Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Coronavaccineringarna går vidare i Östnyland – skepsis mot vaccinet finns men är inget problem i Borgå, Sibbo eller Lovisa

En person får coronavaccin
Bildtext Vaccineringstakten är god i Östnyland.

Vi ringde runt till Sibbo, Borgå och Lovisa för att höra hur långt man kommit med coronavaccineringarna.

I Sibbo har coronavaccinationerna framskridit bra.

– Första dosen har 85,1 procent av befolkningen fått och andra dosen 71,5 procent. Alla över 12 år räknas med här, säger Leena Kokko som är direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo.

Man har satsat särskilt på att locka de yngre åldersgrupperna att ta vaccinet, eftersom man märkt att de varit mindre intresserade av sprutan än de äldre. Kommunen har till exempel ordnat walk in-tillfällen.

– Det har lockat ungdomar. Dessutom har vi varit i andra stadiets skolor och haft pop up-vaccineringar där. Sedan har vi dessutom besökt större företag och vaccinerat alla de som varit intresserade även om de inte har varit Sibbobor, säger Schröder.

Antalet personer som kommer för att vaccinera sig har minskat och Schröder tror att de flesta som väntat på sin tur redan har fått sprutan.

I Sibbo började man ge den tredje vaccindosen för en vecka sedan, genast då kommunerna fick lov att göra det.

– Hittills har omkring 50 personer fått den tredje dosen, det gäller främst de som har nedsatt immunförsvar, säger Kokko.

Coronaläget har blivit märkbart lugnare i Sibbo den senaste tiden, med få fall och få exponeringar.

Här hittar du lite statistik att botanisera i:

På god väg i Lovisa

Enligt Carita Schröder som är direktör för grundtrygghetscentralen i Lovisa så ser vaccintäckningen ganska bra ut, men vaccinationstakten har blivit lugnare på sistone.

– Det är inte längre så många människor som vill ha vaccinen, säger Schröder.

76,2 procent av Lovisaborna över 12 år har fått den första vaccindosen och 65,8 procent även den andra dosen. Minst är vaccintäckningen bland unga vuxna i gruppen 25–29-åringar. Av dem har 69,3 procent fått den första sprutan.

I Lappträsk, som delar hälsovård med Lovisa, har 73,4 procent av befolkningen över 12 år fått första dosen och 61,7 procent båda doserna. Också i Lappträsk har intresset för att ta vaccinet varit minst i de yngre åldersklasserna.

Lovisa har börjat ge den tredje dosen coronavaccin enligt THL:s riktlinjer. Först i tur står hälsovårdspersonalen, till exempel de som jobbar inom äldrevården eller på infektionspolikliniken. Också personer med vissa sjukdomar som gör dem extra mottagliga för viruset kan få sprutan nu.

Unga Borgåbor minst vaccinsugna

Av Borgåborna har 74,4 procent fått den första vaccindosen och 63,1 procent fått den andra dosen. I Borgå beräknas procenterna på basis av hela befolkningen – skulle man dela antalet vaccinerade på antalet Borgåbor över 12 så skulle siffrorna förstås vara högre.

Målet är att mellan 80-85 procent av Borgåborna ska få både den första och den andra dosen.

– Det som vi följer upp är hur vi lyckas nå alla under 40 år. Där skulle vi gärna uppmana personer att komma och beställa tid, det finns bra med tider ännu, säger Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Koronarokotuspiste.
Bildtext Coronavaccinationerna i Borgå ordnades tidigare vid Konstfabriken, nu på Näse hälsostation. På lördagen är det walk in-vaccination mellan klockan 9 och 15.

Också i Borgå är den åldersgrupp med minst andel vaccinerade 25–29-åringarna – av dem har mindre än 70 procent fått den första dosen.

Den tredje dosen har man redan hunnit ge åt omkring 350 personer, främst de som bor eller jobbar på äldreboenden.

– De som inte har ett så starkt immunförsvar får beställa tid via tidsbeställningen. De börjar vi vaccinera från och med i morgon (lördag), säger Silvennoinen.

Hon är glad över att coronaläget i Borgå har lugnat sig under de senaste veckorna. Den senaste tiden har det varit mellan 12 och 13 fall per vecka, den här veckan under 10 fall fram till fredagen.

Vaccinskepsis

I ett pressmeddelande om kommande walk in-vaccinationer som Borgå nyligen skickade ut nämndes också att det finns mycket vaccinkritiskt material och vaccinkritiska diskussioner.

