Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 600 personer har fått ersättning efter att ha fått covid-19 på jobbet

Från 2021
En sjukvårdare tar ett blodprov.
Bildtext Förra året var det främst personal inom sjuk- och hälsovården som ansökte om ersättning från arbetsolycksfalls- och sjukdomsförsäkringen efter att ha fått covid-19 på jobbet.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ifall du får covid-19 på jobbet kan det löna sig att söka om ersättning via försäkringen. Många i Finland har redan sökt om ersättning, något som kan vara särskilt bra i fall man insjuknar för en längre tid.

I maj i år hade sammanlagt över 1050 människor i Finland ansökt om att få ersättning för att ha insjuknat i covid-19 på jobbet. Av dem har 697 beviljats det. 

Största delen av dem har gått via Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. 

Kirsi Salo, jurist och chef för byrån för Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, säger att det i december kommit in endast 164 fall för godkännande av nämnden, men att antalet sedan dess ökat i snabb takt.

– Förra året var de flesta fallen relaterade till den första vågen av pandemin. Nu har antalet fall ökat och hållits på en stadig nivå. Än så länge har de inte minskat, trots att allt fler är vaccinerade. 

Kirsi Salo
Bildtext Kirsi Salo, jurist och chef för byrån för ersättningsnämnden, säger att ansökningarna om ersättning efter att ha insjuknat i covid-19 på jobbet blivit fler i år.
Bild: Eeva Murtolahti

Det är den lagstadgade arbetsolycksfalls- och sjukdomsförsäkringen som ersätter yrkessjukdomar, alltså sådana sjukdomar som orsakats av arbetet. 

Som yrkessjukdom räknas sjukdomar som orsakats av fysikaliska, kemiska och biologiska orsaker. Covid-19 räknas som en biologisk orsak.  

För att få covid-19 godkänd som yrkessjukdom måste vissa kriterier fyllas. 

För det första måste smittan vara konstaterad, alltså måste man ha fått ett positivt testresultat. För det andra måste man kunna härleda smittkällan till arbetsplatsen så att man vet att personen i fråga blev sjuk efter att ha varit i kontakt med någon coronasmittad på jobbet. 

Dessutom måste man ha varit i närkontakt med personen och insjuknat inom 14 dagar efter exponeringen. 

Den som insjuknat får inte heller ha blivit exponerad på sin fritid.

Försäkringsbolagen kan nu själva ta beslut om ersättning 

I början av pandemin måste alla ersättningsfall gå via ersättningsnämnden för utlåtande för att få en enhetlig praxis, men i april i år ändrades situationen så att försäkringsbolagen i vissa klara fall själv kan ta beslut om ersättning. 
Den som smittas på jobbet har rätt till dagpenning ifall sjukdomen godkänns som yrkessjukdom. Men större betydelse kan ersättningsbeslutet få ifall någon insjuknar i långvarig covid-19 eller postcovid. 

– Om man då varit arbetsoförmögen i över ett år har man rätt till olycksfallspension, som är 85 procent av lönen man hade då man insjuknade. Det är en betydligt högre pension än exempelvis arbetspensionen, säger Salo. 

Enligt Salo har det hittills inte förekommit fall där någon skulle ha blivit helt arbetsoförmögen på grund av covid-19. 

– Visst har vi behandlat fall där personen insjuknat i postcovid och varit sjuka lite längre än ett år. Men i de fallen har olycksfallspensionen oftast betalas ut i några månader innan personen ifråga sedan återgått till att arbeta.

Arbets- och näringsbyrån i Lojo
Bildtext Arbetsgivaren har tio dagar på sig att meddela försäkringsbolaget att en arbetstagare insjuknat eller varit med om en olycka på arbetsplatsen.
Bild: Yle/Minna Almark

Vid olyckshändelser är det arbetsgivaren som måste meddela försäkringen inom tio dagar att en olycka skett. Men då det gäller konstaterande av yrkessjukdom är saken inte lika lätt och det kan ta längre tid innan saken förs vidare. Oftast sker det då via företagshälsovården.

Under 2020 var det dessutom många arbetsgivare som inte kände till att covid-19 kan räknas som yrkessjukdom. 

Enligt Kirsi Salo var det många arbetsgivare som trodde att endast hälso- och sjukvårdspersonal som kunde ansöka om ersättning.

Därför har en del personer som insjuknade förra året sökt om ersättning först i år. 

Kirsi Salo säger att människor från alla branscher kan beviljas ersättning.

– I år har vi till exempel fått in ansökningar om ersättning från olika slags byggarbetare, från småbarnspedagoger och lärare. Men merparten av alla ansökningar gäller fortfarande sjuk- och hälsovårdspersonal. 

Diskussion om artikeln