Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås bussdebacle: Uppsägningen av avtalet god nyhet för Borgåbussarna men överraskande för bussbolagen som mister sitt kontrakt

Uppdaterad 22.09.2021 13:16.
Landsvägsvy från bussfönster.
Bildtext Stadens nya ramavtal kring beställningstrafiken har väckt kritik eftersom inga lokala bussföretag är med. Orsaken till att avtalet sägs upp är att det har varit lite svårt att få in tillräckligt många konkurrenskraftiga anbud på de enstaka skjutsarna.

Borgå stad ska konkurrensutsätta beställningstrafiken på nytt. Det fyraåriga avtalet trädde i kraft den första augusti, men enligt finansdirektör Henrik Rainio har staden redan erfarenheter för att se att det inte funkar tillräckligt bra.

– Vi har ju haft det här kontraktet med Sarastia från början av augusti och nu har vi fått tillräckligt med data för att kunna analysera hur det har gått, säger Rainio.

Materialet består av sammanlagt 85 bussturer.

– Vi får anbud men vill hellre ha lite fler och sådana som också är prismässigt konkurrenskraftiga. Därför börjar vi om det här från början och hoppas få med fler konkurrenskraftiga trafikanter.

Det hela gäller alltså stadens ramavtal för beställningstrafik som konkurrensutsattes via konsultbolaget Sarastia i somras. Resorna, som skolutflykter och simhallsbesök, konkurrensutsätts sedan skilt varje gång mellan bussbolagen som är med i ramavtalet.

Inga lokala bussbolag finns med i avtalet eftersom de helt missade upphandlingen på grund av brister i kommunikationen.

Omkring tio bussbolag är med i ramavtalet, men staden har bara fått mellan två och fyra anbud per skjuts i de här minikonkurrensutsättningarna. Eftersom priserna skiljer sig åt en hel del är ibland bara ett eller två anbud relevanta för staden.

Enligt Rainio har själva servicen varit bra och utan några större problem.

– Men för att vara ett hållbart kontrakt vill man ha flera riktiga möjligheter som man kan använda. Vi är lite på tunn is om vi fortsätter med det här, förklarar han.

Rainio säger att staden inte har varit i kontakt med bussbolagen för att fråga om varför de ger så få anbud.

– Vi har gått igenom de beställningar vi har gjort, där ser man situationen ganska bra. Det handlar inte så mycket om enstaka bolag utan om att vi ska ha en realistisk möjlighet att göra minitävlingarna och välja den skjutsen som är bäst och billigast i just den situationen.

Sarastias upphandling gjordes för flera områden samtidigt.

– De som kom med, kom med för hela Nyland. De har säkert inte ens haft för avsikt att köra i vissa delar. Det är först nu när vi har data som vi kan analysera den och komma på vad vi ska göra nu, säger Rainio.

Halvt års väntan innan Borgåbolagen eventuellt kan få del av kakan

Det är ett halvt års uppsägningstid på ramavtalet, men Henrik Rainio tror inte det kommer att vara ett problem att få skjutsarna körda under den tiden. Han tror inte att de som åker med bussarna kommer att märka någon skillnad.

För Borgåbolaget Kaj Forsbloms vd Henrik Forsblom är det förstås en lättnad att staden konkurrensutsätter skjutsarna på nytt.

– Visst är det en bra nyhet eftersom allt kanske inte gick riktigt som planerat i den första upphandlingen och vissa saker blev bortglömda. Av den orsaken fanns där inga lokala företag med bland leverantörerna. Kontraktet skulle säkert inte ha fungerat efter att det skulle ha blivit fler köror, säger Forsblom.

En man.
Bildtext För Henrik Forsbloms företag är det en stor förlust att inte vara med i ramavtalet. Arkivbild.

Forsblom har redan tidigare påpekat att det kan vara svårt att få in anbud på skjutsarna eftersom de valda företagen oftast kör på andra områden.

Det kommande halvåret kommer att bli tufft.

– Det är ännu väldigt dåligt med köror eftersom trafiken inte riktigt kommit i gång efter coronaepidemin, säger Forsblom men tillägger att det är skönt med lite ljus i tunneln.

Överraskande för ramavtalets bussbolag

De bussbolag som är med i det nu uppsagda ramavtalet är överraskade men inte värst irriterade över stadens beslut, eftersom Borgå ligger i periferin sett från deras egentliga verksamhetsområden.

Kymen Charterline med huvudkontor i Kouvola är beläget närmast Borgå.

– Man måste ha ganska starka grunder för att säga upp ett avtal som har konkurrensutsatts normalt enligt lagen om offentliga upphandlingar, säger vd Petri Reunanen.

Han berättar att bolaget gett några anbud på skjutsar i Borgå, men att det inte fått någon av dem. Bussbolaget kör främst i Kymmenedalen: i Kotka, Fredrikshamn och Pyttis.

Bussdebaklet i Borgå: Bussbolagen om att konkurrensutsätta igen
Bussdebaklet i Borgå: Bussbolagen om att konkurrensutsätta igen - Spela upp på Arenan

I det här skedet har Reunanen svårt att säga om de kommer att delta i Borgås nya konkurrensutsättning.

