Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rosk’n Roll har börjat planera det nya systemet för slamtransporterna – fastighetsägare och företagare behöver ännu inte göra något

Från 2021
Mies seuraa jäteauton tyhjentämistä jätevesipuhdistamolla.
Bildtext Slamtransporterna i Väst- och Östnyland kommer i fortsättningen att skötas via Rosk'n Roll som köper servicen av transportföretagare.
Bild: Anne Savin / Yle

Rosk’n Roll har satt i gång med att planera övergången till det nya, omdebatterade slamtransportsystemet. Fastighetsägare och transportföretagare kan ännu en tid framåt ta det lugnt och vänta på att Rosk'n Roll tar kontakt.

Nylands avfallsnämnd fattade nyligen beslut om att tömningen av sedimenteringsbrunnar och slutna avloppsbrunnar ska börja skötas centraliserat.

Hittills har fastighetsägarna själva valt vilket företag de ringer när det blir dags att tömma bajsbrunnen men i fortsättningen är det de väst- och östnyländska kommunernas samägda avfallsbolag Rosk’n Roll som sköter slamtransporterna. Rosk’n Roll har 12 ägarkommuner.

Övergångsperioden på 3–5 år ger gott om tid att få i gång slamtransportsystemet. Enligt bolagets vd Vesa Heikkonen kommer man att ta i bruk det nya systemet lite åt gången så att man startar på ett första område om tre år och därefter på ett andra och tredje område de följande åren.

För fastighetsägarna kommer det inte att bli några stora förändringar, enligt Heikkonen.

– Tjänsteleverantören byts men praxisen kommer säkert inte att ändra så mycket. Genom att ringa vissa tjänstenummer kan man beställa tömning, i nödfall också på riktigt kort varsel via en jour dygnet runt.

Mies imee putkella lietettä saostuskaivosta.
Bildtext Slambrunnarna ska tömmas med jämna mellanrum.
Bild: Anne Savin / Yle

Det går också att komma överens med Rosk'n Roll om regelbundna tömningar.

– Då får man ett meddelande på förhand som påminnelse om att man ska förbereda sig för att bilen är på kommande, säger Heikkonen.

Att slamtransporterna i fortsättningen konkurrensutsätts centralt av Rosk’n Roll istället för att varje husägare själv får välja företag har väckt oro för att priserna skulle stiga. Enligt Heikkonen är det svårt att säga något om den saken vid det här laget.

– Priset bestäms på basis av den kommande konkurrensutsättningen. Det gängse marknadspriset som transportföretagen förbinder sig vid kommer att vara som botten. Sedan gör vi ett kubikmeterbaserat avtal med vattenverkena om att ta emot slammet. Utanpå det kommer kostnaderna för ordnandet av servicen. Jag tror inte det handlar om några betydande prisändringar uppåt, men inte nödvändigtvis nedåt heller, säger Heikkonen.

Små företag ska inte lämnas utanför

Ett annat orosmoment är hur mindre transportföretag kommer att klara sig i en centraliserad konkurrensutsättning.

De första konkurrensutsättningarna är aktuella 2023. Enligt bolagets pressmeddelande ska avtalsområdena dimensioneras så att även lokala företag har möjlighet att delta, och olika korporationer och underleverantörer kommer att vara tillåtna.

– Alla får möjligheten att erbjuda sig för att sköta uppgiften. Vi strävar efter att snart starta en dialog med transportföretagen om på vilket sätt och med vilka krav vi borde sköta konkurrensutsättningen för att få så fungerande, bra och kostnadseffektiva lösningar som möjligt, säger Heikkonen.

Avloppslangar på slamtransportbil.
Bildtext Det behövs olika sorters fordon och utrustning på olika håll i området. Rosk'n Roll ska diskutera med företagarna för att få input om hur man bäst sköter konkurrensutsättningen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Han kan inte direkt ta ställning till hur små företag kommer att klara sig.

– Arbetsmängden kommer i varje fall att öka. Det finns många fastigheter vars slambrunnar töms för sällan eller som inte officiellt är del av transportsystemet. Enligt föreskrifterna ska vissa fastigheter vara med och i samband med systemförändringen kommer man från myndighetshåll att se till att så sker, säger Heikkonen.

Informationen om kundernas brunnar kontrolleras och kompletteras i samband med kundens första slamtransportbeställning.

Samtidigt säkerställs brunnarnas exakta position, förbindelserna dit och andra faktorer som bidrar till att tömningen sker smidigt. Om kunden i fortsättningen glömmer boka tömning innan utsatt tid så tar Rosk’n Roll kontakt.

Marknadsdialogen påbörjas inom ett år

Slamtransporterna har diskuterats i media, men enligt Heikkonen är det få som har kontaktat Rosk’n Roll direkt. Just nu behöver varken fastighetsägarna eller företagarna göra något annat än vänta på att bolaget tar kontakt.

– Fastighetsägarna kan tills vidare beställa tömningarna som förut av valfri företagare. Transportföretagarna kommer att informeras uttömmande om den kommande konkurrensutsättningen och marknadsdialogen. De behöver inte göra någonting just nu, marknadsdialogen påbörjas inom ett år, säger Heikkonen.

Han tycker inte fastighetsägarna behöver vara oroliga.

– Om man har fått saken skött hittills så kommer det att gå minst lika smidigt i fortsättningen också.

Diskussion om artikeln