Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ångest och ensamhet på äldreboende under coronapandemin – vissa boenden har tolkat restriktionerna striktare än nödvändigt

Uppdaterad 27.09.2021 13:35.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Frisörsbesök, fysioterapi och gemensamma sångstunder har fallit bort under coronapandemin.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Under de två senaste åren har äldrevården fått tampas med olika grader av besöksförbud och andra restriktioner. Det här har i vissa fall haft riktigt negativa följder för klienterna.

Klienterna på äldreboende har lidit av ensamhet och isolation under coronapandemin. Anhöriga har varit oroliga och fått sämre förtroende för de äldreboenden som inte lyckats hitta på nya sätt för klienterna att hålla kontakt med sina anhöriga. Det här har man kommit fram till i en ny forskning vid Åbo universitet och Helsingfors universitet.

Olika äldreboenden har tolkat restriktionerna på olika sätt. På många äldreboenden har man hittat på alternativa besöksmetoder: man har börjat med videosamtal, extra telefonsamtal och träffar utomhus med långa avstånd.

Men det är inte fallet på alla boenden, berättar Jenny Paananen som är forskare vid Åbo universitet.

- Tyvärr har det sociala välmåendet helt glömts bort på vissa äldreboenden. Klienterna har stängts in ensamma på sina rum, och inte ens fått träffa andra boenden i huset i de gemensamma utrymmena, säger Paananen.

händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bildtext Många äldre har upplevt att avsaknad av beröring gjort dem ledsna.
Bild: Mostphotos

På vissa serviceboenden har man nämligen tolkat restriktionerna strängare än nödvändigt, och med alla medel försökt hålla coronafall borta genom att kapa all kontakt utåt. 

- Man har inte luckrat upp restriktionerna ens då situationen sett bättre ut. Det här har pågått sedan våren 2020, och i vissa servicehus fick klienterna inte ta emot besök ens förra julen, eller ens gå ut.

Också frisörsbesök, fysioterapi och gemensamma sångstunder har fallit bort.

- På de boenden där all kontakt utåt kapats har klienterna bara suttit och sett på tv. Vissa anhöriga har rapporterat att deras släktingar helt förlorat all livslust och -glädje, eftersom deras existens känts helt meningslös.

Det är inte bara det psykiska som lider i dessa situationer. Folk har upplevt att deras sjuka, äldre anhörigas tillstånd snabbt försämrats och exempelvis gällande minnessjukdomar.

Det finns fall då anhöriga efter en lång paus fått träffa klienten igen och hen har då inte längre kunnat röra sig eller tala.

― Jenny Paananen, forskare vid Åbo universitet

Men på serviceboenden som jobbat i växelverkan med anhöriga och hittat på nya sätt för dem att hålla kontakt med de boende har de anhörigas förtroende för serviceboendet blivit bättre.

Fönsterträffar och videosamtal

Vid Barkbackens servicehus i Åbo berättar vd Jukka-Pekka Kuokkanen att man under coronaåren prövat med olika lösningar för att säkerställa att de boende ska få prata med sina anhöriga.

Klienterna har fått se anhöriga genom så kallade fönsterträffar, över videosamtal och senare också utomhus.

- I början hade vi totalt besöksförbud, men sedan insåg vi att det inte ens var lagenligt. Efter det har vi gradvis luckrat upp restriktionerna, och nu får klienterna ta emot besök i sina rum igen, med munskydd.

En man i beige jacka står framför ett gult stenhus.
Bildtext Jukka-Pekka Kuokkanen önskar att det funnits en centralisering i infomationen om restriktioner.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Kuokkanen berättar att man vid servicehuset upplever att det varit svårt att veta vilka restriktioner som gäller.

- Vi har följt med information från kommunen, från regeringen, från Institutet för hälsa och välfärd, från Regionförvaltningsverket... Jag önskar att det skulle ha funnits en tydligare informationsgång, säger Kuokkanen.

Vid Barkbacken upplever Kuokkanen att de boende har mått bra trots omständigheterna.

- Medelåldern på våra klienter är dryga 90 år, så de har varit med om en hel del under sina liv, bland annat krigstiden. Jag är ändå förvånad över hur bra de klarat av de senaste åren. Men de som lider av svårare minnessjukdomar har nog undrat varför alla har munskydd på sig.

Det är de anhöriga som varit mest oroliga under besöksrestriktionerna.

- Vissa har tyckt att vi har för många restriktioner och vissa att vi har för få. Jag ser nog fram emot att den här karusellen kanske så småningom tar slut, säger Kuokkanen.