Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Våningshus ersätter busstationen i Nickby: “Det här kan bli riktigt bra”

Marjatta Simolin.
Bildtext Nickbybon Marjatta Simolin ser gärna att den gamla busstationen ersätts med ny bebyggelse.

Ytterligare en del av Nickby i Sibbo ska byggas ut. Området kring den gamla busstationen får snart en ny detaljplan.

Planen gör det möjligt att bygga några våningshus längs med Stora Byvägen där resterna av busstationen nu finns. De blir tre till fyra våningar höga.

Bakom våningshusen och på andra sidan Stora Byvägen bereds plats för radhus. Två av fyra gamla trähus längs med gatan skyddas enligt förslaget.  

Kommunstyrelsen har för sin del godkänt detaljplaneändringen för kvarteren vid busstationen. Det slutgiltiga beslutet fattas av fullmäktige i början av oktober.

Trähus vid Stora Byvägen.
Bildtext De här husen vid Stora Byvägen skyddas inte i den nya detaljplanen.

Vid den gamla, slitna före detta busstationen går Marjatta Simolin som är på väg hem efter ett motionspass.

– Der ser ganska grymt ut här nu vid busstationen, men här kommer nya hus. På andra sidan gatan är många av de gamla husen i så dåligt skick att de borde bort i fall här byggs nya fina hus, säger hon.

Det handlar om de karakteristiska trähusen längs med Stora Byvägen. Två av dem blir skyddsobjekt enligt planen medan två, Stora Byvägen 37 och 39, anses vara i så dåligt skick att de får rivas. Men de ska då ersättas av liknande byggnader.

– Service är det som vi behöver här i Nickby. Om man behöver skor eller kläder så måste man åka till grannkommunerna, då vi inte har sådana butiker här, säger Marjatta Simolin.

Jenny Söderling.
Bildtext Jenny Söderling hoppas att fler affärsidkare öppnar butiker i Nickby.

Mitt emot den gamla busstationen finns en skönhetssalong och i den jobbar Jenny Söderling. 

– Jag tycker om de här kvarteren men busstationen ser så eländig ut att man gärna skulle få göra något åt den, säger hon. 

Planerna på nya våningshus längs med en av huvudgatorna i Nickby får tummen upp av henne.

– Det här kan bli riktigt bra bara de på något sätt ser ut att höra till Stora Byvägen.

En vit raskatt vandrar lugnt över Stora Byvägen några gånger. En flock med kajor slår sig ner på takåsar och gatlyktor. Det är lugna eftermiddagstimmar på gång vid den gamla busstationen.

– Nu är det ganska lugnt här jämfört med då busstationen var i gång. Men här finns förstås frissan och en restaurang i bottenvåningen så här är mycket människor i farten speciellt på sommaren, säger Jenny Söderling.

Också hon hoppas att fler affärsidkare skulle etablera sig i Nickby.  

Detaljplaneskiss över Nickby.
Bildtext Uppe till vänster på skissen syns kvarteret där den gamla busstationen nu står.

I den nya detaljplanens planeringsprinciper slås följande fast om kvarteren 1015, 1006 och 1008 i Nickby:

"Målet är en balanserad tätortsbild. De gamla, värdefulla byggnaderna bevaras och vid planeringen fästs uppmärksamhet vid att nya byggnader beträffande proportionerna, formerna och volymgestaltningen anpassas till miljön vid Stora Byvägen och byggnadsbeståndet i omgivningen."

Planen omfattar en yta på 1,7 hektar mitt i centrum.

Diskussion om artikeln