Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Färre anmälningar om våld i skolor och daghem i Raseborg – siffran minskar för första gången på flera år, men våldet är ändå ett problem

Från 2021
Uppdaterad 23.09.2021 20:53.
 En grundskolelärare skriver på en svart tavla
Bildtext Det har gjorts färre anmälningar om våld i skolorna i Raseborg, men lärarna känner istället av arbetsbelastningen.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Det har gjorts färre anmälningar om våld i skolor och daghem i Raseborg i år än på flera år. Under de fem senaste åren har antalet anmälningar fördubblats varje år.

I fjol fick arbetarskyddet ta emot 121 anmälningar.

"Utan coronapandemin och perioderna av distansundervisning befarar jag att den siffran skulle sett ännu dystrare ut", säger Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

I år ser det bättre ut och anmälningarna ser ut att minska för första gången på flera år.

Hög arbetsbelastning

En sak som oroar lärarfacket i Raseborg är att många lärare upplever att arbetsbelastningen är hög. Många lärare tar kontakt med huvudförtroendemannen Niclas Zweigberg för att få information om vad det innebär att minska på antalet undervisningstimmar.

"Det här signalerar tydligt att arbetsbelastningen är för hög när man som lärare inte orkar jobba 100 procent", säger Zweigberg.

Finlands svenska lärarförbund gjorde tillsammans med Raseborgs stad en omfattande undersökning om lärarnas välbefinnande i våras. Endast en av tio lärare uppgav att hen kunde jobba i lagom takt förra året.

Arbetstid för välmående

Lärarföreningen i Raseborg efterlyser konkreta åtgärder för att satsa på personalens välmående.

"Våra medlemmar skulle gärna se att faktisk arbetstid skulle vigas åt ökat välmående, till exempel genom någon gemensam aktivitet", säger Zweigberg.

Lärarföreningen poängterar att alla lärarresurser är nödvändiga för att garantera en god utbildning för barn och unga i Raseborg. Staden har möjlighet att ge eleverna undervisning i mindre grupper så att eleverna får mer lärartid.

"En klar majoritet av klasserna har ett elevantal under 20 och det är en förutsättning för att hinna se och hjälpa alla elever och studerande, vars mående försämras och stödbehov ökar", säger Niclas Zweigberg.

Våld i skolor ett stort problem

Både Henry Gustafsson och Niclas Zweigberg, säger att våldet är ett stort problem för både personal och elever.

"Tröskeln att anmäla kan vara hög och det finns ett mörkertal", berättar Gustafsson.

Lärarna har inte alltid den kompetens eller de befogenheter som krävs för att bemöta våld. 

Henry Gustafsson skulle helst se att det skulle finnas vårdpersonal i skolorna, för att underlätta pedagogernas arbete.

"Det kan jag skriva under, och talar man om mera resurser så är det väldigt viktigt att de riktas rätt", säger Zweigberg.

Våldet speglar samhället i stort

Oftast avtar våldet ju äldre eleverna blir, i gymnasiet sker anmäls färre fall än på andra stadier av undervisningen.

“Överlag kan man säga att våldet avspeglar samhället i stort”, säger Niclas Zweigberg. 

Källor: Pressmeddelande av Finlands svenska lärarförbund 23.9. sista stycket baserar sig på telefonintervjuer med Henry Gustafsson och Niclas Zweigberg.

23.9. kl. 20.40 Artikeln uppdaterades med de två sista styckena och sista delen i rubriken.

Diskussion om artikeln