Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA:s rektor svarar på kritik: Vi jobbar på att förbättra ledarskapet, men coronapandemin har ställt hinder i vägen

Uppdaterad 27.09.2021 13:34.
Moira von Wright som Daniel Olins gäst
Bildtext Moira von Wright blev rektor för ÅA i augusti 2019.

Åbo Akademis rektor Moira von Wright besvarar kritiken om bristande öppenhet som har lagts fram av Universitetskollegiet. Hon säger att det är en strategisk målsättning för universitetet att förbättra kommunikationen.

Det var tidningen Åbo Underrättelser som i dag uppmärksammade det brev som kollegiet riktat till rektorn, och där man uttryckte oro över avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap.

von Wright säger till Yle att målsättningen är att förbättra ledarskapet vid ÅA på olika sätt. I det ingår förbättrad kommunikation, förbättrad information och bättre vägar att följa när beslut tas och hur ekonomin sköts.

– Vi ska också se över hur processerna för delaktighet i olika beslut fungerar. Det här är ett stort arbete, men det pågår och det rör sig framåt.

ÅU: Kommunikationskris inom Åbo Akademi – rektor kritiseras för bristande öppenhet

Moira von Wright är första ÅA-rektorn som kommer utifrån.

På frågan om tröskeln till rektorn har blivit högre sedan hon tillträdde svarar Moira von Wright så här:

– Vi arbetar normalt i ett hus dit alla har tillträde, men på grund av covid-19 har vi varit nedstängda i ett och ett halvt år. Det är väldigt tråkigt att möjligheten till ett otvunget umgänge har försvunnit. Men den kommer tillbaka, säger hon.

von Wright: Kritiken är givetvis riktad mot mig i egenskap av ansvarig

Hon konstaterar överlag att arbetssituationen har förändrats radikalt för henne själv under nedstängningen.

– Jag kan se i min almanacka att det varit väldigt mycket fler zoom-möten. Möjligheten till större diskussioner och informella samtal har jag saknat väldigt mycket.

På frågan vad kritiken bottnar i säger Moira von Wright så här:

– ÅA:s styrelse har fattat beslut om en ledningsinstruktion som implementeras och i samband med det arbetet har man gjort vissa förtydliganden. Det är i det här arbetet som vi vet att det behövs bättre information. Kritiken är givetvis riktad mot mig i egenskap av ansvarig. Jag har också en fortlöpande dialog om hur vi med gemensamma krafter kan se till att ledningen för ÅA uppfattas som tillgänglig och öppen.

Moira von Wright: Situationen kan delvis förklaras med coronapandemin
Moira von Wright: Situationen kan delvis förklaras med coronapandemin - Spela upp på Arenan
Professor Ronald Österbacka, ordförande för Universitetskollegiet, om kritiken mot rektorn vid ÅA
Professor Ronald Österbacka, ordförande för Universitetskollegiet, om kritiken mot rektorn vid ÅA - Spela upp på Arenan