Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya coronavirusvarianten my finns också i Finland – hur skiljer sig varianten från de övriga?

Uppdaterad 18.09.2021 10:16.
En person testas för coronaviruset i en drive-in-testning.
Bildtext Det har bekräftats några fall av myvarianten av coronaviruset i Finland under sommaren. Informationen om varianten är ganska knapp i nuläget.

I september bekräftade Världshälsoorganisationen en ny coronavirusvariant, my. Varianten har konstaterats i närmare 40 länder – bland dem Finland. Enligt experter utgör varianten inte ett avsevärt hot.

Coronaviruset har muterat flera gånger och med det har det uppstått flera olika virusvarianter. En del av virusvarianterna smittar effektivare – till den här gruppen hör deltavarianten.

Deltavarianten är den variant som dominerar i nuläget – 95 procent av de konstaterade coronafallen i Finland under de senaste två månaderna är av deltavarianten.

Varianten upptäcktes för första gången i december år 2020 och i början på år 2021 hade varianten spridit sig till flera länder.

I september lade Världshälsoorganisationen WHO till en ny virusvariant på listan, my. Misstankar om att vaccinet inte skyddar mot den här varianten har väckts, men ytterligare utredningar behövs för att fastställa saken.

– Alla de varianter som kringgår de som tidigare insjuknat i covid-19 eller de som har skydd av vaccinet är potentiellt oroväckande och sådana varianter som måste följas. Myvarianten hör till varianter som man måste följa med och se hur den utvecklar sig, säger virologiprofessor Ilkka Julkunen vid Åbo universitet till Yle Uutiset.

Vad är my?

Myvarianten upptäcktes i januari i Colombia och har sedan dess spridit sig till drygt 40 länder i Sydamerika, USA och Europa. Tio europeiska länder har bekräftade fall av myvarianten.

I Finland har man under sommaren konstaterat ett par fall av myvarianten.

Europeiska smittskyddsmyndigheten EDC och hälsomyndigheter i USA ser inte virusvarianten som oroväckande.

Enligt den knappa information som finns nu försvagar myvarianten vaccinskyddet något.

– Den första analysen, som ännu är under kollegial granskning, pekar på att myvarianten i stora drag försvagar immunförsvaret på samma vis som exempelvis betavarianten, säger Julkunen.

En man i grått hår och glasögon står utomhus. Han har på sig en beige jacka och tittar in i kameran.
Bildtext Den information som finns om myvarianten är knapp, säger Ilkka Julkunen som är professor i virologi.

Julkunen påminner ändå om att två vaccindoser skyddar mot allvarlig covid-19 också i fråga om beta- och deltavarianten.

– Över 90 procent av vaccinerade människor insjuknar inte i allvarlig covid-19. I den meningen är vaccinens skyddande effekt mot de hittills konstaterade varianterna tillräcklig. Det är mycket sannolikt att den här myvarianten är likadan. På så sätt utgör den här varianten inte ett betydligt hot jämfört med andra varianter och det är inte något man behöver oroa sig för.

För tillfället ser det ut som om varianten inte sprids i lika stor utsträckning och lika snabbt som delta. Deltavarianten har fram tills nu hittats i över 170 länder.

Forskare vet inte heller om myvarianten orsakar svårare coronasmitta.

– Information om huruvida my orsakar allvarligare smitta än tidigare varianter kommer inte att finnas tillgänglig på ett tag. Vi vet ännu inte om myvarianten kommer sprida sig mer brett.

Virusvarianter tävlar sinsemellan om hur många smittfall de kan generera

Deltavariantens ursprung är Indien. Fem månader efter att varianten upptäcktes konstaterades första fallet av deltavarianten i Finland.

Virusvarianterna sprider sig mer i områden där det finns många coronafall. Varianterna sprider sig långsammare och mindre i de områden där det finns få fall.

Den variant som smittar och sprider sig lättare, tenderar att överdominera tidigare varianter. Så gick det till när deltavarianten tog över. Virusvarianterna tävlar på sätt och vis sinsemellan om hur många smittfall de kan generera.

– Alfavarianten var sådan, och nu också deltavarianten. Särskilt i Europa och i Finland tog alfavarianten över tidigare varianter, och under sommaren tog deltavarianten över alla andra varianter. Det är i nuläget svårt att förutspå hur myvarianten kommer bete sig.

Artikeln är en något förkortad version av Yle Uutisets text Mikä erottaa myyn muista koronavirusmuunnoksista? Suomestakin on löytynyt pari myymuunnosta viime kesän aikana skriven av Pauliina Happo. Översättning: Märta Nummenmaa.