Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pollinerarna i vårt land följs upp dåligt – ingen har koll på om humlorna ökar eller minskar trots att EU kräver uppföljning

Från 2021
En snylthumla suger nektar från en renfana
Bildtext Pollinerarna påverkas starkt av vädervariationer och blir fler då somrarna är soliga och varma.
Bild: Mostphotos

För att kunna skydda pollinerarna i vårt land måste deras bestånd följas upp kontinuerligt, slår en ny rapport från Finlands miljöcentral fast. Siffror finns endast för våra natt- och dagfjärilar, vars bestånd har minskat.

Under 2000-talet har otaliga rapporter om att pollinerarna minskar i olika delar av världen publicerats.

Den mest uppseendeväckande studien förutspådde år 2018 att till och med 40 procent av världens insektsarter minskat till den grad att de hotas av utrotning inom några årtionden.

Antalet hotade arter har ökat bland de flesta grupperna av pollinerande arter.

Hur pollinerarnas läge ser ut i Finland, om de minskar eller ökar, det vet vi däremot inte.

– Ingen längre och heltäckande uppföljning har gjorts som gäller vårt pollinerarbestånd i stort, säger forskare Janne Heiliölä vid Biodiversitetscentralen som tillhör Finlands miljöcentral och som arbetat med en rapport om pollinerares situation i Finland.

Rapporten slår fast att det nu behövs gemensamma och samordnade åtgärder för att man ska kunna trygga pollinerarnas livsmiljöer. För att det ska vara möjligt måste beståndet följas upp.

Enligt Heiliölä har man under två års tid följt med humlorna i vårt land i en pilotstudie för att kartlägga deras bestånd. För att man ska kunna se trender i hur beståndet utvecklas krävs ändå att studien pågår fem till tio år.

– Vädervariationerna påverkar insekterna så starkt att det inte går att säga något om trenderna på basis av ett eller två år. Är det en varm och solig sommar så gynnas de, är det regnigt och svalt så finns det färre av dem.

Beslut om fortsatt uppföljning fattas under hösten

EU vill att alla länder följer med sina pollinerarbestånd, men Finland har inte ännu fattat beslut om huruvida studien får fortsättning efter de två pilotåren. Ett beslut väntas senare i höst enligt Heiliölä.

Sedan förr har man endast följt upp natt- och dagfjärilarnas bestånd. Deras bestånd har minskat något under de senaste årtiondena.

– Våra pollinerare, som just humlor, är synnerligen viktiga för matproduktionen i världen. Här hemma gäller det i synnerhet ryps, raps och äpplen, säger han.

Pollinerarna är en bred och brokig grupp, det finns till exempel 37 arter olika humlor i vårt land.

Trots att uppföljningen av pollinerare fortfarande är bristfällig så försöker man redan nu förbättra deras möjligheter att överleva.

Det största hotet mot pollinerarna i Finland är att deras livsmiljöer försvinner.

Bin och humlor, fjärilar samt flugor är de de viktigaste pollinerarna av både vilda växter och odlingsväxter. Honungsbin är viktiga för pollineringen av åker- och trädgårdsväxter.