Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Privata sjukhus vädrar morgonluft

Från 2015
Kristina Medis VD Mia Vanhatalo
Bildtext Mia Vanhatalo, vd på operationssjukhuset Kristina Medi.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Privata sjukhus på mindre orter kan få en bättre position i närsamhället i och med vårdreformen. Då kan patienten friare anlita även privata vårdalternativ och en ökad användning av servicesedlar möjliggör att pengarna följer kunden.

Privatsjukhuset Kristina Medis VD, Mia Vanhatalo ser positivt på en sådan framtid. Det kan innebära ett uppsving i kundantal för dem.

Kristina Medis VD Mia Vanhatalo
Bildtext Mia Vanhatalo, vd på operationssjukhuset Kristina Medi.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

- Vi vet inte helt innehållet i reformen ännu, men blir det så att patienterna får tillgång till någon slags servicesedel eller själva får välja vart de vill vända sig, så ligger vi riktigt bra till. Jag tror att invånarna någonstans fortfarande kommer ihåg hur det var att åka till kretssjukhuset och för dem är det inget stort steg att ta sig hit. Nu hoppas jag att de får komma, säger Mia Vanhatalo.

"Bra att verka i Kristinestad"

Kristina Medi i Kristinestad ligger också annars geografiskt bra till. Inom en 100 kilometers radie finns tre centralsjukhus, i Björneborg, Vasa och Seinäjoki.

- Ska man bo någonstans efter vårdreformen är Kristinestad en bra plats. Det är inte ofta man kan säga att man har tur att ha Kristinestad som verksamhetsort, men nu är det faktiskt så, säger Vanhatalo.

I patientupptagningsområdet ingår åtta kommuner, bland annat de som ingick i det gamla samarbetet kring kretssjukhuset, där privatsjukhuset verkar. Kristina Medi har också företagshälsovård i grannkommunerna.

Kanske fler tjänster i framtiden

Om det visar sig att behovet är större än vad det privata sjukhuset i dag har kapacitet för, är de heller inte främmande för tanken på att utöka verksamheten med allmänläkartjänster.

- Det är klart att det är ekonomin som styr den privata vårdsektorn till vissa delar. Det måste finnas ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Men ofta är det också behovet som styr. Finns ett behov, och det dessutom ligger ekonomi i det, då kan vi gärna ordna det, säger Mia Vanhatalo.

Återanvände kretssjukhuset

Kristina Medi grundades 2011 av lokala företag och staden Kristinestad. Operationssjukhuset verkar i Bottenhavets kretssjukhus före detta utrymmen med 28 000 kvadratmeter sjukhus.

Där finns allmänläkartjänster, företagshälsovård, Specialläkarmottagningar, diagnostisering och magnetröntgen samt tillgång till dagkirurgi.

Numera arbetar ungefär 300 personer i den återanvända sjukhusfastigheten, antingen som anställda av Kristina Medi eller hos någon annan av de 26 aktörerna som verkar i samma utrymmen.

Där finns bland annat den offentliga vården, delar av sjukvårdsdistriktets verksamhet, privat-kommunala hybrider som Kristina Medi, eller stiftelser, som Geritrim.