Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lärare vid Axxell förlorade tvist om sänkta löner – hovrätten ändrade inte domen

Uppdaterad 22.09.2021 18:28.
I glaskorridoren över Bangatan finns ett café.
Bildtext Fem lärare vid yrkesutbildaren Axxell förlorade lönetvist i rätten.

Fem lärare vid yrkesutbildaren Axxell har förlorat ett mål i hovrätten som handlar om att arbetsgivaren sänkte deras löner efter år 2017.

Hovrätten gav sin dom i dag (22.9) och den slår fast att aktiebolaget Axxell Utbildning hade rätt att sänka fem lärares lön år 2017.

De fem lärarna drog först Axxell inför rätta vid Västra Nylands tingsrätt. Där friades arbetsgivaren år 2019.

Därefter överklagade lärarna domen till Helsingfors hovrätt.

De ansåg sig orättvist behandlade, då inte alla i personalen drabbades av sänkt lön.

Fanns grunder för sänkning

Men också hovrätten ansåg att Axxell hade rätt att sänka lönerna för att rädda bolagets ekonomi och utbildning.

År 2017 var situation så dålig att ledningen såg att verksamheten var hotad.

De fem lärarna hade högre lön jämfört med sina behöriga kolleger.

Det fanns också behöriga anställda som hade så låga löner att om deras lön skulle ha sänkts, så skulle Axxell inte ha följt kollektivavtalet.

Del av ett utdraget sparprogram

Arbetsgivaren motiverade lönesänkningen med att det var en åtgärd i ett i sparprogram som föregåtts av flera andra åtgärder.

Axxell bildades år 2008 genom en fusion av flera olika läroinrättningar, men efter det minskade staten sin finansiering och ekonomin var skakig.

Döms att betala rättegångskostnaderna

Enligt hovrättens dom ska lärarna betala Axxells rättegångskostnader på drygt 7 000 euro efter att domen vunnit laga kraft.

Lärarna kan söka ändringstillstånd av Högsta domstolen, som antingen beviljar eller förkastar ansökan.