Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Behovet av intensivvård på grund av covid-19 har tydligt minskat i Finland – inte behov av tredje dos för de äldre just nu

Uppdaterad 23.09.2021 11:53.
En ung person i munskydd vaccineras mot covid-19 av en sjukskötare i munskydd.

Hittills har 83 procent av de tolv år fyllda finländarna fått åtminstone en dos coronavaccin. De som har fått båda doserna uppgår till 67 procent av de 12 år fyllda personerna. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerade i dag om epidemiläget i Finland.

Av de 60 år fyllda finländarna har över 86 procent fått båda doserna av ett coronavaccin. I åldersgruppen 50-59 år är snart 82 procent helt vaccinerade och i åldersgruppen 40-49 över 73 procent.

Social- och hälsovårdsministeriet påpekar att de vacciner som getts hittills ger ett mycket bra skydd för den äldre befolkningen och för personer i olika riskgrupper.

Största delen av dem som behöver sjukhusvård på grund av coronaviruset är inte vaccinerade. Den 19 september vårdades 78 personer på sjukhus på grund av covid-19. Av dem var 21 personer på intensivvårdsavdelningar.

Antalet patienter som får intensivvård har tydligt börjat minska, men i övrigt har belastningen på sjukhusen varit nästan oförändrad under de senaste veckorna.

Behovet av sjukhusvård har i augusti och september varit cirka en tredjedel av nivån i våras.

Restriktionerna slopas troligtvis i månadsskiftet oktober-november

Bedömningen för när de riksomfattande coronarestriktionerna och omfattande rekommendationerna kommer att slopas i Finland ligger fortfarande vid månadsskiftet oktober-november, sa ledande sakkunnig Mia Kontio i dag på en presskonferens om epidemiläget i Finland.

På en fråga om äldre finländare borde få en tredje dos vaccin eftersom det finns uppgifter om att vaccinernas effekt sjunker sex månader efter den andra dosen, sa Kontio att det fortfarande är för tidigt för en tredje dos för de äldre i Finland.

Kontio sa att man till exempel i Israel allmänt börjat ge en tredje dos vaccin eftersom antalet smittade och antalet sjukhusvårdade började stiga bland de äldre i landet. Hon sa att intervallet mellan första och andra dosen har varit längre i Finland än i Israel och att det här längre intervallet åtminstone trefaldigar mängden antikroppar speciellt hos äldre.

- För närvarande finns det inte bevis för att skyddet speciellt för de äldre skulle ha försvagats så mycket att det skulle behövas en tredje dos, sa Kontio. Hon lovade också att myndigheterna följer läget och att eventulla beslut om en tredje dos kommer att fattas i god tid.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerade om epidemiläget på en presskonferens i dag. Hela presskonferensen kan ses simultantolkad till svenska nedan.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar om epidemiläget i Finland den 23 september 2021. Presskonferensen simultantolkades till svenska.
Svenska Yle live: Hur har coronaepidemin nu utvecklats? Myndigheterna informerar - Spela upp på Arenan