Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnair i tvist med piloter på grund av minskad dagpenning och förändrad arbetstid: "Bolaget sparar genom att de anställda jobbar på fritiden"

Från 2021
Två piloter sitter i ett flygplan vid styrpanelen. De tittar på varandra medan de sitter på varsin stol.
Bildtext Piloterna är missnöjda eftersom säkerhets- och passkontrollen inte ingår i arbetsdagen längre. Finnair har också skurit ner på dagpenningen.
Bild: Alamy / All Over Press

Finnairs piloter och övriga kabinpersonal har förlorat en del av dagpenningen. Nu tar de anställda till rättsliga åtgärder eftersom de anser att det bryter mot kollektivavtalet.

Arbetsgivaren anser däremot att de nya reglementen, som trädde i kraft i våras, följer kollektivavtalet. Pilotfacket SLL står bakom de anställda piloterna.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT) som representerar den övriga besättningen har också kritiserat besparningsbesluten.

Piloterna och flygvärdarna har olika kollektivavtal.

– För tillfället är vi av olika åsikt med Finnair på två punkter. För det första har Finnair skurit ner på piloternas och kabinpersonalens dagpenning och för det andra har det skett förändringar i arbetsrutinerna som lett till att rutiner som tidigare gjorts på arbetstid nu görs på fritiden. De här sakerna har Finnair gjort självmant utan förhandlingar, säger SLL:s ordförande Pekka Erkama till Yle Uutiset.

Förändringarna är en del av det kollektivavtal som man skrev under på våren. Erkama säger att man betalat ut dagpenning som en del av kollektivavtalet i tiotals år, men nu tar man bort en del av den dagpenningen.

Erkama anser att Finnair borde ha avtalat om dagpenningen tillsammans med SLL och piloterna samt den övriga personalen.

Arbetsdagen börjar när de går vid planets gate

Tidigare har piloternas och den övriga besättningens arbetsdag börjat med förberedande arbete – till exempel säkerhets- och passkontrollen har räknats till de anställdas arbetstid.

Nu börjar arbetsdagen först när flygplanspersonalen går igenom porten till flygplanet.

– En del av arbetet förflyttas nu alltså till fritiden. Enligt vår linje borde man ha gått igenom de här förändringarna i avtalet under sarmarbetsförhandlingar. Det har inte gjorts. Bolaget sparar genom att de anställda jobbar på fritiden, säger Erkama.

En man med glasögon står med armarna i kors och tittar in i kameran. Han står framför en tavla som föreställer en karta. Han är klädd i en blommig skjorta.
Bildtext SLL:s ordförande Pekka Erkama är kritisk till Finnairs regler kring dagpenning och arbetstid.
Bild: Markku Rantala / Yle

Finnair tillbakavisar kritiken

Jari Paajanen, direktör för Finnairs flygverksamhet, säger att Finnair följer giltiga arbetsavtal inom alla personalgrupper.

Han säger att han inte kan kommentera saken ur piloternas synvinkel, men poängterar flera gånger i en intervju med Yle Uutiset att Finnair följer kollektivavtalet i fråga om dagpenning och arbetstid.

– Dagpenning betalas fortsättningsvis ut då extra inkomster uppstår under arbetsresan, till exempel måltider. Det kontrollerar också Skatteförvaltningen, säger han.

Han säger att frågan om var arbetsdagen börjar har utretts under en längre process. Han säger att Finnair gått in för ett system där kabinpersonalen checkar in vid avgångsporten i stället för att checka in tidigare på flygplatsen.

Det här eftersom det leder till mindre pappersarbete – incheckningen kan göras på mobilen. Det här systemet används enligt Paajanen på alla flygplatser som Finnair reser till och nu gäller samma regler också på Helsingfors-Vanda flygplats.

– Det har inte skett förändringar i arbetstiderna. Piloternas arbetstid börjar fortsättningsvis 60 minuter innan planet lyfter, precis som det nämns i arbetsavtalet. Men arbetsdagen inleds på en annan plats än tidigare.

Finnair i kritiskt läge – alla möjliga besparingar görs

Enligt Finnair är det här incheckningssystemet smidigare, men en orsak bakom beslutet är såklart också att det sparar pengar.

– Finnair befinner sig i ett relativt kritiskt tillstånd ur en ekonomisk synvinkel och vi undersöker mycket noggrant olika processförändringar och kostnader som kan medföra besparingar.

Helsingfors-Vanda flygplats, aulan.
Bildtext Flygresorna har minskat kraftigt under pandemin. Flygplatserna har ekat tomma.
Bild: Matti Myller / Yle

Paajanen tycker inte att man behöver förhandla om den här saken, även om parterna är av olika åsikt.

– Som arbetsgivare ser vi inte behovet av att ingå förhandlingar. Saken har utretts under en lång tid under våren. Men vi fortsätter såklart föra dialog.

– Vi har haft stora besparingsprogram och i alla förhandlingar har vi nått enighet. Vi hoppas att flygtrafiken snabbt kommer i gång igen så att fler i flygpersonalen kan börja jobba igen och att arbetet övergår till det normala, tillägger han.

Fler besparingar är ändå på väg. Enligt Paajanen görs alla möjliga besparingsalternativ.

Piloterna redo att vidta juridiska åtgärder

Pekka Erkama vid Pilotfacket SLL säger att man som bäst utreder Finnairs besparingsåtgärder och om de följer lagen eller inte.

– Vi utreder saken ur ett juridiskt perspektiv för att få ett svar på hur vi borde agera i situationen. Vi har bett om en utredning av Arbetsrådet i fråga om arbetstiden. De övriga ärendena går framåt senare.

Erkama konstaterar att piloterna tillsvidare varit mycket flexibla och villiga att diskutera besparingsåtgärder.

– Under coronatiden har det enats om stora besparingar och piloterna har varit flexibla. Det här har möjliggjort Finnairs verksamhet i undantagsförhållanden. Flygbranschen har gått igenom en historisk kris och det är förståeligt att flygbolagen har ont om pengar. Flygbolagen försökar spara pengar där de kan.

En person sitter i förarens plats i ett flygplan.
Bildtext Piloternas arbetsdag inleds en timme innan flygplanet startar.
Bild: Jari Tanskanen / Yle

Flygvärdarna motsätter sig också

Bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT) står bakom flygvärdarna och menar att Finnair bryter mot kollektivavtalet.

Kabinfacket SLSY säger att Finnair betalar ut dagpenning endast när personalen övernattar på resmålet. Enligt Marianne Arteva vid SLSY får de anställda inte dagpenning när de reser inom Finland och inte heller i Europa om de inte övernattar.

Också den här förändringen är en del av den nya processen med att göra arbetet mer mobilt, uppger Finnairs direktör på kabintjänsternas avdelning, Eveliina Huurre.

Piloternas kollektivavtal fastställdes i april och är i kraft i 3,5 år. Den övriga kabinpersonalens kollektivavtal är i kraft till och med januari 2022.

Artikeln är en något förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Finnair ja lentäjät riidoissa työajan ja päivärahojen muutoksista – Lentäjien edustaja: ”Yhtiöllä on tarkoitus säästää siirtämällä töitä vapaa-ajalle” skriven av Heikki Valkama. Översättning till svenska: Märta Nummenmaa.

Diskussion om artikeln