Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vem ska sköta Kronobys sjukvård? – kommunforskare: "Det finns ganska många hinder för att bevara det precis som i dag"

Porträttfoto på Siv Sandberg
Bildtext Kommunforskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi har sammanställt en rapport om vilka konsekvenser vårdreformen kan ha för Kronoby kommun. Arkivbild.

I januari 2023 överförs ansvaret för social- och hälsovården från kommunerna till de nya välfärdsområdena. För Kronoby betyder det att man måste bestämma sig vem som ska sköta deras sjukvård och till vilket landskap kommunen ska höra.

I nuläget hör Kronoby till landskapet Österbotten, medan man får sin social- och hälsovård hos Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite där man är medlemskommun.

I samband med vårdreformen har frågan i Kronoby varit om man kan fortsätta på samma sätt som nu, det vill säga att man skulle höra till Österbottens välfärdsområde medan vården produceras av Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Kommunforskare Siv Sandberg på Åbo Akademi fick i våras uppgiften att reda ut vilka konsekvenser vårdreformen egentligen har för Kronobys del.

Hon säger att det finns en hel del hinder på vägen för att man ska kunna ha kvar den så kallade Kronobymodellen.

- Välfärdsområdena ska i första hand organisera vård för sina egna invånare. Det är inte lagstadgat att Österbotten och Mellersta Österbotten ska samarbeta om vården till Kronobyborna. Det finns en vilja i båda välfärdsområdena och i kommunerna och också på regeringsnivå om att det här ska gå att genomföra, men juridiken är ganska stel här, säger Sandberg.

Kuvassa suihkulähde
Bildtext Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby.

Politikerna fick information

På måndag kväll fick Kronoby kommunfullmäktiges ledamöter ta del av Sandbergs rapport.

- Det var mycket bra information av Siv Sandberg. Det var en livlig diskussion. Personligen tycker jag att det är så som vi inom Pro-rörelsen ha fått en bild av hela reformen och våra möjligheter för tillfället. Vi har i princip gjort en minikonsekvensutredning för oss själva, säger Sixten Dalvik fullmäktiges första vice ordförande från Pro Kronoby.

Enligt Dalvik och Pro Kronoby är ett byte av landskap det enda alternativet för Kronoby.

- Sandberg la fram att ingen Kronobymodell är möjlig och tolkar man lagen så som den är skriven är det nog svårt på alla sätt att få något att fungera, förutom landskapsbyte, säger Dalvik.

En sjukhusbyggnad. I förgrunden ses en fontän omgiven av ett grönområde.
Bildtext I dag hör Kronoby till Österbotten men får sin sjukvård i Mellersta Österbotten, alltså inte på Vasa centralsjukhus som på bilden. Arkivbild.

Fullmäktige hade beställt utredningen

Måndagens möte var bara för fullmäktigeledamöterna. Fullmäktiges ordförande Marika Hagnäs från SFP säger att man ville att ledamöterna först skulle få ställa frågor till Siv Sandberg.

- Eftersom det var fullmäktige som hade beställt den här konsekvensutredningen var tanken att fullmäktige i lugn och ro skulle få bekanta sig och ställa frågor i lugn och ro, eftersom den här frågan har väckt jättemycket uppmärksamhet, säger Hagnäs.

Tyckte du att ni fick svar på era frågor?

- Vi fick svar och det uppstod säkert också många nya frågor, säger Hagnäs.

I det nuvarande systemet fungerar den demokratiska styrningen av vården genom kommunerna. I framtiden är det direktvalda välfärdsområdesfullmäktige som bestämmer. Om Kronobyborna får all sin vård från ett välfärdsområde där de inte har rösträtt kan det bli problem med tanke på invånarnas demokratiska påverkningsmöjligheter.

Sandberg påpekar också att alla invånare i välfärdsområdet ska kunna få vård på lika villkor.

- Inom till exempel Österbottens välfärdsområde kan det inte finnas olika principer vad gäller servicens pris och på vilka grunder man får service beroende på om du bor i Kristinestad eller Laihela eller Kronoby, utan de ska vara enhetliga. Där har välfärdsområdet i Österbotten ansvar för att se till att de som bor inom välfärdsområdets gränser får den vård de har rätt till på lika villkor, säger Sandberg.

En hand med kateter håller i en sjukvårdares hand.

Många hinder på vägen

Sandberg säger att man kan tänka sig en modell där Kronobyborna får sin social- och hälsovård i första hand från Österbottens välfärdsområde, men att man kompletterar den med mindre avtal så att en del av vården ordnas av Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Däremot kan det som det ser ut nu vara svårt att överföra hela vårdansvaret till Mellersta Österbotten.

- Det finns ganska många hinder för att bevara det precis som i dag, och då behöver man kanske fundera på konsekvenserna: Är man nöjd med att ha Österbottens välfärdsområde som huvudlösning och sedan komplettera med olika typer av mindre avtal och den valfrihet som var och en har? Men baserat på analysen finns det ganska stora hinder för att antingen ge över hela produktionen eller framför allt dela på organiseringsansvaret mellan två välfärdsområden, säger Sandberg.

Den 29 september får Kronobyborna ställa sina frågor till Siv Sandberg. Den 25 oktober tar fullmäktige ställning till frågan.