Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar: Hela skolklasser ska inte längre automatiskt sättas i karantän

En lärare med munskydd står framför ett klassrum fullt av elever.
Bildtext Risken att smittas av covid-19 i skolan har visat sig vara låg.

Hela skolklasser behöver inte längre sättas i karantän och det kan vara ok för barn som är på bättringsvägen och har riktigt milda symtom att återvända till skola och daghem, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet har uppdaterat sina coronarekommendationer för barn under 12 år (på finska). Enligt hälsomyndigheten ska under 12-åringar coronatestas under följande omständigheter:

  • Barnet har symtom och det är känt att barnet under de senaste två veckorna har varit i kontakt med en person som genom laboratorietest konstaterats ha smittats av coronaviruset.

  • Barnet har symtom och i familjen finns det ovaccinerade personer som fyllt åtminstone 16 år eller personer som har ett nedsatt immunförsvar.

  • Läkare bedömer att barnets tillstånd föranleder ett test.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt meddelade också nyligen att småbarn slipper sticka i näsan om familjens vuxna är vaccinerade.

Pigga barn kan återvända till undervisning med mycket lindriga symtom

Barn som har symtom på covid-19 ska alltid stanna hemma från skolan eller daghemmet, uppger hälsomyndigheten.

"Milda symtom kan man bra följa med hemma utan testning. Symtomen är lindriga då barnet är piggt och orkar leka, fastän hen har till exempel snuva, feber eller hosta. Kontakter utanför familjen ska ändå undvikas tills att symtomen märkbart lindrats", säger Institutet för hälsa och välfärds överläkare Emmi Sarvikivi i ett pressmeddelande.

Barnet kan sedan återvända till daghemmet eller skolan när hen är på bättringsvägen, är pigg och mår betydligt bättre. Lite snuva eller lite hosta är inte nödvändigtvis ett hinder. Coronavirusets smittbarhet minskar nämligen snabbt efter att symtomen börjat förklarar Sarvikivi.

Hela skolklasser ska inte längre sitta i karantän

Institutet anser inte längre att alla automatiskt blivit exponerade ifall de vistats i ett rum i ett daghem, en skola eller läroanstalt där coronasmitta har konstaterats.

"Tidigare satte man som en försiktighetsprincip hela klasser och grupper i skolorna i karantän vid exponeringstillfällen. Smittrisken i skolorna har ändå visat sig vara låg", säger Sarvikivi.

I stället kan man bedöma smittrisken från fall till fall.