– Det beror på hur konkurrensutsättningen görs och vad den innebär. Vårt främsta intresse riktar sig mot södra Kymmenedalen, säger Reunanen.

Han tror inte att bolaget kommer att klaga på finansdirektör Henrik Rainios beslut.

– Det blir intressant att se vad följderna blir och hur processen sköts i fortsättningen. Modellen för att göra ramavtal och konkurrensutsätta centraliserat är inget nytt i sig. Man måste ha alla kanaler öppna och undersöka vilka konkurrensutsättningar och införskaffningar som är på gång, säger Reunanen.

Överraskande beslut

Bussbolaget HämeBus är baserat i Tavastehus men när vi ringer upp är vd Joonas Nieminen uppe i Enare med ett gäng bussturister.

Att Borgå sagt upp ramavtalet kom som en överraskning för honom. Staden har inte varit i kontakt med bussbolaget.

– Jag tycker att Borgå först borde ha kontaktat Sarastia om problemen och funderat på om det går att göra en områdesvis tilläggsupphandling eller något sådant. Servicen har varit i gång i mindre än två månader så upplevelserna av hur det fungerat är minimala vid det här laget, säger Nieminen.

Nieminen tror inte han kommer att klaga på beslutet och är heller inte säker på om han tänker delta i den nya konkurrensutsättningen.

– I samma ramavtalssystem finns många andra servicebeställare och serviceproducenter än vi och Borgå stad. Det här påverkar oss inte så mycket eftersom vi verkar mer i Egentliga Tavastland. Jag har upplevt att ramavtalet har konkurrensutsatts och ordnats så som lagen föreskriver. Serviceproducenterna som har velat delta har haft möjlighet att lämna anbud, säger Nieminen.

Servicen har varit i gång i mindre än två månader så upplevelserna av hur det fungerat är minimala vid det här laget

― Joonas Nieminen, vd för HämeBus

Han funderar på om den nya portalen som används för att konkurrensutsätta de enskilda skjutsarna bidragit till att staden upplevt vissa anbud som högt prissatta.

– Prissättningen är dynamisk, skjutsar kan vara lite olika prissatta för olika dagar beroende på vilka bilar som finns till förfogande. Kanske det skapat lite förundran. Jag tycker att det är ett fungerande system, säger Nieminen.

Han påpekar också att antalet anbud man får på skjutsarna hänger ihop med hur lång anbudstiden är.

– Om skjutsarna konkurrensutsätts med några dagars förbehåll kan det vara svårt att få in anbud. Ur Borgås synvinkel kan jag förstå att det känns illa att det inte finns lokala företag med som betalar skatt där. Det blir intressant att se hur staden kommer att göra konkurrensutsättningen och välja trafikanter, säger Nieminen.

Han berättar att bolaget inte kört några skjutsar i Borgå, men att man gett några anbud då det råkat sig att man haft en buss i området som lämpligt hade blivit ledig.

– Det är en orsak till att vi velat vara med i Borgås ramavtal, att vi vill minska på körningar med tomma bussar. Just nu har det inte riktigt fungerat eftersom vi haft så få beställningsskjutsar på grund av coronatiden, säger Nieminen.

Han påpekar att systemets verkliga effekter säkert hade visat sig om ett år eller två när fler bilar är i trafik och synergieffekten är större.

Beslutet togs inte på grund av kritiken

Upphandlingen har väckt stor uppmärksamhet i Borgå eftersom de lokala bussföretagarna helt missat att den var på gång och blivit utanför.

Hur mycket påverkades det här beslutet av kritiken som har kommit från de lokala bussbolagen och Borgåborna?

– Vi ville från början ha de lokala bolagen med här. De märkte inte annonsen och staden kom inte på att förklara för dem då det fanns möjlighet att komma med. Förstås hamnade vi i en olycklig situation efter det, men om det nya systemet skulle ha funkat helt bra så skulle vi säkert ha fortsatt med det. När vi nu ser att det finns brister så är det bättre att säga upp och börja från början, säger finansdirektör Henrik Rainio.

Staden har ännu inte gjort upp någon detaljerad plan för hur den ska sköta konkurrensutsättningen den här gången.

– Men själva villkoren och mycket annat kommer säkert att vara samma som i ramavtalet med Sarastia.

Tidigare har staden endast publicerat uppgifter om sina egna upphandlingar på sin webbplats, men i fortsättningen ska också upphandlingar som centraliserats via företagen Hansel eller Sarastia sättas ut där.

Staden ska också skicka meddelande om nya konkurrensutsättningar till nuvarande leverantörer.

Rainio tror inte bussbolagen som nu är med i ramavtalet kommer att klaga på att han sade upp det.

– Man vet aldrig. Men vi har rätt att säga upp kontraktet så egentligen finns det inget att klaga på där. Vi hoppas förstås att vi får alla möjliga bussbolag med i nästa tävling också, säger Rainio.

Diskussion om artikeln