Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Abortmotståndare i Texas jublar över sträng abortlag, men anser att den kan bli ännu strängare: "Målet är att avskaffa rätten till abort i Texas och resten av USA"

Från 2021
Chelsey Youman är talesperson för anti abort organisationen Human Coalition i Texas.
Bildtext Abortmotståndaren Chelsey Youman lobbade för den nya abortlagen som förbjuder aborter efter sex veckor.
Bild: Yle/Ville Hupa

När Svenska Yle besöker Texas märks de djupa klyftorna i abortfrågan tydligt. Abortförespråkare känner sig trängda, medan de konservativa redan planerar nya, ännu strängare lagar.

Texas

Kvinnan som vi kan kalla Susan möter oss i en av de större städerna i Texas. Hon arbetar för organisationen Plan C som delar ut information om abortläkemedel och hemaborter.

Det är en verksamhet som kan vara olaglig i Texas i dag, med stöd av den nya stränga abortlagen.

– Vi utgår ifrån att vi kan ställas inför rätta när som helst, säger Susan.

Lagen förbjuder aborter efter sex veckors graviditet. Den ger också rätt till vem som helst att stämma en person som erbjuder “hjälp eller stöd” till en abort.

Susan låter sig gärna intervjuas men vill inte ställa upp med sitt riktiga namn, för att skydda sig själv. 

– Men jag kommer från privilegierade omständigheter. Många kvinnor har inte alls samma resurser och förutsättningar som jag haft.

Statistiken visar att fattiga kvinnor och minoritetsgrupper som latinos och svarta är överrepresenterade bland dem som väljer att göra abort i USA.

Susan upplever att många saknar information om möjligheter att göra abort. Hon säger att hon inte tänker upphöra med sitt arbete för Plan C.

Abortmotståndare: "De ofödda barnen är samhällets mest sårbara medlemmar"

Medan abortförespråkare känner sig trängda, firar abortmotståndare sin största politiska triumf på decennier.

I delstatshuvudstaden Austin arbetar Chelsey Youman. Hon är jurist och talesperson för pro-life-organisationen Human Coalition.

Organisationen erbjuder ekonomiskt stöd till kvinnor som i stället för att göra abort väljer att föda barnet.

Det här är en bra början.

Abortmotståndaren Chelsey Youman om den nya lagen

Human Coalition medverkade i arbetet för den nya abortlagen i Texas genom att lobba republikanska politiker och erbjuda dem juridisk rådgivning, berättar Youman.

– Det slutliga målet är att avskaffa rätten till abort i Texas och resten av USA. Det här är en bra början, säger Youman.

För Youman handlar abortfrågan om fostrets rättigheter.

– Ofödda barn är samhällets mest sårbara medlemmar. De förtjänar allt skydd de kan få.

Juridiskt efterspel att vänta – Texasläkare de första att stämmas under ny lag

Abortlagens följder märks redan i Texas. Abortkliniker fungerar fortfarande, men rapporterar om ett drastiskt minskat antal klienter.

Lagens grundlagsenlighet har debatterats flitigt de senaste veckorna i USA. 

Trots att USA:s högsta domstol med hänvisning till juridiska teknikaliteter valde att inte stoppa Texaslagen, menar vissa experter att lagen bryter mot kvinnans rätt till abort, som hittills åtnjutit ett starkt skydd med stöd av den högsta domstolens historiska domslut Roe mot Wade från 1973.

Men abortmotståndare anser också sig ha grundlagen på sin sida.

– Vi anser att lagen inte bryter mot konstitutionen, den bygger på juridiska premisser som redan finns i dag, säger Chelsey Youman.

Många utgår ifrån att lagens giltighet på allvar sätts på prov först i samband med det första rättsfallet.

Det kan ske snart.

I början av veckan rapporterade amerikanska medier om att en läkare i San Antonio stämts för att ha genomfört en abort.

Kvinnoaktivist varnar för abortresor till andra delstater och Mexiko: "Lagen ett brott mot våra mänskliga rättigheter"

En annan möjlig konsekvens av den nya lagen är att gravida Texaskvinnor i högre grad söker sig över gränsen till Mexiko eller till andra delstater för att göra abort.

– Det är mycket möjligt. Kvinnor går dit där deras rättigheter till reproduktiv hälsa respekteras, säger Lucy Ceballos-Felix i gränsstaden McAllen i södra Texas.

Hon representerar organisationen Latina Institute for Reproductive Justice, som erbjuder latinokvinnor rådgivning och stöd.

Lucy Caballos-Felix står framför USA:s och Texas flaggor.
Bildtext Kampen är inte förbi, säger kvinnoaktivisten Lucy Ceballos-Felix.
Bild: Andreas Vingaard

Ceballos-Felix är både oroad och arg. Hon menar att den nya lagen handlar om mer än bara en begränsning av aborträtten. 

– Det är ett brott mot våra mänskliga rättigheter, rätten att få tillgång till reproduktiv hälsovård och service.

Men kampen är inte förbi, menar Ceballos-Felix, och säger att både kvinnor och män som motsätter sig den nya abortlagen nu engagerat sig i en motrörelse.

– Det gläder mig att människor nu vill organisera sig. Det räcker nu!