Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Krögare utnyttjade släkting och bedrog myndigheterna för att få serveringstillstånd – svårt för myndighet att kunna bevisa bulvanupplägg

Ölstop på krog
Bildtext Krögaren använde sin systerson för att få serveringstillstånd. Tillståndet beviljades trots att systersonen inte kunde svara på alla frågor regionförvaltningsverket hade om verksamheten.

En krog i det populära krogdistriktet vid Helsingegatan i Helsingfors är i centrum i en rättegång om människohandel och ekonomisk brottslighet. Krögaren använde sin systerson som bulvan för att få serveringstillstånd efter att hans eget tillstånd dragits in. Enligt Regionförvaltningsverket är det svårt att bevisa att en krögare använder en bulvan för att få serveringstillstånd. Den nya alkohollagen har dessutom gjort det svårare.

Systersonen kommer till Finland från Bangladesh 2008 och jobbar först i krögarens restaurang på Tavastvägen i Helsingfors. Enligt åklagaren värvade den tio år äldre krögaren systersonen för tvångsarbete i Finland.

– I alla fall i början jobbar systersonen långa dagar alla dagar i veckan. Frågan är om han alls får lön fastän lönen betalas till ett konto, men förskingras därifrån, säger åklagare Petteri Olkkonen.    

Krögaren är åtalad för människohandel, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och registeranteckningsbrott.

Krögaren använder själv systersonens lön

Systersonen jobbar över 60 timmar i veckan. 

Krögaren betalar lön till ett konto som är i systersonens namn men som krögaren i själva verket själv styr över. Krögaren lovar systersonen att lönen sparas på hans konto så han kan ta sin familj till Finland, men istället använder krögaren själv pengarna.

Från juni 2008 till slutet av 2011 görs 41 löneutbetalningar på sammanlagt nästan 60 000 euro till kontot. Krögaren använder pengarna för att betala sina egna räkningar och flyttar över en del av summan till ett eget konto.

Har dömts förut för ekonomiska brott

Det här är inte första gången krögaren är åtalad för ekonomisk brottslighet.

Svenska Yle hittar en dom från 2016 där krögaren i Helsingfors hovrätt dömdes för grovt bokföringsbrott, grovt skattebedrägeri och grovt gäldenärsbedrägeri.

De här brotten pågick under samma år som krögarens brott mot systersonen, som nu behandlas i rätten.

Bar 21 på Helsingegatan i Helsingfors, exteriör från gatan.
Bildtext Helsingegatan ligger i en av Helsingfors tätaste krogkvarter. Baren på bilden har inget med det här fallet att göra.

Gav felaktiga uppgifter om alkoholförsäljningen

Helsingfors hovrätt dömde mannen 2016 till nio månaders villkorligt fängelse och näringsförbud.

Han dömdes för att undvika inkomstskatt och mervärdesskatt och gett felaktiga uppgifter när det gäller alkoholförsäljningen i sin restaurang.

En skattegranskning av restaurangen visade att krögaren sålt mer alkohol än vad som uppgetts i Valviras tillstånd.

Drar tillbaka ansökan

De brott krögaren nu är åtalad för visar att han genom ytterligare fiffel fortsatte sin verksamhet trots skattemyndigheternas granskning 2011.

Han säljer restaurangen i slutet av samma år innan en utsökningsutredning görs och startar därefter ett nytt bolag. I det bolagets namn söker han om serveringstillstånd för en krog vid Helsingegatan, som ligger i ett av Helsingfors krogtätaste kvarter. 

Regionförvaltningsverket beviljar inte serveringstillstånd utan kräver tilläggsutredningar och då drar krögaren tillbaka sin ansökan. 

Företag skapas i systersonens namn

Krögaren vill därefter att systersonen skriver under Patent- och registerstyrelsens dokument för att krogen på Helsingegatan ska beviljas serveringstillstånd.

Om krogen inte får tillstånd har systersonen heller inget jobb och kan inte stanna i Finland utan måste återvända till Bangladesh, hotar krögaren.

Ett företag skapas därför i systersonens namn och han undertecknar en etableringsanmälan för enskild näringsidkare. På grund av sina bristfälliga kunskaper i finska förstår han inte vad det betyder.

Om krogen inte får tillstånd har systersonen heller inget jobb och kan inte stanna i Finland utan måste återvända till Bangladesh, hotar krögaren

En finländsk man, som nu står åtalad för medhjälp till registeranteckningsbrott, hjälper till när företaget skapas. 

