Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kelibers litiumprojekt går framåt – nu förhandlar man med framtida kunder

Från 2021
Man i grå kostym står på en trottoar.
Bildtext Kelibers vd Hannu Hautala säger att man diskuterar med bland annat biltillverkare.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Gruvföretaget Kelibers stora litiumprojekt i Mellersta Österbotten går vidare. I väntan på de sista miljötillstånden uppdaterar man sin lönsamhetskalkyl och för diskussioner med eventuella kunder, berättar vd Hannu Hautala.

Om knappt tre år ska litiumproduktionen vara i gång i den första av Kelibers gruvor i Karleby och Kaustby. Fram tills dess är det mycket som ska hända.

På torsdagen hölls ett möte för allmänheten i Kaustby där företaget informerade om hur projektet framskrider. Man svarade också på frågor om bland annat ersättningar till markägare och den nya gruvskatten.

Kelibers vd Hannu Hautala berättar att man under processens gång har varit i kontakt med grannar och markägare i området där gruvorna ska anläggas.

– Någon verkligt kritisk respons har vi inte fått, men vi har fått goda råd om bland annat vattenuppföljningen och långtradartrafiken.

Keliberin yleisöilaisuus Kaustisella
Bildtext Informationsmötet i Kaustby på torsdagen lockade några tiotal deltagare.
Bild: Katri Kukkonen / Keliber

En annan grupp som man för diskussioner med i det här skedet är framtida kunder.

– Dit hör bland annat sådana som tillverkar bilar, batterier och batterikemikalier. Vi diskuterar hur mycket av Kelibers framtida produktion de vill reservera redan nu, säger Hautala.

Projekt för 400 miljoner

Just nu håller man på med tillståndsärenden och olika förberedelser, berättar Hautala. Byggarbetet ska enligt planen inledas sommaren 2022.

De sista miljötillstånden beräknas komma under våren. I väntan på dem håller man på att uppdatera lönsamhetsberäkningen som sedan ska presenteras för potentiella investerare.

– Tanken är att den ska publiceras i januari–februari nästa år, säger Hautala.

Keliber har redan fått ihop de 40 miljoner euro som behövs under förberedelsefasen. Av de pengarna kommer 30 miljoner från det sydafrikanska gruvbolaget Sibanye-Stillwater som man inledde samarbete med i februari.

En gammal, vattenfylld gruvöppning i landskapet.
Bildtext Litiummalmen ska brytas på fem platser i ett område på gränsen mellan Kaustby, Karleby och Kronoby.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

När byggarbetet inleds nästa sommar behövs ytterligare cirka 350 miljoner.

– Av det kommer lite över hälften att finansieras med lån och resten förhoppningsvis med kapital som aktieägarna investerar, säger Hautala.

Under våren och sommaren har Vasa stad offentliggjort två etableringar på det så kallade batterifabriksområdet i Långskogen: brittiska Johnson Matthey och norska Freyr.

Hautala säger att båda aktörerna är intressanta ur Kelibers synvinkel. Något konkret samarbete kan han dock inte uttala sig om i det här skedet.

Litium för 15 år framåt

Förra veckan meddelade Keliber att det finns större litiumfyndigheter i området än man tidigare hade beräknat (länk till Yle Uutisets artikel). Nu räknar man med att det finns åtminstone 12 miljoner ton litiummalm, vilket ska räcka för att hålla i gång verksamheten i drygt 15 år.

Det är dock sannolikt att de verkliga fyndigheterna är ännu större än så, säger Hautala.

– Vi fortsätter borra efter malm. Här i området kring Kaustby, Karleby och Kronoby finns god potential att hitta ännu mer litium.

Efterfrågan på litium beräknas öka de närmaste åren. I nuläget räknar Keliber med att kunna producera 15 000 ton litiumhydroxid per år.

– Efterfrågan kommer att öka eftersom trafiken elektrifieras och det kommer att vara brist på litium, säger Hautala.

Provbitar av litium.
Bildtext Efterfrågan på litium beräknas öka när trafiken allt mer går över till eldrift.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

Projektet kommer att sysselsätta cirka 500 personer i byggfasen och mellan 150 och 200 i produktionsfasen. I februari meddelade Keliber att man inleder ett samarbete med Mellersta Österbottens utbildningskoncern Kpedu för att se till att det finns kunnig arbetskraft när produktionen kommer i gång 2024.

Hautala poängterar att arbete inom industrin också skapar andra arbetstillfällen.

– Det behövs butiker, skolor, dagvård och andra typer av service. Ett arbetstillfälle inom industrin skapar två andra.

Diskussion om artikeln