Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Boende på Spovgränd och Lomgränd i Karis störs av trafikbuller – Raseborgs stad: Nya affärshus fungerar som bullerskydd

Service stationerna i Karis vid riksväg 25
Bildtext Det planeras mera affärslokaler i Läpp i Karis så de kommer att fungera som bullerskydd, anser Raseborgs stad.

Det behövs bullerskydd vid riksväg 25 och landsväg 111, skriver de som bor vid Spovgränd och Lomgränd i Karis. De störs av buller från riksväg 25 när trafiken kör genom Läpp.

Tekniska nämnden i Raseborg har fått ta emot en skrivelse om att det behövs bullerskydd. Skrivelsen har 29 underskrifter.

Tekniska nämnden konstaterar att på det område som skrivelsen gäller har inget bullerskydd anvisats i väg- och gatuplanen.

Men det betyder inte att invånarna skulle bli utan bullerskydd, anser nämnden. Det finns plats för affärs- och lagerbyggnader mellan bostadsområdet och riksväg 25 i detaljplanen, och de byggnader som ska byggas på tre av tomterna ska fungera som bullerskydd.

Byggnadernas väggar kommer alltså att fungera som bullerstängsel, om byggnaderna förverkligas. Det kommer att minska trafikbullret från riksväg 25 som hörs till Spovgränd och Lomgränd, konstaterar tekniska nämnden.

Nämnden hoppas också att bullret minskar då trafiken mot Helsingfors styrs via en underfart under riksväg 25.