Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästa år finns Västnylands enda arbetsförmedling i Lojo – men med god tur kan arbetssökande ibland få service på närmare håll

Från 2021
Uppdaterad 22.09.2021 05:23.
Kontorslokal sett utifrån
Bildtext Den ansvariga myndigheten vill inte ha en stor lokal med för liten användningsgrad. Därför stängs arbets- och näringsbyråns kontor i Raseborg.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Den sista januari 2022 stängs dörren till arbets- och näringsbyrån i Raseborg för gott. Därefter finns närmaste arbetsförmedling antingen i Lojo eller Esbo.

Det var i våras som stängningen av byrån i Raseborg aktualiserades.

Men varken de som behöver service på svenska eller de som annars har svårt att ta sig längre bort behöver misströsta, försäkrar man från högre ort. 

För tillfället diskuterar servicechef Mika Salo på Nylands arbets- och näringscentral (TE-tjänster) med såväl personalen som staden Raseborg om att hyra så kallade aula-lokaler i kommunens lokaler.

Där kunde arbetssökande och rådgivare träffas vid vissa bestämda tidpunkter. 

– Det är med tanke på den grupp som får det svårast att sköta sina ärenden som vi undersöker möjligheten, säger Salo.

Den lokal som nämns är den så kallade gamla Kappsäcksfabriken i Karis, men ännu är inget fastslaget. 

Flera orsaker till nedläggning

Den 31 januari 2022 löper hyreskontrakten för lokalen i Ekenäs ut, men förmodligen stängs byrån redan i mitten av januari.

Lokalen, som hyrs av Nylands närings- trafik- och miljöcentral (NTM-centralen), måste tömmas och personalen flytta, antingen till Lojo eller till Esbo. 

Det var den statliga myndigheten som i juni beslöt lägga ner kontoret i Raseborg. 

Trots att det betjänade folk från Hangö och Raseborg, var kontoret det minsta och minst frekventerade kontoret i hela Nyland.

Epidemin gjorde också att besöken blev ännu färre. 

Dessutom hänvisar NTM-centralen i sitt beslut till att sysselsättningsförsöket som Hangö och Raseborg är med i minskade på byråns resurser då en del av personalen flyttades över till kommunerna. 

En liten enhet anses också vara mer sårbar än en större vilket gör att det kan bli otryggt för personalen att jobba där.

Ledsen för kundernas skull

– Jag är besviken och sorgsen över att det gick så här, säger sakkunniga Camilla Mäki-Hokkonen på arbets- och näringsbyrån i Raseborg.

Mäki-Hokkonen är en av dem som har lobbat för att det lokala kontoret skulle få bli kvar. 

– Det finns fortfarande de som har svårt att klara av allt på digital väg själv, och det här är något man tar alldeles för lite hänsyn till i dagens samhälle tycker jag.

Enligt henne har en del av kunderna blivit mycket ledsna och arga, medan andra tagit stängningen med jämnmod. 

– Jag är ledsen för kundernas skull, säger Mäki-Hokkonen som själv valt Lojo som ny stationeringsort. 

Svenskan försvinner inte för att personalen byter ort

Mika Salo, servicechef för arbetsförmedling och företag på Nylands arbets- och näringscentral, poängterar att nedläggningen inte innebär försämrad service på svenska. 

– Svenskan försvinner ingenstans även om personalen byter plats, säger han.

– Vi har många i personalen med utmärkt svenska och flera tvåspråkiga som fortsättningsvis kommer att betjäna på svenska. 

Diskussion om artikeln