Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Elias Vartio i Lappvik är bekymrad över utvidgningen av hamnen i Koverhar: "Skräpet och dammet hotar vårt paradis"

Från 2021
Uppdaterad 29.09.2021 09:51.
Elias Vartio med sin dotter Vilde i Lappvik.
Bildtext Elias Vartio köpte sin första bostad i Lappvik. Numera är han här sommartid. Här med dottern Vilde.
Bild: Yle/ Paula Tiainen

Hangö stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen har fått ta emot kring tio klagomål om verksamheten vid Koverhar hamn. En del av klagomålen handlar om den planerade muddringen. Andra klagomål handlar om skräp och damm i hamnen.

Bildelar, metallbitar, plast och damm. Elias Vartio listar miljöproblemen, som hanteringen av bulkvaror förorsakar familjens ställe i Lappvik, invid Koverhar hamn.

– Skräpet och dammet hotar vårt paradis.

Innan det nya miljötillståndet, som är strängare, träder i kraft blir nedskräpningen inte bättre, befarar han.

Miljövårdsmyndigheterna genomförde nyligen en inspektion i hamnen men slutsatserna är ännu inte offentliga.

Så länge det gamla miljötillståndet är i kraft i hamnen i Koverhar, sker ingen förändring, säger Elias Vartio, med rötter i Lappvik. Han är bekymrad över hanteringen av varorna i hamnen. Plast och metall flyger omkring och sköljs upp på stränderna i Lappvik.

– I andra hamnar har man lyckats skydda lösa bulkvaror på olika sätt, varför går det inte här, frågar Vartio.

Ett större svart plastföremål ligger i sanden, efter att ha sköljts upp ur havet.
Bildtext Plastbitar på Lappviks sandstrand. Bilden är tagen av Ari Kapanen som driver hotellet Sjömansro.
Bild: Ari Kapanen

Klagomålen om hamnverksamheten i Koverhar är omkring tio till antalet.

– Det handlar om damm och buller, men också nedskräpning, bekräftar miljövårdsinspektör Maria Degerlund i Hangö. Folk klagar antingen till oss eller direkt till NTM-centralen i Nyland, och dit skickar vi också klagomålen vidare.

Orsaken är att NTM-centralen är den behöriga övervakningsmyndigheten för hamnens miljötillstånd i Koverhar.

Myndigheterna inspekterade Koverhar nyligen

Nyligen gjorde NTM-centralen en inspektion i hamnen i Koverhar. Degerlund deltog i inspektionen.

– Vi såg oss omkring i hamnen och granskade hur verksamheten sköts i förhållande till bestämmelserna i hamnens miljötillstånd. Mitt intryck är att mycket är på gång där, också med tanke på den planerade utvidgningen. Resultatet av inspektionen kan jag inte uttala mig om i det här skedet. NTM-centralens protokoll från besöket blir offentligt i sinom tid.

Maria Degerlund är miljövårdsinspektör i Hangö.
Bildtext Maria Degerlund är miljövårdsinspektör i Hangö.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vad kommer till ytan om farleden muddras?

Invånarna i Lappvik bekymrar sig också över den planerade muddringen i Koverhar. Infarten till hamnen och själva hamnen ska göras djupare för att kunna ta emot större fartyg.

– Muddringen bekymrar mig och många andra, säger Elias Vartio. Här har bedrivits tung industriell verksamhet i tiotals år. Vad kommer till ytan då? Här finns Natura-området intill, unika fågelskär och fina sandstränder.

– Det finns en stor risk för att den unika naturen går förlorad.

Maria Degerlund säger att muddringen och fördjupandet av farleden vid Koverhar hamn behandlas i en egen tillståndsprocess av Regionförvaltningsverket. Den lokala miljövårdsmyndigheten kan påverka genom att ge sitt utlåtande till den miljökonsekvensbedömning som har gjorts.

Hon förklarar att även miljötillståndet för hamnen i Koverhar måste anpassas till den planerade utvidgningen av verksamheten.

– Omfattande förändring av verksamheten i hamnen kräver att miljötillståndet uppdateras. Ett uppdaterat miljötillstånd för den framtida verksamheten i Koverhar hamn beviljades av Regionförvaltningsverket i maj, men det har ännu inte vunnit laga kraft, säger hon.

På grund av hamnens besvär till förvaltningsdomstolen om det nya miljötillståndet drar frågan ut på tiden. Därför gäller det gamla miljötillståndet fortfarande i Koverhar.

Sekapeltikasa Koverharin satamassa.
Bildtext Hamnen i Koverhar fotad 2021.
Bild: Paula Tiainen / Yle

Vd Anders Ahlvik kommenterar frågan om Koverhars framtid senare den här veckan.

Du kan lyssna på en längre intervju med Elias Vartio här!

Hamnen i Koverhar ska inte utvecklas villkorslöst, säger Elias Vartio i Lappvik

6:58

Här hittar du en längre intervju med Maria Degerlund, miljövårdsinspektör i Hangö. Hon berättar om klagomålen som kommit in om hamnen i Koverhar, om principerna för ett miljötillstånd och varför det behöver uppdateras med tanke på framtiden.

Utvecklandet av hamnen i Koverhar kräver ett uppdaterat miljötillstånd, säger miljövårdsinspektör Maria Degerlund

8:49

En av bildtexterna i artikeln uppdaterades 28.9 klockan 11.59. Tidigare stod det att skräpet på bilden var i metall men det är fråga om plastskräp.

Artikeln uppdaterad med ljudklipp den 29.9.21 kl 9.00, 9.50/Anna Savonius.