Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kustfolkets liv och kultur blir världsminne: "Viktig betydelse för finlandssvenska identiteten"

Från 2021
En man står på en flotte
Bildtext Bilder som den här finns nu i registret för Unescos världsminnen.
Bild: Valter Forsblom/Svenska Litteratursällskapet CC BY 4.0

De äldsta samlingarna i Svenska litteratursällskapets arkiv är nu med på Unescos världsminneslista. Samlingarna behandlar den finlandssvenska folkkulturen längs hela den svenskspråkiga kusten och skärgården. Det är frågan om olika folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingar från 1874 till 1939.

– Jag är jätteglad att en sådan här helhet har fått den här platsen i registret. Det här har varit en helhet i våra samlingar som inte har varit så välkänd för den bredare allmänheten, säger Kristina Linnovaara som är arkivchef på Svenska litteratursällskapet.

Ett foto från tidigt 1900-tal av Valter Forsblom
Bildtext Ett foto av Valter Forsblom med beskrivningen "Gossarna föra bruden till danslaven" från 1916.
Bild: Valter Forsblom/Svenska Litteratursällskapet CC BY 4.0

Unescos Världsminnesprogram har som uppgift att skydda arkiv och göra dem lättillgängligare. Svenska litteratursällskapets arkiv är ett av sex finländska arkiv- och bibliotekshelheter som blev valda till världsminnen i år.

– Det här är ett unikt material, och det innehåller samlingar om både den muntliga och materiella folkkulturen. Det är till exempel berättelser, myter, muntlig tradition och folkmusik. Också språket har dokumenterats, säger hon.

Förutom dikter, berättelser och annan muntlig tradition beskriver materialet också det vardagliga livet som finlandssvenskar levde under den här tiden. Det här har man gjort på varierande sätt, enligt vilken teknik som var uppfunnen och tillgänglig.

– Det har dokumenterats bland annat genom skisser och teckningar. Från och med 1910-talet har vi också fotografier på den tidens vardag, säger Linnovaara.

Varför sparar man då dokument och bilder som kan vara långt över 100 år gamla? Linnovaara säger att det finns många orsaker.

– Det att man bevarar kulturarv på arkiv så är oerhört viktigt ur många perspektiv. Det är ett brett material, som utgör en viktig helhet för forskning. Det har använts och används hela tiden för forskning, säger hon.

En liten båt byggs på 1930-talet
Bildtext Ett foto av Valter Forsblom från 1930 med bildtexten "lillbåt under byggnad".
Bild: Valter Forsblom/Svenska Litteratursällskapet CC BY 4.0

Hon nämner också att arkiven inte bara finns till för forskning, utan att de också finns till för att stärka gemene mans uppfattning av det svenska kulturarvet i Finland.

– Att vi vet att det finns ett sådant här material som är sparat har en viktig betydelse för identiteten. Arkiven har en mycket viktig uppgift i att bevara kulturarvet och Svenska Litteratursällskapets arkiv har specifikt i uppgift att bevara det svenska kulturarvet i Finland, säger Linnovaara.

De folkloristiska samlingarna som nu är i registret för Unescos världsminnen finns till största delen publicerade i Svenska litteratursällskapets skriftserie Finlands svenska folkdiktning, som hittas på adressen https://folkdiktning.sls.fi.

Bilderna i artikeln faller under licensen CC BY 4.0. Licensen hittas här.

Diskussion om artikeln