Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Abortfrågan delar världen: Från totalförbud och stigma till lagligt och socialt acceptabelt – så här ser läget ut globalt

Från 2021
Collage med två bilder. Till vänster en kvinna som håller upp en skylt där det står "Håll tassarna borta från min kropp". Till höger en kvinna som håller i en proptyp av ett litet foster.
Bildtext Abortfrågan väcker starka känslor både för och emot. Under den senaste tiden har det ordnats flera abortdemonstrationer.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Abortdebatten har gått het i många länder under den senaste tiden. Har du koll på var det råder totalförbud eller fri abort? Vi sammanställer hur abortsituationen ser ut i Finland och resten av världen, samt hur och i vilka fall aborter görs.

Varje år sker drygt 121 miljoner oplanerade graviditeter – 6 av 10 av dem slutar i abort, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Av alla sammanlagda graviditeter slutar 3 av 10 i abort.

Farliga aborter är ett stort problem globalt. Närmare hälften av alla aborter som görs beskrivs som "farliga". Farliga aborter är aborter som inte följer medicinsk standard. Det kan handla om att personen som utför aborten inte har tillräckligt med kunskap, att platsen där aborten utförs inte följer medicinska standarder eller att aborten görs med fel verktyg (exempelvis med kvistar eller en klädgalge).

Farliga aborter kan i värsta fall leda till döden.

Abortlagstiftningen i världen delas in i fem kategorier

Alla länder har sin egen abortlagstiftning. Lagstiftningen innehåller information om vem som får göra aborter, när de får göras och av vilka orsaker.

Världens abortlagstiftningar kan delas in i fem kategorier:

En karta av världen. Länderna är färgkodade enligt ländernas abortlagstiftning.
Bildtext Abortlagstiftning världen över. Värt att nämna är att det finns skillnader i lagstiftningen på delstatsnivå i en del länder, t.ex. USA.
Bild: Mapcreator / Yle, Märta Nummenmaa

1. Fri abort – gravida får göra abort utan förklaring/redogörelse

Den här typen av lagstiftning gäller i totalt 63 länder. 36 procent av den kvinnliga befolkningen i världen omfattas av dessa regler.

Den som vill göra abort får göra det utan någon som helst förklaring eller redogörelse.

Var? Stora delar av Europa (men inte i Finland, Polen och Storbritannien). Också USA, Ryssland, Kina, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika hör hit. En del sydamerikanska länder följer dessa regler.

USA – stora skillnader mellan delstater

I USA ingår kvinnors rätt till fri abort i konsitutionen efter det banbrytande fallet i USA:s högsta domstol, Roe mot Wade från 1973.

Trots det varierar abortlagstiftningen på delstatsnivå, och abortfrågan har återaktualiserats i och med att delstaten Texas stramade åt sina abortlagar.

Den nya lagen fastslår att abort är olagligt om hjärtaktivitet hos fostret kan identifieras, alltså i praktiken vid vecka sex – då många kvinnor inte ens ännu är medvetna om att de är gravida.

Undantag görs inte heller för graviditeter som orsakats av våldtäkt eller incest.

Åtminstone sex republikanskt ledda delstater har sagt sig vilja följa Texas exempel.

Vår USA-korrespondent Ville Hupa besökte Texas:

Video: Flera har demonstrerat mot den stränga abortlagen i Texas, medan andra tycker lagen är bra

2. Abort på sociala eller ekonomiska grunder

Den här typen av lagstiftning gäller i totalt 14 länder. 23 procent av den kvinnliga befolkningen i världen omfattas av dessa regler.

För att göra abort krävs någon form av förklaring, t.ex. att familjeförhållanden, ekonomisk situation, arbetssituation, boende eller framtidsplaner inte gör att man kan skaffa barn. Också våldtäkt eller incest är en grund till abort.

Var? Finland och Storbritannien i Europa. Övriga länder bland annat Indien, Japan, Etiopien och Zambia.

Finland har näst hårdaste lagstiftningen i Europa

Finland har tillsammans med Storbritannien den hårdaste abortlagstiftningen i Europa efter Polen.

