Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Parker snyggas till i Lovisa centrum: "De har blivit lite nerslitna"

Från 2021
Trädstam i Monumentparken i Lovisa.
Bildtext Parkträden och deras rötter har granskats och träd som har varit i dåligt skick har tagits bort.
Bild: Emilia Åberg / Yle

I Lovisa pågår ett parkprojekt, där de historiskt värdefulla parkerna i centrumområdet restaureras. Parkträden har genomgått en grundlig granskning och nu får grusgångarna en kantsten i grå granit.

Restaureringen av centralparkerna har länge varit på tapeten. 2009 gjordes en grundlig utredning över centralparkområdenas skick, då det framkom att det fanns ett behov av att restaurera dem. Projektet påbörjades under 2019. 

– Vi piffar upp parkerna, helt enkelt. De har blivit lite nerslitna, säger Mona Bäckman, stadsträdgårdsmästare i Lovisa.

Parkprojektet omfattar flera olika parkområden i Lovisa centrum. Först snyggas parkerna kring kyrkan till och sedan flyttas projektet nedåt längs Esplanaden.

Marken kring ett träd har grävts upp i långa linjer som börjar vid trädroten.
Bildtext Inte enbart träden, utan även rötterna har granskats grundligt.
Bild: Emilia Marila

I restaureringen används en ny metod

I juni granskades parkträdens kondition. Granskningarna utfördes av trädvårdare eller aborister, som använde sig av mikroborr för att mäta hårdheten i virket. 

I juli satte man i gång med restaureringen av växtunderlaget för de gamla lindarna i Monumentparken och Ankarparken. I restaureringen användes en tryckluftsspade, genom vilken det går att blåsa bort jorden kring trädens rötter. 

Person blåser bort jord kring trädrötterna med tryckluftsspade i en park.
Bildtext Med hjälp av en tryckluftspade kan man blåsa bort jorden kring rötterna istället för att gräva fram dem.
Bild: Emilia Marila

Metoden är ny och skonsam för trädens rotsystem. Rötterna är känsliga och kan skadas när man gräver fram dem. Med tryckluftspade kan man istället blåsa bort jorden runt rötterna.

– Det här har aldrig tidigare gjorts i Lovisa och det är ett ganska nytt system i Finland, berättar Bäckman. 

I augusti påbörjades underhållsbeskärningar av träden, under vilka sådana träd som inte klarade sig bra i granskningarna togs bort.

Grusgångarna snyggas till

Trädvården har nu blivit färdig och det återstår att snygga till parkgångarna. Arbetet framskrider enligt vädret. När marken fryser till går det inte längre att gräva upp den.

– Just nu håller vi på vid södra sidan om kyrkan. 

Grusgångarna får en kantsten i grå granit. Arbetet pågår för tillfället i Baumgartnerparken.

Snart börjar arbetet bli klart i Brandstationsparken och i Baumgartnerparken. Följande i tur är Monumentparken framför kyrkan. 

– Projektet blir inte färdigt i år. Vi behöver ännu pengar för nästa år för att komma ända ner till stranden. 

Hittills har budgeten för restaureringsprojektet kostat cirka 195 000 euro. Parker som har ingått är Sibeliusparken, Forsellparken, Brandstationsparken, Baumgartnerparken, Monumentparken och Ankarparken. 

Inför 2022 ansöker parkavdelningen om finansiering för att restaurera Polisparken, Tranbrunnsparken och Bruhnsparken. 

Monumentparken i Lovisa. På bilden syns ett esplanadområde, med en grusväg i mitten kantad av stora lövträd. I ändan syns ett monument i sten.
Bildtext Följande i tur för årets restaureringar är Monumentparken.
Bild: Emilia Åberg / Yle

Det är inte en slump att stadsfullmäktige gav restaureringsprojektet grönt ljus för 2019. 

– Antagligen beror det på att vi har bostadsmässan på kommande, förklarar Bäckman.  

Diskussion om artikeln