Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finska viken repar sig, men syreläget i Bottenhavet väcker oro

Klobbens badstrand i Sökö i Esbo.
Bildtext Havsbotten mår bättre än på 20 år i Finska vikens kustområden.

Det finns tecken på att Finska viken repar sig efter saltpulserna från Östersjön på 2010-talet. I Bottenhavet är läget ändå oroväckande, uppger Finlands miljöcentral.

De här slutsatserna drar Finlands miljöcentral utgående från sina uppföljningsresor i augusti.

Finska viken återhämtar sig från de negativa effekter som saltpulserna i Östersjön orsakade i mitten av 2010-talet. Saltpulserna pressar syrlöst vatten från botten längre in mot Finska viken, vilket innebär att de syrefattiga områdena där blir större.

Enligt Finlands miljöcentral orsakar väderreglerade vattenströmmar mellan Finska viken och Östersjöns huvudbassäng variationer i Finska vikens tillstånd, vilket gör det svårt att avgöra effekten av minskningar i utsläppen.

Däremot verkar syresituationen ytterligare försämras i Bottenhavets djupområden.

Bottnarnas tillstånd bättre både i kustvattnen och i yttre skärgården i Finska viken

I Finska vikens kustvatten var havsbottens tillstånd i augusti det bästa under hela den 20-åriga övervakningsperioden. På de flesta observationsstationerna fanns det bottendjur och ytsedimentet hade oxiderats.

Också i den yttre skärgården och i närheten av öppna havet har bottensituationen förbättrats.

Tutkimusalus Aranda laiturissa.
Bildtext Forskningsfartyget Aranda gör fyra övervakningsresor per år och följer upp läget i Östersjön.

Däremot har det inte skett någon förbättring i bottenläget för kustfördjupningar med svagt vattenutbyte i den inre skärgården.

I den centrala delen av Finska viken uppmättes de högsta halterna av fosfor och kväve under övervakningens 50-åriga historia. Enligt Finlands miljöcentral går de höga halterna troligtvis att förklara med det isolerade vattnet från Östersjöns huvudbassäng, där näringsämnen som befriats från botten har samlats.

Lägre syrehalter i Ålands hav, Skärgårdshavet på samma nivå som tidigare

Däremot har syresituationen försämrats i Bottenhavet under 2000-talet.

Det finns fortfarande syre i Bottenhavets djupvatten, men den sjunkande trenden är oroväckande - inte minst för att fosforhalterna stigit samtidigt som omfattande blomningar av blågröna alger blivit vanligare.

Också i Ålands hav var syrehalterna lägre än tidigare år, medan syrehalten i det bottennära vattnet i Skärgårdshavet låg nära långtidsmedelvärdet.

I Östersjöbassängens djupområden fortsätter fosforhalterna att öka, och djupvattnets syrefria förhållanden hindrar fosfor från att binda till bottensedimentet.

Forskningsfartyget Aranda gör fyra resor på Östersjön årligen. Dessutom gör Finlands miljöcentral en kustövervakningsresa i Finska viken med ett mindre fartyg i augusti.