nya nationella Unesco-världsminnena:

  1. Helsingfors universitet: Åbo akademis och det Kejserliga Alexanderuniversitetets arkiv

  2. Riksarkivet: Pro Finlandia-kulturadressen 1899

  3. Nationalbiblioteket: Manuskriptarkiv av Jean Sibelius kompositioner

  4. Finska litteratursällskapet: Arkivsamling av publikationer från Finska litteratursällskapet (1834–)

  5. Svenska litteratursällskapet i Finland: De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna från 1874–1939 i Svenska litteratursällskapets i Finlands arkiv

  6. Åbo Akademis bibliotek: Edvard Westermarcks arkiv

De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna från i Svenska litteratursällskapets i Finlands arkiv valdes att bli en del av Unescos Världsminnesprogram. Materialet innehåller den svenska kustbefolkningens folkkultur under 1800–1900-talet. Det är den största helheten av nedskriven svenskspråkig tradition, uppger SLS.

Edward Westermarck (1862–1939) var sociolog, antropolog och filosof, och var en av de första finska forskarna som gjorde internationell karriär. Han är känd för sina studier i äktenskap, moral och religion och hans samlingar av brev, manuskript och anteckningar finns bevarade på Åbo Akademis bibliotek.

Källor: Svenska litteratursällskapet, Finlands riksarkiv

Diskussion om artikeln