Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad vill ha fritidshus vid Sågsjön i Pojo

Från 2021
Ett fritidshus och en båt vid en sjö.
Bildtext Raseborgs stad ser gärna att det finns mera fritidshus i Brödtorp i Pojo. Bilden har inget med planerna att göra.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Raseborgs stad vill rita in nya tomter eller byggplatser för fritidshus runt Sågsjön i Brödtorp i Pojo. Men till det behövs en ny stranddetaljplan.

I dag finns det sju bebyggda platser vid Sågsjön, men i ett utkast till stranddetaljplan finns det inritat ytterligare sex byggplatser vid Sågsjön. Byggplatserna har egen strand.

Dessutom finns det en byggplats inritad intill Nedre Falkgölen, den är bebyggd sedan 1950-talet.

Miljömyndigheterna, det vill säga miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg, vill att landskapsvärdena kring Sågsjön ska beaktas också när man hugger eller gallrar i skogen. En bredare, skogbeklädd skyddszon ska lämnas intill strandlinjen.

Vidare ska man beakta värdefulla naturtyper som noterats i samband med en tidigare naturinventering.

De hus som byggs ska placeras tillräckligt långt från strandlinjen så att Sågsjön belastas så lite som möjligt, likaså ska dagvattenhanteringen och dräneringen inte få belasta Sågsjön.

Planområdet finns i Brödtorp i Pojo och är sammanlagt 163 hektar, varav 128 hektar utgörs av landområden. Strandlinjen är cirka fem kilometer lång.