Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar: Tredje dos till vårdare, äldre och andra som hörde till den första gruppen att få coronavaccin

vaccinering
Bildtext Enligt institutets uppskattningar behöver ungefär 85 000 personer få en boosterdos på grund av att de fått sina två doser under ett kort tidsintervall.

Institutet för hälsa och välfärd har på tisdagen instruerat kommuner och sjukvårdsdistrikt att ge en tredje vaccindos till dem som fick vaccinet i början av året. Då gavs vaccinet med ett kortare intervall på 3–4 veckor mellan doserna.

Hit hör bland att den sjukvårdspersonal som jobbar med coronapatienter, äldre som bor på äldreboenden och vårdare som jobbar där.

"Baserat på uppföljningsdata som samlats in i Finland och på annat håll så avtar coronavaccinets effekt mot smitta och mot att sprida smitta snabbare när tiden mellan doserna är kort", konstaterar överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd.

Vaccinet ger ändå fortfarande gott skydd mot en allvarlig coronainfektion, tillägger hon.

Den tredje vaccindosen kan ges tidigast sex månader efter den andra vaccinsprutan. Enligt institutets uppskattningar behöver ungefär 85 000 personer få en boosterdos på grund av att de fått sina två doser under ett kort tidsintervall.

Undantag för unga män

Undantag gäller för under 30-åriga män.

Institutet avvaktar med att ge dem en tredje dos coronavaccin som en försiktighetsåtgärd, eftersom man först vill samla in mer forskningsdata om riskerna att drabbas av sällsynt hjärtmuskelinflammation, alltså myokardit.

Det har visat sig att de män som fått en mRNA-vaccin löper större risk att drabbas av inflammationen än befolkningen i stort.

Personer som däremot har allvarligt nedsatt immunförsvar berörs inte av åldergränsen eftersom risken att de insjuknar i en allvarlig form av covid-19 är större än för andra personer i samma åldersgrupp.

I fredags meddelade hälsomyndigheten att personer med nedsatt immunförsvar bör få en tredje dos coronavaccin.