Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo tar itu med utmaningarna inom hälsovården – servicesedlar och inköpt arbetskraft ska reda upp situationen

Sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser bara fötter och ben.
Bildtext Staden vill nu anställa mera personal till hälsovårdens telefonväxel och hälsocentralernas mottagningar.

Coronapandemin har lett till köbildning inom hälsovården i Åbo. Nu har staden lyft fram en rad åtgärder som ska lösa situationen.

I Åbo har hälsovårdens problem varit ett faktum i flera månaders tid. Det har också lett till att Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk tagit emot ett tiotal klagomål angående serviceproblem vid Åbos hälsocentraler.

Till exempel har patienter inte fått vård inom utsatt tid och det har varit svårt att få kontakt med hälsocentralerna.

Staden vill nu anställa mera personal till hälsovårdens telefonväxel och hälsocentralernas mottagningar. Staden föreslår också att servicesedlar delas ut till Åbobor, som kan uppsöka vård via privata mottagningar.

Det är också tänkt att förnyandet av recept kan skötas som köptjänst.

- Hälsocentralernas svåra situation har också att göra med en hård konkurrens om arbetskraft. Anställda vid hälsocentraler byter arbetsplats samtidigt som den kvarvarande personalen får en större arbetsbörda. Det har också lett till att det finns färre lediga tider, förklarar Åbo stads social- och hälsovårdschef Riitta Liuksa i stadens pressmeddelande.

Biträdande borgmästaren med ansvar för välfärdssektorn, Elina Rantanen, poängterar vikten av att hitta fungerande lösningar.

– Satsningar på välbefinnandet på arbetsplatsen leder till ökad arbetstrivsel och det kommer att underlätta rekryteringen av ny personal.

Social- och hälsovårdsnämnden tar ställning till åtgärdsplanen på onsdagens möte. Tanken är att social- och hälsovårdsnämnden i fortsättningen regelbundet följer med hur åtgärdsplanen förverkligas.