En gravid person i Finland kan inte göra abort utan någon form av redogörelse. Aborten godkänns efter redogörelsen av två läkare.

Den gravida kan ange de socioekonomiska orsaker som nämns ovan som redogörelse, men bland annat följande saker är grund för abort i Finland:

  • Graviditeten utgör en risk för den gravidas hälsa

  • Den gravida är under 17 år eller över 40 år

  • Den gravida har redan fött fyra barn

  • Den gravida kan inte ta hand om barnet på grund av sjukdom

  • När det finns skäl att förmoda att barnet "kommer vara psykiskt efterblivet" (direkt utdrag ur lagtext) eller få svår sjukdom

Läs mer om lagstiftningen i Finlex här.

En klädgalge hänger från en persons ficka. På galgen står det "Varning, det här är inget kirurgiskt verktyg".
Bildtext Många farliga aborter görs med fel verktyg – exempelvis med klädgalgar. Dessa verktyg kan skada vaginan och i värsta fall kan farliga aborter leda till döden.
Bild: AFP / Lehtikuva

3. Abort av hälsoskäl, antingen fysiska eller mentala

Den här typen av lagstiftning gäller i totalt 56 länder. 14 procent av den kvinnliga befolkningen i världen omfattas av dessa regler.

De som gör abort måste ha något hälsoskäl för att få göra det. Det kan handla om exempelvis mentalt illamående eller någon fysisk sjukdom som försvårar situationen.

Var? Polen, de flesta länder i Afrika – bland annat Marocko, Algeriet och Nigeria, en del sydamerikanska länder såsom Bolivia, Colombia och Peru, Costa Rica, Malaysia och Pakistan.

Bild på kvinnor som är klädda i vitt och slöja. De demonstrerar för rätten till abort.
Bildtext De här kvinnorna demonstrerar för polska kvinnors rätt till abort i närheten av Europaparlamentet i Bryssel.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Polen – från förespråkare till strängast i Europa

Polen gick i täten för fri abort i Europa på 50-talet, men i dag är landets abortlagar bland de strängaste i EU.

Den stränga abortlagstiftningen stramades åt ytterligare år 2020 då landets författningsdomstol förbjöd abort av foster med allvarliga eller dödliga skador med hänvisning till att det strider mot grundlagen.

I praktiken är det bara tillåtet att göra abort då graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest, eller då den gravidas hälsa och liv är i fara.

Färre än 2 000 lagliga aborter görs varje år i Polen, men det totala antalet aborter uppskattas vara omkring 200 000 fler än så. De görs antingen olagligt eller i ett annat land. 

Cirka 98 procent av de lagliga aborterna gjordes med anledning av fosterskador år 2019.

Video: Stora demonstrationer mot Polens stränga abortlagar i Warszawa i januari 2021

4. Abort för att rädda den gravidas liv

Den här typen av lagstiftning gäller i totalt 39 länder. 22 procent av den kvinnliga befolkningen i världen omfattas av dessa regler.

I dessa länder får abort endast göra om den gravidas liv är i fara på grund av graviditeten.

Var? Stora delar av Sydamerika och Centralamerika – bland annat Mexiko, Brasilien, Chile och Venezuela –, delar av Mellanöstern – Afghanistan, Iran och Syrien –, stora delar av Asien, exempelvis Indonesien, Bangladesh och Sri Lanka samt många länder i Afrika, t.ex. Libyen, Sudan och Somalia.

Mexiko avkriminaliserade abort – men räcker det?

Abort avkriminaliserades i Mexiko i början av september 2021.

Under de senaste åren har tusentals mexikaner polisanmälts, dömts och straffats för att ha gjort abort, men avkriminaliseringen innebär nu att det inte längre är straffbart att avbryta en graviditet.

Det här betyder inte ändå att antalet lagliga aborter nödvändigtvis ökar, eftersom den konservativa majoriteten i Mexiko ändå motsätter sig abort.

En undersökning visar att majoriteten anser att abort borde vara olagligt, 53 procent är emot abort – 45 procent för.

