Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Domkapitlet får vara kvar i sitt hus i Borgå men servicecentralen flyttar när hyreskontraktet tar slut 2023

Ett gult trävåningshus med julljusstakar i fönstrena.
Bildtext Domkapitelhuset säljs inte inom ramen för fastighetsstrategin.

Borgå domkapitel får behålla sitt hus medan Kyrkans servicecentral på Mannerheimgatan flyttar ut när hyreskontraktet upphör 2023.

Kyrkostyrelsen har på tisdagen godkänt Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi för åren 2021–2026.

Det här innebär att Domkapitlets hus i Borgå inte säljs, men att Kyrkans servicecentral flyttar ut från sina nuvarande lokaler på Mannerheimgatan när hyreskontraktet tar slut 2023.

– Just nu arbetar en person i en lokal för 15 personer. Det handlar om att placera om en person, men ännu går det inte att säga vart, sa fastighetschef Juha Kääriäinen för en knapp vecka sedan.

Kyrkostyrelsen ska dessutom i år utreda om det går att renovera Borgå domkapitels vaktmästares lägenhet.

– Det har varit förbjudet att använda byggnaden i många år på grund av kreosotproblem. Det finns en plan för renoveringen, men man har ansett det vara för dyrt och därför har projektet skjutits upp. Nu är det meningen att vi ska utreda vad som kan lämnas bort för att det skulle vara lite förmånligare att göra renoveringen, sa Kääriäinen.

Till Kyrkans centralfond hör Kyrkostyrelsen och stiftens domkapitel. I fastighetsstrategin (på finska) presenteras en utredning av Kyrkans centralfonds alla lokaler.

I den utvärdering om lokalernas användning som gjordes i samband med strategin, konstateras att såväl stiftens som kyrkostyrelsens lokaler är ändamålsenliga och att användarna är nöjda med dem.

Arbetsgruppen presenterar därför inga omfattande avyttringar av lokaler eller förändringar i ägandet.

För åren 2021–2023 uppskattas inbesparingspotentialen till sammanlagt ungefär 245 000 euro.

Som åtgärder för åren 2021–2026 presenteras bland annat att Kyrkostyrelsen hyr ut lediga kontorslokaler i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Kyrkostyrelsen ska också utarbeta en fastighetsägarpolitik för att justera ägandet av Kyrkans hus och Kyrkans utbildningscentrals fastigheter i Träskända.

Kyrkans forskningscentral flyttar till Kyrkans hus i oktober.

Vidare föreslår man att det beställs en energiutredning över Kyrkans centralfonds fastigheter och en konditionsgranskning av Kyrkans utbildningscentrals fastigheter i Träskända.