Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

President Sauli Niinistö efterlyste mer “Helsingforsanda” i sitt tal vid FN:s generalförsamling: “Pandemin har visat att ett tillräckligt stort problem kan få oss att vidta åtgärder utan motstycke”

Uppdaterad 22.09.2021 05:59.
President Sauli Niinistö står i talarstolen i FN:s generalförsamling i New York.
Bildtext President Sauli Niinistö talade bland annat om Helsingforsandan i FN:s generalförsamling i New York.

Kampen mot klimatförändringen, kvinnornas rättigheter och coronapandemin figurerade starkt i president Sauli Niinistös tal vid FN:s generalförsamling i New York.

Presidenten efterlyste mer globalt ansvar och “Helsingforsanda”.

– Pandemin har påverkat oss alla. Det samma gäller både klimatförändringar och ny teknik. Dessa gränsöverskridande utmaningar kräver ett globalt svar, sade Niinistö i sitt tal sent på tisdag kväll finsk tid.

Niinistö nämnde Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors år 1975 som ett historiskt exempel på när det internationella samarbetet fungerat väl. Han talade om “Helsingforsandan”.

– Viljan hos motståndare och konkurrenter att ingå en dialog, bygga upp förtroende och söka gemensamma nämnare, det var kärnan i Helsingforsandan.

Niinistö om klimathotet: "Tiden för handling är nu"

Niinistö drog en parallell från det undantagstillstånd som coronapandemin orsakat och kampen mot klimatförändringen.

– Pandemin har visat att ett tillräckligt stort problem kan få oss att vidta åtgärder utan motstycke. Vad kunde vara en tillräckligt stor larmsignal för att vi ska göra detsamma för planetens hälsa, lydde Niinistös fråga.

Presidenten betonade att överenskommelser som Paris klimatavtal och Agenda 2030 – FN:s program för hållbar utveckling – är goda “färdplaner” i klimatkampen men att de inte räcker i sig.

Niinistö påpekade att vi måste agera och att tiden för handling är nu.

– Det nationella mål för minskade utsläpp som undertecknarna av Parisavtalet ställt upp hittills kan fortfarande föra in oss på ett spår som leder till en temperaturökning på 2,7 grader i slutet av detta århundrade. Konsekvenserna för vår planet och för kommande generationer skulle bli katastrofala.

Kvinnornas situation i fokus: "Kvinnor och flickor i Afghanistan får inte glömmas bort"

Niinistö nämnde också “de dramatiska händelserna i Afghanistan” som “återigen påmint oss om att fred och säkerhet är bräckliga”.

Han nämnde de afghanska kvinnornas situation.

– Det internationella samfundet måste stå fast vid detta: Kvinnor och flickor i Afghanistan får inte glömmas bort eller göras osynliga.

Niinistö återkom ännu senare i talet till kvinnornas roll då han nämnde Finlands ansökan om att vara med i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022-2024.

– Ett annat viktigt tema för oss är alla kvinnors och flickors rättigheter.

Niinistö om ex-presidenten Trumps utrikespolitik: "Kanske var det bra att hans stora ord inte alltid omsattes i praktiken"

Efter sitt tal träffade Svenska Yle och en liten grupp övriga finländska medier president Niinistö, då presidenten bland annat förtydligade vad han menade med Helsingforsandan i samband med toppmötet år 1975.

– Då levde vi i kalla krigets tider, men det var möjligt för Sovjetunionen och USA att mötas och försöka hitta enighet kring någonting. Kanske inte så märkvärdiga saker, men något.

Samma anda behövs i det globala samarbetet i dag, menar Niinistö.

Svenska Yle frågade också Niinistö om vad som i första hand skiljer USA:s president Joe Bidens utrikespolitik från föregångaren Donald Trumps. 

– Biden har signalerat att USA återigen är aktiv i det multilaterala samarbetet, svarade Niinistö.

Gällande Trump passade Niinistö på att lyfta fram en motsättning mellan ex-presidentens ord och handlingar.

– Trump hade ofta ett högt tonläge när han talade, men det han gjorde var inte alltid samma sak.

– Kanske var det bra att han inte gjorde allt som han sa att han skulle göra, tillade Niinistö med ett skratt.

Artikeln är uppdaterad kl 05:15 med kommentarer från president Sauli Niinistö till Svenska Yle.

Diskussion om artikeln