Mannen är mäklare i samband med att krogen byter ägare, men har ingen annan relation till krögaren eller systersonen. 

Bild av ett dokument med frågor om krogverksamheten.
Bildtext Ett pm över ett möte med Regionförvaltningsverket visar att systersonen inte vet varför den tidigare tillståndsansökan drogs tillbaka. Han svarar heller inte på varför en ny ansökan görs.

Vet inte varför företaget skapades eller vem som ska jobba där

Köpesumman för krogen är 210 000 euro. Det är pengar systersonen inte har utan summan är ett lån från krögaren.

Innan Regionförvaltningsverket beviljar serveringstillstånd ordnas ett möte där systersonen ska svara på tiotals frågor om verksamheten. 

Han kan inte svara på frågor om varför den tidigare ansökan för serveringstillstånd för samma krog drogs tillbaka och varför ett nytt företag skapats för att ansöka om serveringstillstånd.

Han kan heller inte svara på vem som ska jobba i krogen och hur företagshälsovården är arrangerad.

"Det går inte att utgående från en känsla avslå en ansökan"

Trots det beviljar Regionförvaltningsverket serveringstillstånd för krogen.

Enhetschef för alkoholförvaltningen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Riku-Matti Lehikoinen, säger att det i allmänhet är svårt att bevisa ett bulvanupplägg.

– Näringsfrihet är en grundlagsenlig rättighet och när vi börjar hävda att någon inte i verkligheten ska driva ett ställe krävs starka bevis. Det går inte att utgående från en känsla avslå en ansökan.

Misstankar om bulvaner kommer årligen till Regionförvaltningsverkets kännedom.

– Det typiska fallet är att en kompis eller släkting hjälper genom att låta sitt namn användas och sedan får något slags provision för det, säger Lehikoinen.

"Nya alkohollagen försvagade jobbet mot grå ekonomi"

Överinspektör Ilkka Ripatti har lång erfarenhet av att granska krogar och säger att den nya alkohollagen från 2018 gjort det svårare att avslöja bulvaner.

– Till exempel behöver man inte längre bifoga köpebrevet till ansökan om serveringstillstånd. Det finns heller inget tvång att visa hyresavtalet. Den nya alkohollagen försvagade jobbet mot grå ekonomi.

Misstankarna väcks om en krog inte beviljas serveringstillstånd och kort därefter görs en ny ansökan för samma ställe av en annan företagare.

Då ordnas ett möte där företagaren ska svara på frågor om bland annat varför hen har köpt restaurangen, vad köpesumman är och hur köpet finansieras.

Bulvanupplägget upptäcktes

De här frågorna ställs också i fallet med krogen på Helsingegatan. Krogen får först serveringstillstånd, men Regionförvaltningsverket avslår ansökan om att förlänga tillståndet ett år senare.

Myndigheterna verkar i det här skedet inte förstå att systersonen utnyttjas av krögaren.

Misstankarna väcks eftersom det till Regionförvaltningsverkets kännedom kommer att systersonen inte betalat av på lånet till krögaren. Systersonen berättade under mötet med Regionförvaltningsverket att han lånat pengar av krögaren för att finansiera verksamheten.

Verket drar redan 2013 slutsatsen att systersonen används som en bulvan av krögaren eftersom myndigheten dragit in krögarens serveringstillstånd för gott. Men myndigheterna verkar i det här skedet inte förstå att systersonen utnyttjas av krögaren.

Ingen bokföring görs

Systersonen upptäcker samma år att det bara finns fyra euro på det konto där krögaren sparar hans inkomster.

Krogens affärer bokförs inte. Det enda som är klart är att det på ett bankkonto i företagets namn satts in och tagits ut omkring 450 000 euro.

Enligt åklagaren är antalet transaktioner som inte bokförts betydande. Bokföringsbrottet kan därför som helhet anses vara grovt. Krogen har också stora skatteskulder.

Senare hyrs lokalen ut till en underhyresgäst som fortsätter driva krogen med samma namn.

Nekar till åtalen

Krögaren nekar under rättegången till åtalen. Han anser inte att han har utnyttjat systersonen.

Han anser också att systersonen inte varit omedveten om vad han skrev under när det misstänkta bulvanföretaget skapades.

Systersonen gjorde en polisanmälan 2015 och efter det nystades hela härvan upp. Åtalen väcktes först fem år efter att anmälan till polisen gjordes.

Åklagaren yrkar på över två års fängelse för krögaren. Vad straffet blir klarnar när Helsingfors tingsrätt ger domen den 1 november.