Flera läkare vägrar även utföra aborter, och år 2018 utvidgade Mexiko läkares rätt till att vägra göra ingrepp som strider mot deras personliga övertygelse.


Video: Se mexikanska katoliker demonstrera mot att abort avkriminaliserats

5. Totalförbud mot abort

Den här typen av lagstiftning gäller i totalt 26 länder. 5 procent av den kvinnliga befolkningen i världen omfattas av dessa regler.

En del länder tillåter inte abort över huvud taget. I många av dessa länder görs farliga aborter eftersom de inte är lagliga.

Var? Bland annat Egypten, Filippinerna, Dominikanska republiken, Irak, Kongo, Jamaica, Honduras, Haiti och Senegal.

Irak toppar statistik i fråga om farliga aborter 

Många av världens farligaste aborter sker i Mellanöstern och Afrika. Enligt flera rapporter av bland annat FN har det skett en ökning i farliga aborter i Irak som har ett totalförbud mot aborter.

Största delen av de som gör dessa aborter är i åldern 20 till 30 år. De farliga aborterna görs ofta av andra än läkare. Om myndigheterna får vetskap om aborterna kan såväl den gravida som den som utfört aborten dömas till fängelse eller böter.

Många kvinnor från Irak reser till andra länder för att utföra aborterna för att få dem gjorda av professionella. 

Det har under de senaste dryga 20 åren inte skett några förändringar i abortlagstiftningen i Irak.

Människor protesterar mot abort. En kvinna håller upp en skylt med en bild på en baby där det står "Var deras röst".
Bildtext Många av dem som motsätter sig abort anser att abort är mord.
Bild: Alamy / All Over Press

Fortfarande utbrett stigma kring aborter

Att abort är lagligt i flera länder betyder ändå inte att det i praktiken är tillgängligt för alla. Undersökningar visar att det sociala stigmat fortfarande är stort på flera håll i världen efter att man avkriminaliserat själva ingreppet.

Det kan handla om att man motsätter sig abort av religiösa eller etiska skäl, och i exempelvis Latinamerikanska länder där abort avkriminaliserats, som i Uruguay och Mexiko, visar undersökningar att både kvinnor som gjort abort och sjukvårdspersonal som genomfört ingreppen fortfarande upplever ett starkt socialt stigma kring abort.

Fram för allt är det i flera länder möjligt för sjukvårdspersonal att vägra utföra aborter av personliga skäl, vilket innebär att det helt enkelt inte finns tillräckligt med personal som är villig att genomföra ingreppet. Ifall det inte finns tillräckligt med personal måste kvinnor ofta resa långt, och för exempelvis fattiga kvinnor blir säker abort i praktiken en omöjlighet – också i fall där abort är lagligt.

Varje år dör omkring 47 000 flickor och kvinnor till följd av osäkra aborter, enligt WHO. Människorättsorganisationen Amnestys uppskattar att omkring 20 miljoner osäkra aborter genomförs varje år.

Hur görs en säker abort?

En säker abort utförs antingen som en medicinsk abort genom läkemedel eller som en kirurgisk abort, vanligen genom skrapning eller sugning. Tillvägagångssättet beror på hur långt graviditeten fortskridit.

De flesta aborter som görs före vecka 9 görs genom medicinsk abort. Den här metoden är snällare mot kroppen. Läkare ger den gravida läkemedel med 1–3 dagars mellanrum via slidan så att livmodern dras samman och töms. Ibland kan skrapning behövas.

Den kirurgiska aborten görs vanligen i form av skrapning, ofta under narkos.

De flesta aborter görs före vecka 9 som medicinsk abort. I Finland görs aborter före vecka 12, men specialbehov kan möjliggöra abort även i ett senare skede.

Den gravida blöder efter en abort, ofta i kring 10 dagar. Man blöder mer efter en medicinsk abort än efter en kirurgisk. Under blödningarna är man extra känslig för infektion – då ska man inte bada badkar, ha vaginala samlag eller använda tampong eller menskopp.

Källor: WHO, Finlex, Amnesty

Källor: WHO, Finlex, FN, Amnesty, RFSU, Center for reproductive rights, New York Times, Reuters

Diskussion om artikeln