Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Barn köar för dagisplats i Forsby i Lovisa: "Vi har ett lyxproblem"

Från 2021
Barn leker på golvet
Bildtext Barn står i kö för en plats i Forsby daghem. Illustrerande arkivbild.
Bild: Paulus Markkula / Yle

Barnen i Forsby daghem har blivit fler på grund av inflyttning. Nu frågar sig en del om daghemmet i Pernå kyrkoby borde öppnas på nytt, men staden vill i stället förstora Bambis lokaler till hälsogården i Forsby.

Även om den totala befolkningsmängden i Lovisa har fortsatt sjunka något under senaste år råder trängsel i daghemmet i Forsby.

– Jo, vi har faktiskt en sådan situation i Forsby daghem att vi har barn i kö. Problemet, som egentligen är ett lyxproblem, har orsakats av inflyttning till området, säger Sofia Hoff som är chef för småbarnspedagogiken.

Hoff kallar situationen för ett lyxproblem eftersom 2018 och 2019 var katastrofår när det gäller antalet födslar i Lovisa.

– Jag tror att coronan har påverkat det här. Människor börjar titta efter andra boendealternativ och söker sig bort från storstäderna. Vi ser också att många som söker daghemsplats arbetar nära huvudstadsregionen.

Med färska nedskärningar i skol- och daghemsnätet inom staden har det trots allt varit omöjligt att förutse det plötsliga behov som nu har uppstått, men Hoff väntar med spänning på att se om trenden håller i sig.

I översikten av situationen för daghemsnätet i Lovisa (maj 2021) framkommer att det finns totalt 96 barn i Forsby daghem.

Fördelningen ser ut så här: Mustikat (tvåspråkig syskongrupp) för 0–5-åringar har 21 barn, Metsämansikat för 3–5-åringar har 21 barn, Hallonen för 0–3-åringar har 12 barn, Björnbären för 3–5-åringar har 21 barn, Bambi (tvåspråkig syskongrupp) för 0–5-åringar har 21 barn.

Ny grupp för barnen i Bambi

I Forsby daghem finns det för tillfället några dagvårdsplatser kvar. De är i de äldres barnens grupper, alltså 3–5-åringarnas, men nu står alltså 1-åringar i kö för en plats.

För att lösa problematiken har staden för avsikt att förstora lokalen för gruppen Bambi genom att förstora till hälsogårdens sida.

Bambi är en grupp som ligger avskilt från Forsby daghem, men som ändå är en del av daghemmet.

Ett vitt hus med svart tak. Ovanför dörren finns en skylt där det står hälsogård terveystalo.
Bildtext Bambi tar över delar av den gamla hälsogården. Arkivbild
Bild: Yle/Mira Bäck

– För att möta behovet kommer vi att grunda en ny grupp för 0–3-åringar.

Enligt Hoff är det här en vanlig anpassning som görs årligen. Ibland minskar antalet grupper och ibland ökar de.

– Vi kommer att anställa en barnskötare till, men resten av personalen har vi.

Gruppen har 12 platser som inte kommer att fyllas helt och hållet omedelbart, men garanterar plats för de barn som behöver en daghemplats under hösten och från årsskiftet.

– Vi har inte haft utrymme för fler grupper i Forsby och därför tar vi en del av den nedlagda hälsogården i användning.

Sofia Hoff.
Bildtext Sofia Hoff berättar att Bambi förstoras så att det ska finnas rum för fler barn. Arkivbild.
Bild: Yle/Katarina Lind

Staden har redan en grupp i samma fastighet och utökar således med ytterligare en grupp.

Hoff bekräftar att lokalen i hälsogården lämpar sig bra för daghemsverksamhet.

– Den är egentligen likadan som den där vi redan har verksamhet. Det vi ska göra är att förbättra ventilationen, måla ytor och riva en mellanvägg. Det är små korrigeringar, säger Hoff.

Kön som nu uppstått drabbar i första hand svenskspråkiga barn.

– I Lovisa så här generellt ser jag att det kommer nya familjer från båda språkgrupperna. Men just i Forsby råkar majoriteten av dem som står i kö vara svenskspråkiga, säger Hoff.

