Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjukskötare i Kronoby är orolig över vårdens framtid: "120 eller 20 kilometer gör stor skillnad för en patient med smärta"

Från 2021
Uppdaterad 22.09.2021 06:11.
Vesitorni Kruunupyyn keskustassa. Kunnan nimi suomeksi ja ruotsiksi tornin kyljessä.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Kronobyvårdens framtid efter vårdreformen oroar sjukskötaren Tony Snellman. Den största farhågan är långa transportsträckor om man inte kan samarbeta över gränserna. – Att man inte ännu hittat en lösning för mig oroad, säger Snellman.

Sjukskötaren Tony Snellman som är stationerad på ambulansen i Nedervetil är orolig för Kronobybornas vård efter att ansvaret för social- och hälsovården förs över från kommunerna till de nya välfärdsområdena.

Tony Snellman säger att ovissheten har frestat på vårdpersonalen sedan lång tid tillbaka. Vårdreformen har diskuterats i många år.

– Det tråkiga är att vi inte alls vet hur det kommer att bli i framtiden. Som det ser ut nu och enligt vad vår arbetsgivare säger så kommer det att förändras, trots att rikspolitikerna säger det motsatta, säger Snellman.

Ambulanschaufför står bredvid en ambulans.
Bildtext Tony Snellman värnar om att hans patienter ska slippa långa transportsträckor.
Bild: Privat

Transportsträckorna oroar

Snellman säger att rädslan inte gäller att personalen skulle riskera att förlora sina jobb, utan det att man inte vet hur arbetet kommer att förändras.

När det gäller den prehospitala vården där Snellman jobbar så oroar sig personalen för transportsträckorna.

– Vi känner också rädsla för att ambulansen helt skulle försvinna från Kronoby. Det skulle innebära en markant försämring av Kronobybornas möjlighet att få vård snabbt.

Snellman nämner som exempel ett scenario där en patient fallit och man misstänker en lårbensfraktur. Då räknas patienten som en akutpatient, men inte i det avseendet att hen måste föras till närmast möjliga sjukhus.

– Om vi har en klar fraktur är det närmaste sjukhus som gäller. Men inte om vi bara har en misstanke. Utanför jourtid skulle det i dag betyda att Vasa gäller för att få en röntgen, säger Snellman.

Snellman säger att resans längd, 120 eller 20 kilometer, är av stor betydelse för en patient med svår smärta.

Hoppas på samarbete över gränserna

Tony Snellmans förhoppning är att man ska kunna hitta en lösning som möjliggör samarbete över välfärdsområdesgränserna också i framtiden.

För hans del är det egalt vem som organiserar vården.

– Det är avgörande så länge man kan samarbeta över kommungränserna och en ambulans som är stationerad i Nedervetil kan användas i Karleby och tvärtom.

Tony Snellman säger att grundtanken med vårdreformen är en mera jämlik och närtillgänglig vård för alla invånare, samt att spara pengar.

– Om man tittar på Kronoby så ser jag inte hur man skulle kunna spara pengar på att inte göra gränsöverskridande samarbete, säger Tony Snellman.

Snellman säger att han litar på att det finns en genuin vilja att hitta en lösning, men samtidigt gör det honom inte mindre oroad.

– Inte känns det tryggt. Reformen har stötts och blötts i många år och så också Kronobymodellen. Och ännu har man inte hittat någon lösning, det gör mig orolig, säger Tony Snellman.

Marina Kinnunen, en vit kvinna med blont hår, står utanför Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen säger att både Vasa och Soite vill trygga Kronobybornas vård.
Bild: Yle/Elin Willows

Sjukvårdsdistrikten möts på onsdag

Marina Kinnunen som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt säger att välfärdsområdenas viktigaste uppgift är att trygga alla invånares social- och hälsovård. Det gäller också Kronoby.

– Det viktigaste är att Kronobyborna får sin vård på bästa möjliga sätt och anordningsansvaret ligger på Österbotten. Det är ett ansvar som jag kan lova att vi tar, säger Kinnunen.

Vilka delar som Österbotten och Mellersta Österbotten ska sköta är fortfarande öppet säger Kinnunen.

– Vem som ska producera vad är fortfarande öppet, här är vi i startgroparna. Men Kronobyborna kan vara lugna, de kommer att få den vård och den service de behöver, säger Kinnunen.

Vårddistrikten möts för att diskutera Kronobyfrågan

I dag, onsdag, möts Vasa sjukvårdsdistrikt och Soite till ett möte där man ska diskutera hur man ska sköta Kronobybornas vård i framtiden. Ett möte som vård- och omsorgsminister Krista Kiuru har kallat samman till.

Kinnunen säger att det kommer att bli förändringar i alla kommuner och inom alla vårdsektorer i och med reformen. Det är fråga om en stor reform.

– Men det handlar om att utveckla vården, inte att avveckla den, säger Kinnunen.

I akuta fall är det klart att man söker sig till närmaste sjukhus, oavsett vårdgränser säger Kinnunen. När det gäller specialsjukvården omfattas den av valfrihetslagen, Kronobyborna är fria att söka sig till vård i Karleby.

Kinnunen säger att hon värdesätter högt att det inte finns någon konflikt mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och Soite. Istället vill man gemensamt lösa Kronobyfrågan.

– Vi har nyss fått lagstiftningen och nu sätter vi oss ner och diskuterar de här sakerna tillsammans. Det viktiga är att vi inte har någon konflikt med Soite utan vi vill båda trygga Kronobybornas vård, säger Kinnunen.

Diskussion om artikeln