Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lagstiftning, pengar och äldreboende kan avgöra Korsnäs beslut om att ge ifrån sig socialvården 2022 eller 2023

Lärknäsfastigheten lider av dålig inomhusluft.
Bildtext Så här såg det ut förut på gården vid Lärknäs i Korsnäs. Nu är stora delar av det gamla boendet rivet och nytt har rests på platsen. Arkivbild.

I dag måndag ska det avgöras om Korsnäs som sista kommun i Österbotten beslutar överför sin socialvård till Österbottens välfärdsområde från och med inkommande årsskifte eller först från och med 2023 då den statliga vårdreformen träder i kraft.

Det finns flera orsaker till att Korsnäs velat inför att överföra socialvården. De kan sammanfattas i lag, ekonomi och äldreomsorg.

- Det är en säkrare övergång att följa den lagstiftning som finns. Osäkerhetsfaktorerna är många, säger kommundirektör Christina Båssar och syftar på att vårdreformen innebär lagstiftning.

Österbottens välfärdsområde har i vissa sammanhang kallats Österbottens frivilliga vårdreform. Den har planerats länge och är stöpt i samma form som regeringens vårdreform. Därför är det i princip inte mycket som behöver ändras för att passa in i den statliga vårdreformen som träder i kraft 1 januari 2023.

Rädd för en snabb kostnadsökning

Sedan tidigare är det klart att Korsnäs kommer att överföra sin primärvård till Österbottens välfärdsområde från och med årsskiftet. Det beror på att Korsnäs i långa tider haft primärvården i samarbete med Malax och i och med att Malax beslutat överföra primärvården till välfärdsområdet följer Korsnäs med på den linjen.

Men socialvården har man valt att avvakta med tills den statliga vårdreformen träder i kraft 2023. Redan den 15 juni 2020 beslöt kommunfullmäktige med rösterna 14-7 att inte överföra socialvården till Österbottens välfärdsområde.

I våras, den sista maj lämnades en fullmäktigemotion in om att det nya fullmäktiget borde få ta ställning till saken.

Sagt och gjort, ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 20 september och efter en jämn omröstning som slutade 4-3 beslöt kommunstyrelsen gå på kommundirektör Christina Båssars linje och förorda att fullmäktige besluter överföra socialvården först från och med den 1 januari 2023. Och i kväll måndag möts alltså fullmäktige.

Osäkerheten i ekonomin är en orsak till att man velar.

- Vad kommer det att kosta oss kommuner? Vi har sett en överblick men jag tror att vi får se en snabb kostnadsökning, säger Christina Båssar.

Kvinna i halsduk ser in i kameran och ler.
Bildtext Christina Båssar säger att det är säkrare att göra saker och ting med lagstiftning i ryggen. Arkivbild.

Äldreboendet ska vara klart innan socialvården överförs

I socialvården ingår bland annat äldreomsorgen. Just nu håller man på och bygger om Lärknäs som är kommunens enda serviceboende för äldre. Lärknäs har nämnts som en annan av orsakerna till att man borde vänta med att överföra socialvården till 2023, man vill helt enkelt få bygget klart innan man ger över tyglarna till någon annan.

- Till viss del beror det på Lärknäs också ja, det känns viktigt att få göra det färdigt, säger Båssar.

Det är inget litet bygge man håller på med, för knappa sex miljoner euro har man rivit stora delar av gamla Lärknäs som hade problem med inomhusluften.

Samtidigt byggs det nytt men det blir i slutändan mindre än det gamla Lärknäs. Man minskar med en vårdplats, från 36 till 35. Samtidigt blir de allmänna samlingsutrymmena mindre och källarutrymmet minskar också.

I dagsläget har Korsnäs kommun exakt noll klienter i kö till plats på serviceboende.

- Det verkar räcka så här, vi har överlag haft väldigt korta väntetider till vårdplatser och nu har vi också flera lediga platser, säger Båssar.

I mitten av oktober ska skede ett vara klart, det vill säga den nya delen. Då flyttas klienterna över från den gamla delen till den nya delen och man kan inleda renoveringen av de gamla delarna som ska vara kvar. Enligt tidtabellen ska allt vara klart innan midsommar.

- Klienterna har kunnat bo kvar och delvis har de flyttat ihop så de har varit två per rum. Vi hade en reservplan att flytta klienterna till gamla KKC (Korsnäs kurscenter, red. anm.) men det har vi inte behövt göra, säger Båssar.

Minusbudget med stora investeringar på gång

För innevarande år har Korsnäs kommun en minusbudget med ett resultatmål på minus en miljon euro, enligt en prognos daterad den sista augusti ser budgeten ut att hålla.

Utbyggnaden av Lärknäs kommer inte att hinna bli klart innan byggstart ska gå för att göra om gamla kurscentrets matsalsbyggnad till ny kommungård.

Nuvarande kommungård har som så många andra offentliga byggnader i landet problem med inomhusluften och ska rivas. Enligt plan ska det byggas bostäder på området.