En man i blå skjorta och mörk kavaj står utomhus.
Bildtext Daniel Thomasson är kritisk till att förstora Bambi. Arkivbild.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Daniel Thomasson (obunden, C) är vice ordförande för nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga sektion.

I sociala medier ställer han sig kritisk till stadens beslut att förstora daghemsgruppen Bambis lokal till hälsogårdens sida.

– Där finns egentligen två daghem, fastän man kallar det ena för en grupp. Bambi finns 800 meter från själva daghemmet. Bambi har en väldigt liten, tråkig gård där trafiken går i närheten och lokalerna är trånga, säger Thomasson.

Han ifrågasätter huruvida lokalen verkligen blir mer ändamålsenlig då tjänstemännen nu föreslår ta lokaler som inte är direkt planerade för daghemsverksamhet i användning.

Lokalen har tidigare varit ett gruppfamiljedaghem med tio platser och har planerats därefter.

Forsby daghem är det enda daghemmet som erbjuder veckoslutsvård och nattvård och behöver därför ha kapacitet att ta emot barn även från andra delar av Lovisa.

Borde Pernå kyrkoby daghem öppnas på nytt?

Daniel Thomasson säger att den plötsliga befolkningsökningen med ett tiotal barn under de senaste två åren ställer höga krav på Forsby daghem.

Därför bollar han nu tanken om att öppna daghemmet i Pernå kyrkoby på nytt, eftersom barn från kyrkobyn har platser i Forsby. Det gamla huset är fortfarande i gott skick.

– Det är ett stort hus där det inte finns kända problem med byggnaden i sig själv. Gården är stor och en tvåspråkig grupp har använt den.

Thomasson konstaterar att staden har separerat grupper enligt språk, men att invånare i kyrkobyn har uttryckt önskan om tvåspråkiga grupper så att barnen skulle lära sig båda språken.

Sofia Hoff säger att hon kan förstå hur Thomasson tänker. De barn som kommer att placeras i Forsby daghem har postadress däromkring, till exempel Gammelby, Malmgård och Forsby.

– Men visst har vi barn från Pernå kyrkoby som upptar platser. De är inte jättemånga längre, för efter att Pernå kyrkoby daghem stängdes har flera av dem gått vidare till förskola och skola.

Inte lätt att öppna nytt daghem

Hoff konstaterar att det inte är en lätt sak att öppna Pernå kyrkoby daghem på nytt.

– För det första ska det tas politiskt beslut om det och sedan räcker det inte med att anställa en barnskötare om man grundar en ny enhet. När vi anpassar antalet barngrupper är det betydligt enklare eftersom vi får synergier från de övriga grupperna, säger hon.

Daniel Thomasson har inte exakta uppgifter om hur många barn från kyrkobyn som nu har platser i Forsby daghem, men uppskattar dem till ett drygt tiotal.

– Då ska vi komma ihåg att barn kom till Pernå kyrkoby daghem från ett ännu större område, bland annat Pitkäpää, säger han.

Thomassons kritik riktas inte bara mot förslaget att förstora den gamla hälsogården, utan mot staden i sig som låter daghemsbyggnaden på Lekgränden stå tom och förfalla i stället för att använda den eller sälja den.

Låga reparationskostnader i Forsby

Sofia Hoff nämner däremot att justeringen vid hälsogården i Forsby inte medför extra kostnader eftersom fastigheten redan är i stadens användning och reparationskostnaderna blir låga.

– Vi kommer också att utvidga gården kring Bambi och staketet ska förnyas. Det har funnits med i planerna hela tiden, säger Hoff.

Avsikten med Thomassons inlägg i sociala medier var inte att aktivt driva frågan framåt, utan att ventilera bybornas åsikter och höra hur föräldrarna ser på daghemssituationen.

Thomasson summerar sin ståndpunkt med att han inte tror att tjänstemännen inte är intresserade av att öppna daghemmet i kyrkobyn på nytt, men att det kan finnas ett politiskt intresse.

– Kommunen borde vara intresserad av att det finns tillräckligt med dagvårdsplatser. För att göra kommunen attraktiv så borde de finnas utspridda så mycket som möjligt och inte koncentrerade till två daghem bredvid varandra.

Diskussion om artikeln