Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Väglag i Lovisa förnyade bro till stora kostnader – risken föreligger att man inte har råd med vägunderhållet

Från 2021
Bron i Andersby i korsningen Smiditåget-Hommansbyvägen
Bildtext Ulf Lindén säger att vägen Smiditåget och därmed också bron är i flitig använding av också andra än av väglagets medlemmar.
Bild: Yle/Stefan Härus

Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag i Lovisa tampas med stora skulder. Bron som man renoverat blev dyrare än man budgeterat och Lovisa stads bidrag är litet. Nu hoppas väglaget på mera bidrag nästa år.

Bron över Lovisa å - i korsningen av Smiditåget och Hommansbyvägen - är färdigt renoverad. Ja, förnyad är kanske ett mera rätt ordval.

Bron är en 4,5 meter bred rörbro med två öppningar.

Den gamla bron var i dåligt skick och höll inte tunga transporter. Renoveringen utfördes för snart ett och ett halvt år sen.

Budgeten för broprojektet var drygt 262 000 euro. Av den summan förband sig NTM-centralen att betala 75 procent - dvs. cirka 197 000.

Problemet nu är att bron blev dyrare än man budgeterat.

Bron i Andersby i korsningen Smiditåget-Hommansbyvägen
Bildtext Den nya bron är 4,5 meter bred och klarar också tyngre fordon.
Bild: Yle/Stefan Härus

Risk att årsavgifter går till amorteringar

Summa summarum är väglagets skuld nu cirka 50 000 euro - detta trots att man också fick ett bidrag från Lovisa stad på 10 000 euro.

– Att bron blev dyrare än budgeterat beror på att bidraget från NTM-centralen delades upp i två delar - ett större bidrag för bron och ett mindre för vägen, säger ortsbon och väglagets talesman Ulf Lindén.

Landsbygdsnämndens stöd på 10 000 är Lovisa stads maximistöd per väglagsprojekt. 

Allt detta samverkar till att väglagets medlemmar nu är tvungna att punga ut med mera pengar än man hade tänkt sig.

– Risken är dessutom att de pengar som väglagets medlemmar betalar in i form av årsavgifter går till amorteringar och inte till det underhåll som vägen årligen kräver, säger Ulf Lindén.

Underhåll kostar

Det är inte bara de 50 hushållen som hör till väglaget som använder sig av vägen. Den trafikeras också av ortsbor som inte bidrar ekonomiskt till vägens underhåll. 

I närheten av vägen finns nämligen en idrottsplats, ett daghem, Hommansby FBK med mera.

Vägen korsas också av järnvägen som går mellan Lahtis och Valkom i Lovisa.

– Vägen behöver hela tiden underhåll, både sommar och vinter - i praktiken året runt, säger Lindén.

Bron i Andersby i korsningen Smiditåget-Hommansbyvägen
Bildtext Ulf Lindén hoppas på ett brobidrag av Lovisa stad också för 2022.
Bild: Yle/Stefan Härus

Budgetpengar 2022?

Nu har väglaget sett sig tvunget att höja på den årliga avgift som delägarna i väglaget betalar.

– Trots det kommer vi att få en underhållsskuld som vi blir tvungna att beta av någongång i framtiden, säger Lindén.

Hur är det då med möjligheterna att få mera understöd av Lovisa stad?

– Jag har senast idag (24.9) varit i kontakt med Lovisa stad, så vi får se om bron kunde få bidrag också nästa år, säger Lindén.

Väglagets samarbete med landsbygdsnämnden är gott och Lindén har ingen orsak att klaga på att staden inte skulle ha skött sig väl i frågan.

– Man måste förstå att det finns cirka 130 väglag i Lovisa som alla ska dela på kakan och landsbygdsnämndens resurser är små, så i större projekt borde staden vara med på ett hörn, säger Lindén.

Efter bidrag från både stad och stat finns det inte mycket mera man kan göra.

– I norra Finland kan man få det så kallade Kemerastödet, men det gäller mera skogsvägar, säger Ulf Lindén.

Betyder det då att det gäller att ta skeden i vacker hand och amortera?  

– Så ser det i alla fall ut för tillfället, säger Lindén.

Bron i Andersby i korsningen Smiditåget-Hommansbyvägen
Bildtext Den nya bron är en rörbro med två öppningar.
Bild: Yle/Stefan Härus

Sällsynt projekt för väglag

Carolina Sjögård, som berett ärendet i Landsbygdsnämnden, bekräftar att Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag fått maximibelopp.

– Vi har bestämmelser om hur mycket pengar som kan betalas för olika projekt och i det här fallet har vi beviljat det belopp vi kan bevilja, säger Sjögård.

Enligt Sjögård är det sällan som väglagen i Lovisa har så stora projekt som broprojektet i Andersby.

– Om man grundförbättrar en vanlig väg så kan det gå lös på cirka 15 000 euro. Här har det handlat om större saker och ett broprojekt kan ju inte dessutom lämnas på hälft i brist på pengar. Bron behöver ju bli färdig så snabbt som möjligt, säger Sjögård.

En fråga för stadsstyrelsen?

Enligt Sjögård understöds broprojekt i många kommuner i Finland till mellan 10 och 20 procent av kostnaderna.

– För ett broprojekt är ett 10 000 euro stort kommunalt understöd i knappaste laget, säger Sjögård.

På torsdag behandlar landsbygdsnämnden Skinnarby-Hommansby-Andersby väglags ansökan om grundförbättringsbidrag för 2022.

Carolina Sjögårds förslag till nämnden är att ärendet skulle föras vidare till stadsstyrelsen.   

Diskussion om artikeln