Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskan och finskan kan bli obligatorisk i studentexamen igen – svensklärare: "Äntligen utreds saken"

Uppdaterad 23.09.2021 18:53.
Abiturienterna i Bröndö samskola skriver preliminärprov inför studentskrivningarna.
Bildtext Regeringen ska nästa vår utreda i fall det andra inhemska språket borde bli obligatoriskt igen i studentexamen.

I går kom beskedet att regeringen ska utreda om studentprovet i det andra inhemska språket, alltså svenska eller finska, borde bli obligatoriskt i studentexamen igen. Vid föreningen Svensklärarna i Finland säger ordförande Satu Pessi att det är ett efterlängtat beslut.

– Saken har hängt uppe i luften väldigt länge. Så jag tycker det är en bra idé att det nu äntligen utreds i fall det ska bli obligatoriskt igen eller inte. 

Studentprovet i det andra inhemska språket, alltså finska respektive svenska, har varit valfritt sedan år 2005.

Men nu ska alltså valfriheten utredas på nytt, eftersom saken nämns i regeringsprogrammet. 

Kurt Torsell, direktören för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen, säger att man noggrant kommer att utreda vad konsekvenserna av ett sådant beslut skulle vara. 

– Det som är klart är att det skulle innebära att alla skriver ämnet i fråga. Men då utredningen görs utreds också alla andra möjliga konsekvenser som ett sådant beslut kan ha för gymnasieutbildningen.  

Torsell säger att antalet svenskspråkiga som skriver finska inte har minskat lika kraftigt som antalet finskspråkiga som skriver svenska. 

På den finska sidan har antalet personer som skriver svenska stadigt minskat sedan 2005. För tillfället skriver cirka 36 procent av de finskspråkiga eleverna medellång lärokurs i svenska och cirka 4 procent skriver lång lärokurs. 

Det här är något som bekymrar svenskläraren Satu Pessi. 

– Det är en tydlig tendens att antalet elever som skriver svenska i studentexamen hela tiden minskar. Det här är något som bekymrar mig, eftersom vi vet att arbetslivet vill ha språkkunniga personer och att språkkunskaper öppnar dörrar överallt i världen. 

Regeringens utredning kring valfriheten sätter alltså i gång nästa vår, men vad resultatet av den blir är svårt att säga i det här skedet. 

Kurt Torsell vill inte spekulera kring i fall det är realistiskt att ämnet igen blir obligatoriskt i studentexamen.

– Det vill jag inte ta ställning till före man utrett saken, eftersom det är en politisk fråga. 

Inte hela lösningen på problemet

Enligt Pessi skulle inte ett beslut att återinföra svenskan i studentexamen lösa alla problem med kunskaperna i svenska i Finland. 

Hon tycker att man också borde öka timantalet i svenska i grundskolan. 

I och med att de finskspråkiga eleverna nu börjar läsa svenska i årskurs 6, innebär det att antalet timmar på högstadiet istället blivit mindre. 

Vissa kommuner har själv åtgärdat det här med att sätta in extra lektioner i svenska, men inte alla.

– Vissa elever har bara en lektion svenska i veckan på årskurs 8 och 9, vilket är för lite. När de sedan kommer till gymnasiet varierar kunskaperna mellan eleverna. Utgångspunkten borde vara att alla har möjlighet att nå samma kunskaper, men så är inte läget just nu i Finland. 

Pessi säger att det handlar om en kedjereaktion, som fortsätter ända upp till universitets- och högskolenivå. 

– Vid universiteten antar universitetslärare att de som kommer dit kan svenska. Men ofta är det så att man istället hamnar gå igenom grundläggande saker för att studenterna ska hänga med.