Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforsskola renoveras av arbetare som saknar arbetstillstånd: "Antalet som saknar tillstånd är betydande och frågan är om det är medvetet"

En byggarbetsplats kvällstid.
Bildtext Renoveringen av finska lågstadiet på Drumsö godkändes av fullmäktige i Helsingfors 2018. Den inleddes våren 2020 och ska bli färdig under 2021.

Renoveringen av det finskspråkiga lågstadiet på Drumsö i Helsingfors har delvis gjorts av arbetare som saknar arbetstillstånd i Finland. När Byggnadsförbundets representanter besökte bygget fann de sju belarusiska murare som inte hade tillstånd att jobba i landet. Om det finns brister i arbetstillstånden finns det i 99 procent av fallen också brister i utbetalning av löner, säger Toni Malmström vid Byggnadsförbundet. Huvudentreprenören för skolbygget har en annan syn på saken.

– Vi visste från tidigare att en av underleverantörerna hade arbetare som saknade arbetstillstånd. Jag och en annan besökte därför bygget vid lågstadieskolan på Drumsö och där uppdagades samma problem. Vi kollade upp sju arbetares tillstånd men det kan vara att där finns fler arbetare utan arbetstillstånd eller rätt att arbeta i Finland, säger Toni Malmström vid Byggnadsförbundet.

Arbetarna är från Belarus och jobbar som murare för två estniska byggföretag. Byggföretagen är underleverantörer till en underleverantör till huvudentreprenören. 

– Huvudentreprenören ska innan arbetet inleds kontrollera om arbetarna har de tillstånd som krävs. Arbetarna hade ett kortvarigt uppehållstillstånd i Estland. Det var i kraft under ett år, vilket inte berättigar till arbetstillstånd i Finland, säger Malmström.

"Arbetarna har beviljats arbets- och uppehållstillstånd i ett annat EU-land"

Huvudentreprenör för renoveringen är Consti Korjausrakentaminen Oy. 

Enligt Malmström hade ett annat företag först hand om murarjobbena vid bygget men det företaget ansåg att man inte kunde utföra sitt arbete enligt avtalet. Därefter valdes den underleverantör vars underleverantörer nu visar sig ha arbetare utan tillräckliga tillstånd.

Jukka Kylliö, sektorchef vid huvudentreprenören Consti, har en lite annan syn på det som kommit fram i Byggnadsförbundets inspektion.

– Det handlar om oklarheter gällande några personers arbetstillstånd. Vi utreder frågan men arbetarna har beviljats arbets- och uppehållstillstånd i ett annat EU-land och kom därifrån till Finland, säger Kylliö.

"Problemet är att myndigheternas anvisningar är oklara"

Enligt Kylliö utreder Consti nu hur länge arbetarnas tillstånd är i kraft. Medan utredningen pågår har de berörda arbetarna stoppats från skolbygget. Kylliö säger att det handlar om klart färre än 10, men kan inte uppge hur många arbetares tillstånd som nu utreds.

Hur har ni försäkrat er om att de som jobbar för era underleverantörer har tillstånd att arbeta i Finland?

– Vi har anvisningar om det och ordnar regelbundet utbildningar om saken. Problemet är att myndigheternas anvisningar är oklara. Vi kontrollerar pappren när arbetaren anländer till bygget, säger Kylliö.

Vi kontrollerar pappren när arbetaren anländer till bygget.

― Jukka Kylliö vid Consti Korjausrakentaminen Oy.– Det är inte så lätt att utreda det här. All detaljkunskap gällande internationella arbetstillstånd är utmanande. Men vi strävar efter att alla har uppdaterad kunskap om vad som gäller.

Kylliö understryker att företaget arbetar mot grå ekonomi inom byggbranschen och utreder om det finns skäl för det.

Byggarbetsplats i mörker fotad bakom ett stängsel.
Bildtext Byggnadsförbundets inspektion visade att flera av arbetarna på skolbygget på Drumsö saknar arbetstillstånd.

"I 99 procent av fallen finns också brister i utbetalning av löner"

Den som anställer en utlänning som saknar uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat tillstånd som berättigar till att arbeta i Finland kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år för anlitande av utländsk arbetskraft.

I det här skedet finns inget som visar att de belarusiska murarna utsatts för något annat brott där deras situation har utnyttjats, som ockerliknande diskriminering i arbetslivet.

– De är inte medlemmar i Byggnadsförbundet utan det är regionförvaltningsverket som övervakande myndighet som ska utreda deras situation. Jag har gjort anmälan till verket, säger Toni Malmström vid Byggnadsförbundet.

– På ett allmänt plan kan man säga att om det finns brister i arbetstillstånden finns det i 99 procent av fallen också brister i utbetalning av löner, säger han.

"Finns inget skydd för en arbetare som saknar tillstånd"

Byggnadsförbundet upptäcker varje vecka att arbetare vid olika byggen i huvudstadsregionen inte har rätt att arbeta i Finland.

– I fallet med skolbygget på Drumsö är antalet som saknar tillstånd betydande. Ofta handlar det om en eller två arbetare och inte minst sju som i det här fallet. För en eller två arbetares del kan det vara fråga om misstag men nu handlar det om fler och frågan är om det är medvetet.

Vilken nytta kan ett företag ha av att ha arbetare som saknar arbetstillstånd?

– En arbetare som så att säga inte har pappren i skick har svårare att söka hjälp om lönen uteblir. Det finns inget skydd för en arbetare som saknar tillstånd. 

– En annan fråga är behovsprövningen av utländsk arbetskraft. Till exempel, hur stort behov finns det av murare i Nyland? Just nu finns ingen brist och arbetare som saknar tillstånd går under radarn när det gäller behovsprövningen. 

"Innan man underlättar för utländsk arbetskraft måste övervakningen fungera"

Malmström efterlyser nu att de som granskar arbetares tillstånd för huvudentreprenörens räkning har den kunskap som krävs.

– Det är svårt uppdrag och jag vill inte beskylla dem som gör det.

Enligt Malmström har Regionförvaltningsverket inte tillräckliga resurser att göra inspektioner på byggen utan reagerar nu enbart på tips och "släcker bränder".

– Innan man underlättar för utländsk arbetskraft måste övervakningen fungera, vilket inte är fallet i dag.