– Visst syns det kanske på ett visst sätt, men inte väldigt mycket. Nog tycker jag att Borgåbor har varit duktiga på att gå och ta vaccinet, säger Silvennoinen.

Antalet personer per vecka som kommer för att få sin spruta har varit mindre i Näse än då vaccinationerna ännu gavs i Konstfabriken. Lediga tider finns, och så ordnar staden walk in-vaccinationer.

Enligt Silvennoinen så har det hänt att vaccinmotståndare satt upp affischer på vaccineringsställena.

– Men å andra sidan så har jag personligen blivit väldigt lite kontaktad gällande det här temat. Jag tycker inte att vi kan säga att det här skulle vara ett stort problem i Borgå, nog har ju Borgåborna ställt sig positivt till och sökt sig till vaccinationerna, säger Silvennoinen.

En ung person i munskydd vaccineras mot covid-19 av en sjukskötare i munskydd.
Bildtext Vaccineringarna av barn i högstadieåldern har väckt mest kritik, men också i den gruppen har många redan tagit den första vaccindosen. Arkivbild.

Till exempel har barn i åldern 12–15 vaccinerats i Borgå sedan 12 augusti, och lite över 70 procent har redan fått den första dosen. Silvennoinen tror siffran egentligen är högre, den uppdateras förmodligen på veckoslutet.

Också i Lovisa har man märkt av en viss skepsis mot vaccinerna. Enligt Schröder verkar det inte handla om något organiserat motstånd utan mer om enskilda personer som är oroliga. Främst handlar det om att man nyligen börjat vaccinera skolbarn i åldern 12–15 år.

– Barnens familjemedlemmar kan vara oroliga. Här i Lovisa har vaccineringarna av barn varit den största orsaken till oro, säger Schröder.

Hon poängterar att det förstås är frivilligt att vaccinera sig, men samtidigt är det mycket viktigt att så många som möjligt tar vaccinet så att vi någon dag ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt.

Viktigt att informera öppet

Enligt Leena Kokko har man i Sibbo inte haft några grupper som har kommit fram med namninsamlingar eller liknande. Kokko nämner att det inte heller hänt sådant som hon hört om från andra kommuner – att någon hängt upp felaktig information på skolväggar.

– Det är klart att vi har haft enstaka föräldrar som ställt sig negativt [till coronavaccinationerna], men ganska få sist och slutligen, jämfört med många andra ställen, säger Kokko.

Också i Sibbo är det främst vaccinationerna av 12–15 åringar som väckt kritik.

– Det kan hända att till exempel föräldrarna redan tagit vaccinen, och möjligtvis fått biverkningar, vilket har lett till att föräldrarna blivit försiktigare och funderat på hur de ska göra med barnen. Men det är så individuellt, det att att föräldrarna fått biverkningar betyder inte nödvändigtvis att barnen skulle få, säger Kokko.

Enligt både Schröder, Silvennoinen och Kokko är det kommunerna kan göra för att lindra oron mot vacciner främst att ge information öppet och ärligt om fördelar och eventuella nackdelar.

– Man får jättegärna vända sig till oss om man är fundersam. Vi svarar gärna på de här frågorna. Att vaccinationsprocenterna i Borgå är så pass bra tyder på att man ställt sig positivt till att ta vaccin, säger Silvennoinen.

Hur man kan få fler unga att ta vaccinet är också något kommunerna funderar på. En lösning kan vara att ordna fler pop up-vaccineringar, men då är det viktigt att till exempel datasystemen fungerar som de ska på vaccinationsplatsen, enligt Silvennoinen.

Influensavaccin på kommande

Både i Lovisa, Borgå och Sibbo har man börjat planera höstens influensavaccineringar. Borgå börjar vaccinera mot influensan den åttonde november. I Lovisa börjar influensavaccineringarna kring andra veckan i november, men processen är inte ännu färdigt planerad.

– Om det är möjligt att sticka influensavaccinet och coronavaccinet samtidigt vet vi inte ännu, säger Schröder.

I Sibbo kommer man att ordna influensavaccineringarna ungefär på samma sätt som tidigare, förmodligen från och med början av november.

Kokko tror de som brukar ta influensavaccin kommer att göra det i år också.

I fjol hade man få fall av influensa eftersom många fäste uppmärksamhet vid handhygien och höll sig på avstånd från andra. Hur det blir i år när samhället förmodligen är öppnare får vi se i höst.

Diskussion om artikeln