Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Glasväggar, flexibla rum och ljudisolering – det ska göra nya kommunhuset i Sjundeå bättre enligt förvaltningens tjänstemän

Från 2021
Fläkt i mötesrum.
Bildtext Rummen i Sjundeå kommunhus kommer troligen att se helt annorlunda ut efter renoveringen.
Bild: Robin Lindberg / Yle

De gemensamma rummen ska vara trivsamma och bildningens flygel ska vara kvar. Det anser förvaltningen i Sjundeå om renoveringen av kommunhuset.

Utlåtandena om renoveringen av kommunhuset i Sjundeå börjar vara klara.

Sist ut är förvaltningsavdelningen som ställer sig positiv till tekniska nämndens förslag. Tekniska nämnden vill ha en renovering som utgår från större, men färre arbetsrum, vilket i sin tur leder till mindre konferensrum. 

Förvaltningen vill öka trivseln i de gemensamma rummen och skapa en känsla av rymd med hjälp av glasväggar.  

Högsta prioritet är att sörja för tillräcklig ljudisolering, skriver förvaltningen i utlåtandet som har godkänts av kommunstyrelsen och som nu skickas till tekniska nämnden.  

“Att satsa på dessa detaljer kostar, men lönar sig på lång sikt och underlättar att locka arbetskraft till kommunen”, sägs det i utlåtandet. 

En byggnad i rött och vitt tegel som är Sjundeå kommunhus.
Bildtext Sjundeå kommunhus byggdes på 1990-talet.
Bild: Veronica Montén / Yle

Det behövs inte egna arbetsrum i det nyrenoverade kommunhuset eftersom tjänstemännen kommer att jobba på distans även i fortsättningen. Distans gäller också i möten med kunder, tror förvaltningen. 

“Det är mycket troligt att även olika sätt för distansuppkopplingar i klientmöten blir vanligare under de kommande åren.”

Förvaltningen: Hur ska vi få lugn och ro?

Det går att ordna konfidentiella möten även i fortsättningen, om arbetsrummena görs flexibla, anser förvaltningen också i sitt utlåtande till tekniska nämnden.

Däremot oroar sig förvaltningens tjänstemän för hur man i de nya lokalerna kan skapa lugn och ro då man arbetar. 

“Till exempel då man skapar pressmeddelanden, beredningstexter till verksamtetsorganen eller utbildnings- och presentationsmaterial som kräver koncentration.” 

Bildningsnämnden sa i sitt utlåtande att man vill ha kvar flygeln där bildningssektorn finns.

Från tekniska nämnden sida funderade man på om den kunde användas till något annat eller till och med säljas. 

Förvaltningen tycker också att bildningssektorns flygel ska vara kvar. 

Renovering för en dryg miljon

Renoveringen av kommunhuset i Sjundeå beräknas kosta en dryg miljon euro. Tekniska sektorns tjänstemän föreslog att alla skulle ha egna arbetsrum, att det skulle finnas flera konferensrum och att kommunhuset skulle byggas ut i ett senare skede. Det här skulle ha överskridit budgeten med 750 000 euro. 

Tekniska nämnden gillade inte alls det alternativet, utan bad om utlåtanden om en renovering som går ut på att arbetsrummen är större, men att man delar på dem. Antalet konferensrum minskade också. 

Miljö- och byggnadsnämnden var kritisk till planerna. Man ansåg att byggnadstillsynen inte har tillräckligt med plats för sitt material och att det kan bli svårt med konfidentiella diskussioner. 

Kommunhuset råkade ut för ett läckage sommaren 2020 och måste renoveras.

Diskussion om artikeln