Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tidningen Läraren: Vaccinationsfrågan är mycket känslig i Larsmo

Uppdaterad 08.10.2021 13:17.
Kvinna med kort hår och glasögon står framför en gul byggnad.
Bildtext Carola Holm-Palonen är bildningschef i Larsmo.

Tidningen Läraren uppmärksammar i sitt senaste nummer den låga vaccinationstäckningen i Larsmo. Bildningschefen i Larsmo, Carola Holm-Palonen, säger till tidningen att rektorerna i kommunen har instruerats att inte uppmana eleverna att vaccinera sig.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är coronaincidensen i Larsmo, med sina 5 500 invånare, fortfarande hög. Enligt den senaste uppdateringen är incidensen 780 per 100 000 invånare de senaste två veckorna. I hela landet är incidensen nu nere på 104, rapporterar THL.

Samtidigt är vaccinationstäckningen låg i Larsmo. Drygt 59 procent har fått en dos vaccin, och 45 procent två doser. I hela landet ligger siffrorna på 73,5 respektive 60 procent.

Carola Holm-Palonen säger i intervjun i Läraren att det är skolhälsovården som sköter vaccineringarna.

– Vi kan inte i skolorna ha en kampanj för vaccinationer och säga att nu ska ni gå och vaccinera er. Då reagerar nog föräldrarna snabbt.

Holm-Palonen säger att det är orsaken till att hon bett kommunens rektorer att inte uppmana eleverna att vaccinera sig.

- Skolpersonalen ska hålla låg profil.

Föräldrar upprörs av "vaccinationskampanj"

Tidningen skriver att föräldrar i Larsmo varit upprörda över att det förs vaccinationskampanjer i skolorna. Det visade sig ändå vara frågan om att skolhälsovårdare gått runt i klasserna och meddelat att det finns vaccin för dem som inte ännu vaccinerats.

Bildningschef Holm-Palonen säger att det handlar om känsliga saker - därför ska skolpersonalen inte blanda sig i hälsofrågor.

- Det finns klickar som ifrågasätter olika saker. Det är uppenbarligen samma klick som motsätter sig vacciner som också motsatte sig munskydd i skolan.

Holm-Palonen betonar att man i Larsmo följer THL:s rekommendationer om karantäner. Vi har inga egna påhitt här, säger hon.

Handlar inte om laestadianism

Carolin Ahlvik-Harju är teolog och forskar i vaccinationsattityder vid Åbo Akademi. Hon säger till Läraren att den huvudsakliga orsaken till den låga vaccinationstäckningen i en del österbottniska kommuner är misstro mot hälsovården och myndigheter, och att man är mer rädd för biverkningar av vaccin än för själva sjukdomen.

Porträtt av Carolin Ahlvik-Harju
Bildtext Carolin Ahlvik-Harju är teolog och forskar i vaccinationsattityder vid Åbo Akademi.

- I den här regionen finns också en stark tradition av alternativa vårdmetoder. Men att vaccinmotståndet skulle bero på att andelen laestadianer är hög stämmer inte, säger hon.

Hon förklarar att vaccintveksamhet inte hör till laestadianernas trosföreställning, men att det nog finns vaccinmotståndare bland laestadianerna.

- Det handlar inte om tro. I den här regionen har Laestadianernas Fridsföreningars Förbund betonat att man ska göra som myndigheterna rekommenderar, säger Carolin Ahlvik-Harju.

Artikeln korrigerades 8.10.2021 klockan 13.10. Ordet "beordrats" ändrades till "instruerats".

Diskussion om artikeln