Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen vill avveckla begränsningar redan nästa vecka: "Nu går det äntligen att skönja ljus i slutet av tunneln"

Injektionssprutor med coronavaccin redo att användas.
Bildtext "Vaccinera er om ni inte ännu har gjort det", uppmanade alla talare på informationstillfället.

I början av oktober räknar huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp med att regionen uppfyller de kriterier som ställts för att man ska kunna öppna upp samhället igen. Då borde åttio procent av alla invånare i regionen som är över 12 år ha fått två doser vaccin, eller så har alla erbjudits möjlighet att vaccinera sig.

Koordineringsgruppen föreslår för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att alla begränsningar som rör offentliga evenemang upphör att gälla efter nästa torsdag, den 30 september.

– Nu går det äntligen att skönja ljus i slutet av tunneln, sa Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen under sitt anförande.

Det sammanfattar egentligen rätt väl det allmänna budskapet som förmedlades av alla talare under den presskonferens huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp höll på eftermiddagen den 21 september.

Ovaccinerade behöver sjukhusvård

Epidemiläget har förbättrats, antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhus- eller intensivvård har stabiliserats till en relativt låg nivå, berättade ställföreträdande chefsöverläkare Jari Petäjä från HUS.

Statistiken visar enligt honom bra vilken verkan vaccinationerna har haft på situationen. De flesta fallen ser man nu i de åldersgrupperna där vaccinationstäckningen är lägst, under trettio år.

Det är också främst de ovaccinerade patienterna som behöver sjukhusvård.

Dagisbarn behöver inte stanna hemma vid minsta snordroppe

På en fråga om hur föräldrar ska resonera kring barn med lindriga symptom när det kommer till skola och småbarnspedagogik sa Petäjä att situationen nu normaliseras.

Sjuka barn ska stanna hemma, men barn som enligt de senaste riktlinjerna inte rekommenderas ett coronatest behöver inte stanna hemma med lindriga symptom ifall de i övrigt mår bra.

– Vi vet alla att barn kan snora och hosta i veckor efter att de varit sjuka, det finns inga skäl att hålla de barnen hemma, sa Petäjä.